logo Disk

Cubase manipulace s Insert efekty v Inspectoru

Jak v Cubase rychle vyjmout efekt ze signálového řetězce, vyměnit pořadí efektů nebo posunout všechny efekty o jeden slot dolů?

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Martin Jirsák | 13. srpna 2014

Někdy se stane, že již máme připravenou signálovou cestu, ale náhle chceme do signálového řetězce přidat další efekt, který má být ale umístěn před již vložené efekty (na pořáadí efektů v signálové cestě záleží). V hlavním Project okně otevřeme Inspector > Inserts dané stopy a pomocí drag-and-drop přesuneme první efekt nad druhý. Tlačítko myši uvolníme a celý signálový řetězec se posune o jeden slot níž. V prvním sloptu vznikne prázdné místo, kam můžeme nový efekt vložit.

Stejný princip funguje i v případě, kdy chceme udělat mezeru mezi prvním a druhým efektem. Stačí jen pomocí drag-and-drop přesunout druhý efekt nad třetí. Tím se uvolní druhý slot a další efekty v signálovém řetězci se posunou o jede dolů.

Jindy zase potřebujeme vyměnit (prohodit) pořadí efektů v signálové cestě. Princip je podobný, jen postupujeme od spodního efektu směrem nahoru. Pokud chceme prohodit první efekt s druhým, přesuneme pomocí drag-and-drop druhý efekt nad první. Po uvolnění myši se efekt původně z druhého místa dostane na první a opačně. Tento princip funguje, pouze v případě, že jsou dané efekty, které chceme vyměnit, umístěny hned zasebou.

Jestliže máme signálový řetězec čítající efekty A-B-C a přesuneme efekt C na efekt A, dostaneme pořadí C-A-B. Efekt C je tedy ve skutečnosti přesunut na nově určenou pozici (v našem případě pozici 1) a všechny ostatní efekty pod novou pozicí jsou posunuty o jednu úroveň dolů. Toto je obecný princip, který ve speciálním případě (když jsou efekty těsně zasebou) funguje jako prohození (viz předchozí odstavec).

Někdy je nutné naprosto vyjmout efekt z již hotového signálového řetězce. Samozřejmě můžeme kliknout na ikonu šipky pro výběr efektů a vybrat možnost "No Effect". Existuje ale i rychlejší způsob. Stačí jednoduše přetáhnout daný efekt ven, mimo sloty efektů a tím bude daný efekt odebrán (po potvrzení, že efekt chceme skutečně odebrat). Na jeho místě samozřejmě zůstane prázdný slot, stejně jako je to při vyjmutí efektu způsobem volby "No Effect".

Všechny uvedené principy lze aplikovat na Insert efekty jak v okně Project, MixConsole i Channel Settings.

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře