logo Disk

7 důvodů, proč high-end sluchátkový zesilovač G111 Excelentní zvuk do studia i pro hi-fi poslech!

Německá firma Lake People svým sloganem „Tools, not Toys!“ tedy „Špičková technika, ne hračky!“ vyjadřuje, co je její silou. A skutečně. Podívejme se na jeden z jejích produktů, sluchátkový zesilovač G111. A pojďme trochu hlouběji, než jen „já to slyším takhle!“ Zhodnoťme technické parametry!

Kategorie: Studio - VIP
DISK | 31. srpna 2020

1. Přesný potenciometr pro ovládání hlasitosti

Kdo nahrává, míchá a mástruje, chce zvuk slyšet v co nejdetailnějším rozlišení a při změnách intenzity, otočení potenciometru se přesně vracet na původní úrovně. Zvukový mistr i hudebník potřebují, aby měl potenciometr plynulé zesílení bez jakéhokoliv násilného skoku. To přesný a spolehlivý komponent RK 27 umožňuje. Velké kolečko s široce rozlišenou stupnicí navíc nabízejí detailní nastavení úrovně.  

2. Díky vysoké vstupní impedanci 10 kOhm neubírá na výškách

Vstupní odpor zesilovače hraje důležitou roli pro věrný přenos plného spektra. Nechceme totiž, aby vstupní odpor zesilovače byl v nesouladu s výstupním odporem zařízení, ze kterého je přijímán signál (to je s kabelem). Vstupní kapacita zesilovače se může při spojení s nevhodnými kabely chovat jako zkrat pro vysoké kmitočty, které potom budou v reprodukované hudbě chybět. Ideální u operačního zesilovače by byly dokonce nekonečně velký vstupní odpor a nekonečná impedance. Ty však nejdou v praxi realizovat a v případě sluchátkového zesilovače nejsou ani potřeba. Pokud se už vstupní odpor pohybuje řádově za desítkou kΩ (kilo Ohmů), signál je přenesen velmi krystalicky: bez ořezání vyšších pásem. A to G111 s parametrem 10 kOhm splňuje.

3. Potřebujeme vůbec pásma pod a nad hranicí slyšitelnosti?

Zdravý člověk slyší v rozmezí od 20 Hz (subbasů) do 20 kHz (šesté oktávy). Sluchátkový zesilovač G111 se „chlubí“ frekvenčním rozsahem od 5 Hz do 60 kHz. Je to vůbec potřeba?

Poslech v basech není jen otázkou příjmu ušima, ale i tlaku vzduchu na celé tělo. A tehdy vstupuje do hry i psychika a tlakový tělesný prožitek. U sluchátek jen na hlavě a u reprobeden na většině těla. Samozřejmě pokud měniče tento rozsah mají (nepočítejte s běžnými sluchátky)!

Pro zvuk nacházející se nad hranicí 20 kHz zase platí, že se transienty/ přechodové jevy, které prošly zesilovačem (i reprobednou) s rozsahem do 20 kHz, vykreslí v slyšitelném pásmu mírně jinak než ty, které prošly zesilovačem a reprobednou (vysokou hornou) s rozsahem širším: do 40 kHz i výše. Přestože naše schopnost slyšet tyto barvy končí na hranici 20 kHz, v lidském slyšitelném pásmu podle rychlosti, plynulosti, spojení a vůbec dynamického chování transientů můžeme určitý, třebas jen slabý rozdíl vnímat. Záleží na konkrétním jevu.

Jestliže se frekvenční rozsah zařízení G111 rozprostírá od spodních 5 Hz do horních 60 kHz, sluchátkový zesilovač bude v slyšitelném pásmu dynamičtěji vykreslovat některé tvary melodií díky přesnějším transientům. A to se při nastavení projektu např. v rozlišení 192 kHz a 32 bit flow hodí!

Přečtěte si také:

Recenze: Lake People Phone-Amp G111 (Audiozone.cz)

"Nejprve jsem jednoduše připojil G111ku na integrovaný výstup z iMaca (3,5“ výstup) a jal se takto poslouchat své benchmarkové nahrávky, které používám pro srovnání s mými mixy a m…

4. Pořádný odstup užitečného signálu od šumu

Čistý signál se pohybuje v určitém rozmezí intenzity ohraničeném spodní a horní hranicí. Horní hranice výstupního signálu je dána okamžikem, kdy je už zesilovač přebuzen a dochází ke zkreslení výstupního signálu.

Dolní hranice čistého výstupního signálu je dána místem, kde se už nenachází šum a brum, které pod touto hladinou ještě maskují tzv. užitečný signál.

Jak šum a brum vlastně vznikají? Šum je v zesilovačích generován řadou zdrojů/součástek, a tak mluvíme o nežádoucím výstřelovém šumu, blikavém šumu, tepelném šumu ad.

Brum je způsoben indukcí rušivého napětí do užitečného signálu. Nejčastěji se rušivý signál pohybuje na síťovém kmitočtu 50Hz jeho celistvých násobcích. Jak se mu vyhnout? Správným konstrukčním uspořádáním zemních smyček i např. řádným zkroucením párových vodičů (nechovají se jako anténa). Odstup užitečného signálu rušivých složek je vyjádřen poměrem signál/šum (neboli SNR, signal to noise ratio).

Při zápisu na CD a jeho čtení je běžně dosahováno SNR 105 dB. Zesilovač by neměl tuto hodnotu snižovat. V případě DVD je SNR ještě vyšší, pohybuje se až nad 120 dB.

Sluchátkový zesilovač G111 s odstupem signálu od šumu 129 dBA je typem zesilovače, který věrně zachová původní čistotu signálu.

5. Harmonické zkreslení až při vysoké hladině zvuku

Harmonické zkreslení je způsobeno nelineárními převodními charakteristikami zesilovacích prvků, jako jsou tranzistory, elektronky, IO ad. Ty při zesilování signálu zapříčiňují vznik vyšších harmonických složek přibývajících do základního čistého signálu. Jejich přítomnost je samozřejmě nežádoucí. Jsou celistvým násobkem frekvence základního signálu, do užitečného signálu tak mohou přibývat liché i sudé složky. Jejich velikost je různá podle použitých zesilovacích prvků a obvodového zapojení.

Pozn. U určitých typů zesilovačů (kytarových ad.) je zkreslení žádoucí, protože např. sudé harmonické složky přidávají tónu na mohutnosti, liché zase posilují vlastní barvu: od dutosti po brysknost.

Míra harmonického zkreslení THD se udává pomocí tzv. činitele harmonického zkreslení. Vyjadřuje se v procentech nebo v dB, a to podílem vyšších harmonických složek vůči celému výstupnímu signálu. Kritickou hranicí je 0,5 %, až do této velikosti není totiž běžné lidské ucho prakticky schopno zkreslení rozeznat. Zkreslení při stejném vstupním signálu není na všech frekvencích stejné.

Dalším vyjádřením zkreslení může být zápis hladiny intenzity, nad kterou už harmonické zkreslení vzniká. Pod ní je tzv. čisto. zesilovač G111 nevyykazuje až do hladiny 100 dB zkreslení žádné!

6. Univerzální výstupní výkon

V případě zesilovačů je snahou, aby hodnota výstupního odporu byla oproti vstupu naopak minimální. Potom se bude méně uplatňovat parazitní kapacita a indukčnost kabelů. Platí, že u tranzistorových zesilovačů lze dosáhnout u výstupů výrazně menšího odporu než u elektronek. To je právě výhodou tranzistorového zesilovače G111!

U přenosných přehrávačů, počítačů, notebooků aj. se počítá se sluchátky s nižší impedancí: do 100 Ohmů, nejčastěji pak 32 Ohmů nebo 16 Ohmů. Přenosné přehrávače sice odesílají menší množství energie, mají nižší výkon, ale nižší odpor přenosných sluchátek nebrání tomu, aby byly měniče dostatečně vybuzeny a rozhýbány.

V nejvyšší třídě kvality nalezneme jak sluchátka s nízkou impedancí (výrobci mají snahu vyrobit co nejuniverzálnější produkt), tak i impedancí vyšší -  dlouhodoběji tam totiž fungují „držáky“ typu Sennheiser HD600 či AKG K70 s vyššími hodnotami impedance 250 až 600 Ohmů.

Mezi ceněné výrobky Lake People patří i ADC RS 06: špičkový DA převodník se specificky zpracovanými analogovými obvody.

G111 podává ideální výkon 1750 mW na střední sluchátkové impedanci 100 Ohm, nad i pod toto číslo její výkon klesá. Stále ale např. při odporu 16 Ohm poskytne naprosto dostačující výkon 750 mW.

7. Minimalizované přeslechy mezi kanály

V případě vícekanálového stereofonního zesilovače hodnota přeslechů určuje, jak signál prvního kanálu ovlivňuje čistotu a čitelnost kanálu druhého. Přeslech vzniká nedodržením patřičné fáze mezi příjmem prvního a (časově nevhodným) příjmem druhého kanálu. Tak se signál druhého kanálu nechtěně fázově posune a nesprávně prosákne do kanálu druhého. Stereofonní efekt je tím znehodnocen. Dochází ke ztrátě prostoru a vzdušnosti, zvuk se často slévá a degraduje prostorovou lokalizaci zdroje.

Do hry vstupuje vlnová délka: kratší vlny, tedy vyšší frekvence jsou k přeslechům náchylnější už při nižší intenzitě a naopak.

Přečtěte si také:

Lake People: Tools, not Toys

Do nabídky DISK Multimedia, s.r.o. přibyly nové produkty od společnosti Lake People. Jde o prvotřídní vybavení nejen do studií: mikrofonní předzesilovače, vyrovnávací sumační zesil…

Recenze: Lake People DAC RS 06 (hifi-voice.com)

"Značka Lake People má za sebou dlouhou historii, sahající až do roku 1986, v „neprofi“ prostředí nicméně tuhle firmu z Kostnice zase tak moc lidí patrně znát nebude. Nabídka Lake…

Přesně to se projevuje u zesilovače G111, kdy na frekvenci 1 kHz vzniká přeslech až při 110 dB, kdežto nad frekvenční hladinou 15 kHz se přeslech projevuje už při intenzitě 95 dB. Stále však jde o přeslechy přicházející až při velmi vysoké hlasitosti, kdy by v basech a na středech nemělo vznikat fázové rušení pod hranicí intenzity 100 dB. V jaké hlasitosti posloucháte převážně vy?

Parametry:

 • Přesné potenciometry RK 27 pro ovládání hlasitosti
 • Naddimenzovaný napájecí zdroj s toroidními transformátory
 • Nesymetrické RCA a symetrické XLR vstupy
 • Vstupní impedance 10kOhm
 • Rozsah gain +8 dB
 • Frekvenční rozsah 5 Hz - 60 kHz (-0,5dB)
 • Odstup signál / šum: >129 dBA
 • THD: < -100 dB
 • Maximální úroveň vstupu: +21 dBu
 • Maximální výstupní výkon: 600 mW (600 Ohm) | 900 mW (300 Ohm) | 1750 mW (100 Ohm) | 750 mW (16 Ohm)
 • Přeslech: < - 110 dB @ 1 kHz, < -95 dB @ 15kHu
 • Rozměry: 168 x 47 x 125 mm
Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře