logo Disk

NDI - revoluce v technologii TV produkce - Úvod

Firma Newtek představila budoucnost v oblasti technologie live TV produkce a tím je protokol NDI, který pro distribuci AV signálu využívá stávající IP infrastrukturu kdy po standardním 1GB ethernetu umožňuje vzájemně sdílet AV zdroje signálu a přenášet je se zpožděním 1 frame.

Kategorie: Film & Video
Ing. Michal Kyjonka | 13. května 2016

NDI zní skoro jako SDI, podobnost nejspíš není a je náhodná. NDI je zkráceně Network Device Interface. Pokud sledujete celosvětový vývoj v oblasti broadcastových technologií, určitě jste zaznamenali nástup IP technologie do oblasti přenosu digitálního obrazového signálu. Doposud je profesionálním standardem pro přenos a distribuci videosignálu rozhraní SDI (Serial digital interface), který je v první verzi na scéně přibližně od roku 1989 a znamenal digitální přelom v profesionální filmové a TV produkci. Přenáší jednosměrně nekomprimované nekryptované obrázky včetně vloženého zvuku a Timecode, prostřednictvím koaxiálního kabelu na vzdálenost max.300m, pomocí optického vlákna a opakovačů pak na kilometry. Ještě nedávno bylo SDI rozhraní doménou zařízení nejvyšší kvality a známkou vysoké ceny, v současné době už je SDI výbavou téměř všech profesionálních video produktů a cenově dostupné. V provozu ale z podstaty SDI vyplývá poměrně složitý způsob distribuce signálu. Jednosměrný přenos vede k velkému počtu kabelů a aktivních prvků pro směrování, rozbočování, konverzi apod., přičemž rostou pořizovací náklady, nároky na prostor, složitost systému pro konfiguraci a správu, atd.

Firma Newtek se inovací v oblasti video zabývá už více než 30 let. Průlomovým milníkem se nyní stává uvedení inovativního způsobu přenosu a distribuce video signálu prostřednictvím stávající běžné IP infrastruktury, který je řešením všech nepříznivých faktorů při použití klasického způsobu distribuce pomocí SDI. NDI rozhraním může být vybaveno jakékoliv videozařízení, ať už jde o zdroj, rekordér, přepínač, zobrazovač atd. Tato zařízení jsou propojena ve standardní 1GB ethernetové síti, která pak slouží pro distribuci zdrojů videa (kamery, střižny, přehrávače, generátory atd), které jsou enkodovány s latencí 1 frame a jsou dostupná všem zařízením která NDI video zachytávají a zpracovávají (střižny, rekordéry, monitory, konvertory).  NDI lze přenášet po 1GB ethernetu přičemž průchodnost je přibližně 10 kanálů. Skutečné zatížení sítě pak závisí na počtu aktivně používaných kanálů, např. pokud je kanál pouze v režimu náhledu, přenosová rychlost je snížena. Spolu s obrazovými daty je přenášen také zvukový stream.

Prvním produktem, který s NDI rozhraním pracuje je již všem dobře známý Newtek Tricaster, komplexní TV produkční systém "vše v jednom" vestavěný do PC skříně. Nově tento produkční systém je díky sw. nástavbě TriCaster Advanced Edition vybaven NDI rozhraním, což přináší ohromné rozšíření možností. NDI rozhraní zpřístupňuje v síti všechny fyzické vstupy do Tricaster a také jeho výstup. Tyto zdroje jsou pak k dispozici dalším zařízením kompatibilním s NDI, která jsou propojena ve stejné síti. Pokud propojíme v síti dva Tricastery, mohou navzájem používat své vstupy i výstupy. Tricater č.1, který má fyzicky 4 SDI vstupy, bude mít k dispozici také další vstupy z Tricasteru č.2, případně jeho hlavní výstup. A naopak, Tricaster č.2 bude disponovat také vstupy a výstupem z Tricaster č.1. V praxi nám tedy běžný ethernetový kabel a switch nahradí hromadu SDI kabelů a matici, usnadní ovládání a nejsme limitovaní vzdáleností jako v případě SDI kabeláže.
NDI rozhraním disponují kromě Tricaster také ostatní Newtek produkty jako 3Play a TalkShow, takže integrace těchto produktů do systému spočívá v jejich propojení v ethernetu.

Kromě hw produktů přináší Newtek také řadu NDI aplikací, které dále rozšiřují možnosti při budování TV systémů.

 • NDI Connect - vytváří NDI zdroj např. z videovstupu karty Decklink, ale lze převádět streamované video nebo jiné video či IP zdroje (ASPEN, SMPTE 2022) na NDI
 • NDI IsoCorder - udělá z PC rekordér, který zachytává až 2 zvolené NDI kanály (zdroje) a zanamenává ve formátu quicktime. K dispozoici je i multikanálová verze pro záznam až 16 kanálů.
 • NDI Adobe CC - převádí do NDI kanálu přímý náhled v plné kvalitě z časové osy při práci v Adobe CC
 • NDI transmit - přijímá zvolený NDI kanál a převádí jej pro použití v komunikačních aplikacích (SKYPE, apod.), jinak řečeno, nahradí web kameru kvalitním zdrojem z NDI (výstup ze střižny apod.)
 • NDI Telestrator - umožňuje živé kreslení do obrazu - analýzy zápasů, obohacení prezentací apod.
 • NDI AirSend updater - umožňuje zařízením používajícím AirSend přispívat přes NDI rozhraní
 • NDI Toolpack - balík užitečných NDI nástrojů jako:
 1. NDI Group Manager - Aplikace pro uspořádání NDI zdrojů do skupin a definování veřejné dostupnosti či nedostupnosti těchto zdrojů v síti.
 2. NDI Scan Converter - aplikace pro rozšíření NDI zdrojů o zachytávanou plochu počítače (celou nebo určitého výřezu)
 3. NDI VLC Plugin  - umožňuje přehrávaný obsah převést na NDI kanál
 4. NDI Test Patterns - generuje referenční signál (testovací obrazce), který převádí na NDI.
 5. NDI Video Monitor - vytvoří z laptopu nebo pracovní stanice náhledový monitor pro real-time monitoring vybraného NDI zdroje.

Většina těchto aplikací je zdarma ke stažení a každý si tak může práci s NDI vyzkoušet ve vlastním prostředí. Pomocí NDI Connect si vytvoříte až dva zdrojové kanály, které je pak možno monitorovat s aplikací NDI Monitor, případně nahrávat pomocí NDI Isocorder apod.

NDI protokol je otevřený a je zdarma dostupný všem. Od podzimu 2015 kdy byl NDI protokol publikován si vývojový kit stáhlo mnoho vývojářů z celého světa a díky tomu se již nyní objevily první aplikace používající NDI a další kompatibilní aplikace i produkty nenechají na sebe dlouho čekat.

 

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře