logo Disk

Sibelius: Jak změnit takt jen u některých nástrojů Třetí otázka pro Deccart lektory

Počítač nepřechytračíme. Zvlášť pokud je vybaven tak důmyslným softwarem, jako je Sibelius. Tento (nejen) notační program počítá s požadavky, které napadnou jen zlomek muzikantů a skladatelů. Ať jsou sebedivnější, Sibelius je řeší. A pokud ne sám, tak s pomocí Deccartu. Tak například tento:

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Deccart | 5. února 2015

Co když chci mít u různých nástrojů různý takt?

Máme např. skladbu v 12/8 taktu. V určitém místě skladby chceme, aby některý nástroj měl jiný takt (4/4). Protože program Sibelius skladbu přehrává, musí mu sedět doby a takty. Najdeme si první společný násobek požadovaných dvou taktů, tedy 12/8 a 4/4, což je 24/8 nebo lépe 12/4 (podělíme dvěma), šlo by taky ještě 6/2 nebo 3/1. Je lhostejné, který si zvolíme.

Např. tedy 12/4. Stiskněte 2x Esc, čímž zrušíme případné označení a režim zápisu not.

Stiskneme klávesu „T“, v zobrazeném okně zvolíme „Other“ (Jiné), (Sibelius 7 a 8 – More Options – Other), nastavíme pomocí nabídky 12/4. Klikneme na OK.

Nyní máme modrý kurzor myši a tím klikneme do požadovaného místa změny taktu.

Zobrazí se 12/4 u všech osnov. Stisk 2x Esc. Klik na označení taktu 12/4 (zmodrá).

Stisk Ctrl+Shift+H (nebo pravým tlačítkem myši – Hide or Show – Hide (Skrýt nebo Odkrýt – Skrýt)). Stisk 2x Esc. Taktové označení 12/4 by mělo být skryté, tedy neviditelné, pokud je trochu vidět, máte nastaveno zobrazování skrytých objektů, deaktivujte je – Ctrl+Alt+H.

Jdeme do nabídky Create nebo klikněte pravým tlačítkem myši na partituru (stejně tak u verze Sibelius 7 a 8) – Text – Other Staff Text – Time Signatures (one staff only) (Vytvořit – Text – Texty ukotvené k osnově – Taktové označení (pouze v jedné osnově)).

Modrým kurzorem myši klikneme na začátek prvního taktu osnovy, kde chceme mít 4/4 takt, v místě blikajícího kurzoru napíšeme číslice 4 Enter 4. Stisk 2x Esc.

Posunem myší je možné taktové označení posunout – vyrovnat. Stisk 2x Esc

Stiskneme klávesu „Z“ (Symboly) a z nabídky vybereme taktovou čáru – jednoduchou, klik na OK. Modrým kurzorem myši vložíme tuto taktovou čáru do míst, kde je třeba, tedy v osnově 12/8 do míst, kde chybí a v osnově 4/4 taktéž. (Výhodně lze využít kopírování – označit vloženou taktovou čáru a použít Ctrl+C, Ctrl+V nebo klikat myší do nových pozic při stisknuté klávese Alt).

Vložené taktové čáry lze tažením myší upravit. Stejně tak lze tažením myší upravit taktové čáry, které jsou pro všechny osnovy společné, tedy je rozdělit na samostatné taktové čáry tím, že klikneme na spodní konec a táhneme za uchopovací čtvereček nahoru.

Výhodně lze také takto upravenou část v případě potřeby kopírovat dál – označit a použít např. klávesu „R“ nebo jiný způsob kopírování. Případné nežádoucí zobrazení taktů lze skrýt pomocí Ctrl+Shift+H.

Návrat do původního taktu u všech osnov provedeme stisknutím „T“ a volby původního taktu 12/8 , bude platit pro všechny osnovy. A podobně, viz výše jeho skrytím Ctrl+Shift+H a zadáním taktu 12/8 pro osnovu se změněným 4/4 taktem.

Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře