logo Disk

Notační program Sibelius (3. díl) Jak zapisovat znaky do partitury a jaké jsou dostupné verze programu Sibelius?

V předchozích dílech seriálu vás zkušený hudebník, pedagog a lektor vzdělávacího centra Deccart Jaroslav Musil nastínil výhody počítačové notace i rysy programu Sibelius. V tomto posledním třetím díle seriálu se dočtete, jaké jsou způsoby zápisu znaků do partitury a dozvíte se, jaké verze notačního programu Sibelius jsou dostupné.

Kategorie: Instituce - Školy
Jaroslav Musil | 30. listopadu 2015

Jaké jsou způsoby zápisu not, pomlk a dalších znaků do partitury?

Jak již bylo dříve popsáno, notační program Sibelius nabízí několik způsobů vytváření notového zápisu a je na uživateli, jaký způsob si zvolí.

Počítačovou myší - klikněte na požadovanou hodnotu noty, posuvku, pomlku nebo jiný znak v pomocném okně Keypad, většinou umístěném v pravém dolním rohu. Modrým kurzorem myši klikněte na požadované místo v osnově partitury. Přepínání mezi režimem vkládání not a editací not lze provést klávesou N, zrušení režimu vkládání not stiskem klávesy Esc, zrušení označení objektu v partituře dvojitým stiskem klávesy Esc, přidání dalšího taktu na konec partitury se provede stiskem kláves Ctrl+B. Přepnutí do dalších záložek pomocného okna Keypad pro možnost vkládání dalších hudebních znaků je možné kliknutím na příslušné tlačítko na horním okraji okna Keypad.

Klávesnicí počítače - stiskněte klávesu Tab na klávesnici počítače a pak klávesu N. Pro zadávání not použijte klávesy: C=C, D=D,….H=B. Změnu délky noty, vložení pomlky,… lze provést numerickou klávesnicí počítače (musí být zapnutý NumLock), která odpovídá rozložení pomocného okna Keypad. Přepnutí do dalších záložek okna Keypad (vkládání dalších hudebních znaků) proveďte pomocí kláves F7 až F12. Pro posun vloženého a označeného znaku je třeba použít klávesy editačních šipek nahoru/dolů. Posun noty o oktávu proveďte klávesami Ctrl+editační šipka nahoru/dolů. Přidání intervalu (tvorba vícezvuku – akordu) se provádí následovně: Horní interval - klávesa 1 až 9 na hlavní klávesnici počítače, dolní interval - Shift+ klávesa 1 až 9 na hlavní klávesnici počítače

Pro přidání intervalu pomocí jména noty použijte klávesy Shift+C, Shift+D,…Shift+B.

MIDI klaviaturou v krokovém režimu - délka vkládané noty nebo pomlky se určí numerickou klávesnicí počítače nebo myší v pomocném okně Keypad, výška noty je dána stiskem příslušné klávesy na připojené MIDI klaviatuře.

MIDI klaviaturou v reálném čase – před vlastním vkládáním not je třeba nastavit parametry pro záznam v reálném čase v nabídce „Note Input - Flexi-time - Flexi-time Options“ nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+O. Vlastní záznam se provede následovně: Otevřete okno „Transport“ klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+Y. V tomto okně aktivujte metronom kliknutím na ikonu metronomu (zmodrá). Klikněte na tlačítko označené červenou tečkou nebo použijte klávesy Ctrl+Shift+F. Podle klikání metronomu hrajte na MIDI klaviaturu, noty se budou zaznamenávat od označeného místa v dané notové osnově.

Virtuální klaviaturou/hmatníkem – aktivujte virtuální klaviaturu - Ctrl+Alt+B nebo hmatník – Ctrl+Alt+E. Označte místo v partituře, kam chcete psát noty. Kliknutím na příslušnou klávesu nebo polohu na hmatníku lze vkládat jednotlivé noty nebo i akordy, aktivováním tlačítka s ikonou akordu. Posun na další pozici se provede pomocí tlačítek šipek. Délka vkládané noty nebo pomlky se určí numerickou klávesnicí počítače nebo myší v pomocném okně Keypad.

Vnořenou klaviaturou v klávesnici počítače - aktivujte virtuální klaviaturu - Ctrl+Alt+B, kliknutím aktivujte tlačítko QWERTY input. Nyní je klaviatura vnořená do klávesnice počítače následovně: A=C, W=C#, S=D, E=Eb atd. Pro posun oktáv slouží klávesy Y (dolů) a X (nahoru) při zvolené anglické počítačové klávesnici.

Jaké jsou verze programu Sibelius?

SibeliusSibelius Professional je plná verze profesionálního notačního programu. Nabízí všechny možnosti vytváření, úprav a dalšího zpracování hudební partitury bez omezení. Tato verze je vhodná pro profesionální hudebníky, hudební skladatele, dirigenty a sbormistry.

Sibelius Academic pro vzdělávací instituce a pedagogy je také plná verze notačního programu, bez omezení, určená pro vzdělávací organizace a učitele za výrazně nižší cenu.

Sibelius Academic pro studenty je plná verze notačního programu, bez omezení, určená pro studenty, za výrazně nižší cenu. Student má bezplatnou aktualizaci programu Sibelius po dobu studia (4 roky).

Sibelius multilicence nebo síťová verze jde o plnou verzi notačního programu s možností instalace na více počítačů samostatných nebo pracujících v počítačové síti. Cena licence na jeden počítač s počtem zakoupených licencí výrazně klesá.

Sibelius First je částečně funkčně omezená verze notačního programu pro začínající hudebníky, studenty nebo pro všechny, kterým omezené možnosti k jejich práci dostačují. K dispozici je jen jedna licence, maximálně 16 osnov, omezené posuvky, artikulační značky, dynamické party, oproti plné verzi programu Sibelius chybí podpora virtuálních nástrojů, extrahování partů, aranžmá, panorama a knihovna hudebních motivů.

AudioScore je doplňující program k programu Sibelius (jednoduchá verze je již v programu Sibelius obsažena), který převádí jednoduchý audio záznam na noty. Vstupem může být mikrofonu, přímé připojení kabelem nebo zvukový soubor (wav, MP3)

PhotoScore je doplňující program k programu Sibelius (jednoduchá verze je již v programu Sibelius obsažena), určený ke skenování tištěné nebo i ručně psané (jen u plné verze) partitury a jejímu převodu na noty pro možnost jejich dalších úprav (přehrávání, transpozice, rozepisování partů, převod na zvukový soubor atd.), jako by byly vytvořeny v programu Sibelius. Dokáže převést noty i přímo ze souboru PDF.

Virtuální hudební nástroje jsou součástí dodávky programu Sibelius. K dispozici je bohatá knihovna virtuálních nástrojů pro různé hudební styly o velikosti 38GB. Při použití virtuálních hudebních nástrojů k přehrávání partitury je možné přímo z programu Sibelius exportovat audio soubor pro vytvoření hudebního CD nebo MP3.

Zkušební verze programu Sibelius umožňuje ověření všech vlastností a funkcí po dobu třiceti dnů od její instalace. Po uplynutí této doby nebude možné vytvořený notový zápis uložit, vytisknout ani převést na jiný formát (grafika, MIDI, zvuk). Neobsahuje virtuální nástroje, k přehrávání partitury lze využít standardní zvuky ze zvukové karty počítače. Zkušební verze je k dispozici ke stažení z internetu.

Scorch je program, který lze volně stáhnout z internetu, je také součástí instalačního DVD programu Sibelius. Je možné v něm otevřít partitury programu Sibelius, prohlížet si je, transponovat, přehrávat a přizpůsobovat on-line na internetu.

Co závěrem?

Snad konstatování skutečnosti, že notační program Sibelius je ke spokojenosti pedagogů i studentů využíván v hodinách hudební výchovy na základních školách, v hudební nauce na základních uměleckých školách, konzervatořích a gymnáziích. Svou důležitou roli hraje i při výuce na hudebních akademiích a katedrách hudební výchovy pedagogických fakult. Právě pro vysoké školy je práce s notačním programem základním předpokladem moderní, multimediální výchovy budoucích hudebních pedagogů.

Chcete se dozvědět více?

Jaroslav Musil

Jako dlouholetý učitel a profesionál v oblasti hudební produkce má Jarek blízko jak k hudbě tak i k oblasti školství, a proto se naplno věnuje projektům pro školy a vzdělávací instituce. Vedle toho je také produktovým specialistou na notační a výukové programy.

Kontaktovat jej můžete na sibelius@disk.cz 

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře