logo Disk

9 rad, jak správně mluvit i zpívat na mikrofon Krásný, čistý a perfektně srozumitelný!

Jak mít daleko mikrofon od úst a kam jej nasměrovat? Co poradit herci či zpěvákovi, když mu to nezní nejlépe: má špatné sykavky, agresivní výbušné hlásky a nelibozvučný hlas? Co ve vokálu posílit, abyste mu pomohli?

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 8. října 2021

1. Kam ústa směrově vyzařují?

Zpěvák či herec podobně jako nástroj vyzařuje směrově. Obvykle platí, že muži vyzařují obrazec energie (lalok) šířeji než ženy. Směrové vyzařování se měří a zobrazuje pomocí tzv. diagramu směrovosti vyjádřeném v kruhu 3600. Nejsilnější tok energie se pohybuje na tzv. nulové ose, tedy přímo před ústy a nosem.

Tip1: Nejsilnější a nejčitelnější signál zaznamenáme, pokud se protne nulová osa mikrofonu s nulovou osou mluvidel.

Lidský hlas vytváří ve vodorovné rovině mnohem robusnější směrový obrazec před ústy než za hlavou, lalok se navíc se stoupajícími frekvencemi zužuje. V rovině svislé to funguje podobně a důležitou roli začíná hrát i rezonance hrudi. 

2. Co dělá s barvou vzdálenost od mikrofonu?

Vzdálenost mikrofonu od úst hraje důležitou roli – čím bude zpěvák blíže, tím díky proximity efektu přibydou basy, čím bude od mikrofonu dál, tím díky činiteli pohltivosti vzduchu barva zbledne – ubydou výšky.

Zvukové inženýrství rozeznává 4 zóny vzdálenosti zdroje od mikrofonu:

Close miking: od 1 cm do cca 30 cm, hlas je perfektně prokreslený, ale jednotlivé hlásky či tóny jsou různě barevné a různě silné, rovněž vznikají silné rázy a parazitní jevy.

Kondenzátorový mikrofon CK-7+ od Avantone Pro umožňuje při vzdálenosti close miking zapnout 10dB útlum.

Accent miking: mezi 30 cm až 200 cm, dynamika a témbr všech hlásek se ustálí, souhlásky a slabiky se propojí ve vyrovnaná slova i věty. Signál ale slabě zbledne, sníží se jeho čitelnost a prokreslenost.

Pokud budete mít při technice Accent miking mikrofon (CK-7+) položen výrazně pod ústy, zesílí vám pásma totožná s rezonancí hrudi (přibudou basy i hutnost).

Distant miking: nad 2 metry. Podstatně se sníží intenzita užitečného signálu, a tím mohou dynamicky vystoupit i přeslechy nežádoucích okolních zdrojů.

Ambient miking: nad 2 metry, ale záleží na prostoru: ambient vzniká tehdy, když začínají výrazně dominovat a převládat odrazy místnosti.

Každý zpěvák či herec je "originální samorost" a každému může sednout trochu jiná poloha mikrofonu. Navádějte ho, jak se má posouvat a natáčet, abyste našli ten nejlepší SWEET SPOT.

Tip2: Pro sólový hlas jsou vhodné vzdálenosti close miking a accent miking.

Mobilní akustická zástěna Flexi Screen Ultra MKII pomůže snížit odrazy místnosti.

3. Pozor na rázy a energii předních hlásek

Platí, že čím je artikulační místo, kde je hláska v rámci hlasového traktu tvořena, více vepředu, tím je vyzářená energie (při konstantním tlaku z plic) silnější. O to více hrozí, že silné vlny vzduchu mohou agresivně narážet na kapsli mikrofonu. Nejvíce k tomu bývají náchylné výbušné retné hlásky (b, p), ale také stále masivní hlásky zuboretné (v, f) a některé hlásky zubodásňové (ť, ď). Tvoří rázy, které se projeví nárazy na kapsli a lupanci ve zvuku.

Tip3: Explozíva – znělé b a neznělé p generují nejsilnější rázy, které vytvářejí lupance na membráně mikrofonu. Nejhorší je neznělé p, kdy je vzduchový sloupec z plic vypouštěn naplno bez překážky v traktu. V případě znělého b je část energie vzduchového sloupce přece jen spotřebována na rozkmitání hlasivek (tón), proto je vyzářený přední lalok u b slabší.

4. Je pop filtr všemocný?

Pop filtr dokáže zastavit jen část rázů. Bude-li zpěvák generovat až příliš silné rázové vlny, pop filtr je nedokáže patřičně snížit. Takové rázy ale můžeme eliminovat tím, že se zpěvák částečně odkloní od nulové osy mikrofonu, anebo sníží pozici mikrofonu lehce pod ústa. Nesmí ale příliš, aby jeho témbr nepatřičně nezbledl.

Tip4: Existuje rozdíl mezi pop filtrem s tzv. punčochou, který zastavuje rázy měkčeji, elastičeji, a filtrem s kovovou mřížkou, který brání rázům razentněji, a tedy filtruje mnohem účinněji.

Pop filtry PS1 Pro-Shield SMR se speciálním odpružením mají omyvatelné kovové mřižky s hustou strukturou.

5. Dutiny, formanty a filtry: jak to jde dohromady?

Barva samohlásek, ale i znělých souhlásek je tvořena třemi důležitými formantovými oblastmi. Ty pak analogicky odpovídají třem kavitám, vlastně rezonátorům podporujícím intenzitu složek v daném pásmu ve spektru: dutině hrtano-hltanovo-ústní, dutině ústní a dutině nosní.

Zatímco formanty kavity hrtano-hltanovo-ústní a nosní jsou pevné, formant ústní je pohyblivý. Závisí na měnícím se objemu úst.

Tip5: Pokud chcete zvýraznit hutnost hlasu, analyzujte pomocí spektrografu, kde ve spektru leží zpěvákův první formant odpovídající kavitě hrtano-hltanovo-ústní (F1), a posilte jej stejně širokým statickým filtrem s patřičným zdvihem. Totéž proveďte v případě třetího formantu (F3) odpovídajícímu dutině nosní. Tam zvýrazníme nazalitu i ostrost.

V případě samohlásky "e" tvoří formanty F 1-3 jeho mluvenou podobu, při zpěvu se k nim pak připojují zvonící formanty F 4-6.

6. Samohlásky s tónem, znělé souhlásky s tónem a ruchem, neznělé jen s ruchem

Nauka o lidském hlasu a fonémech (nejmenších zvukových částech řeči) nám říká, že v případě samohlásek (vokálů) se na barvě převážně podílejí hlasivky, které generují pravidelné kmity. Tedy tón. Ten pak má díky nasměrování na různá místa na horním patře a díky změnám velikosti dutiny ústní různou barvu.

Hlásky (konsonanty) pak vždy obsahují složky, které kmitají nepravidelně. Tedy ruchy. Jestliže s nimi současně zní i tón vyluzovaný hlasivkami, jde o souhlásky znělé (b, v, z), jestliže hlasivky vypneme a zbude jen ruch - neznělé složka, jedná se o souhlásky neznělé (p, f, s). Jak jste si všimli, tyto hlásky tvoří pár – jsou artikulačně tvořeny na totožných místech mluvidel, jen se liší zapojením hlasivek.

BLIMP je kompletní protivětrná ochrana s odpružením. V terénu zabrání nárazům větru a zachová hlas čitelný.

Mimochodem, když ve spektru objevíte a posílíte oblast tónu posilující znělost souhlásek, můžete ekvalizací zvýšit libozvučnost hlasu.

Tip6: Ráno máme odpočaté hlasivky mnohem pružnější než večer. Navíc když celý den mluvíme či zpíváme. Proto bude hlas  diky nižší znělosti večer mnohem bledší, barevně užší a méně čitelnější (průraznější), přestože bude zpěvák či herec na hlasivky tlačit. S podpruženými hlasivkami totiž už příliš slávy nenadělá.

7. Prokletý cinkot aneb u správných sykavek má být jen šum

U správně generovaných sykavek (s, z, š, ž) by v neznělé složce měl převažovat jen některý z čistých šumů (růžový, azurový atd.). Neměly by v něm příliš parazitně znít neharmonické složky tvořené nepravidelným shlukem rozladěných alikvót (ty obvykle vznikají lomením o hranu, pískáním), ani složky příliš drsné, vlastně tremola (vznikající zkreslením).

Tip7: Pokud má zpěvák či herec malý objem úst a ostré konce přeních zubů, jeho hlas je náchylný na vytváření cinkavých sykavek: s a z budou mít nežádoucí cinkavé příměsi. Jejich odstranění pomůže vysunutí přední čelisti mírně dopředu.

Velkomembránový mikrofon RODE NT2000 je vybaven variabilním přepínáním směrových charakteristik. Na místě místě můžete nastavit takovou charakteristiku, při které zní hlas nejlépe.

8. Mlaskando grando

Mlaskání je samozřejmě v mluveném slovu i zpěvu nežádoucí. Dochází k němu díky přesliněným ústům. Někdo má smůlu, protože mu ústa prostě sliní víc. Jiný se tím netrápí.

Tip8: Sliny můžeme odstranit tak, že herec sní něco suššího (oplatek), nebo se i napije (sliny spláchne), ale také mluví pomaleji – před vytvořením hlásky rozlepí mluvidla.

Pomocí přenosného modulárního systému Flexi Wall si můžete doma postavit odtluměnejší box, kde získáte mnohem sušší a čitelnější vokál.

9. Nesmíš být nikdy líný aneb artikulace je základ

Pečlivá až přehnaná artikulace dokáže neskutečně zvýšit srozumitelnost slova. Tehdy budou slabému hlasu rozumět až na konci sálu nebo se prosadí i v syté instrumentaci žesťů či zkreslených kytar.

Tip9: Srozumitelnosti řeči kromě pečlivé artikulace pomůže i vhodně zvolené tempo umožňující zachovat výraz a náladu, ale také vyslovovat a doslovovat všechna potřebná písmena.

Díky rovné kmitočtové charakteristice jsou pro studiový zpěv nejvhodnější kondenzátorové mikrofony (např. z řady Avantone Pro CK) nebo FET kondenzátorové mikrofony (např. UT FET47).

Přečtěte si také:

Perfektní hlas moderátora před kamerou: hendka, Shotgun a BoomPole

Víte jak správně nahrát hlas moderátora před kamerou? Jaké existují mikrofony, kam je umístit a na jakém místě získáte jaký signál? Vše se dá řešit, ale vždy je dobré být připraven…

Perfektní hlas moderátora před kamerou: vzdálenost mikrofonu od úst

Má hlas jinou barvu, když jej točíme z pár centimetrů, a jinou ze vzdálenosti několika metrů? Nebudou zblízka příliš slyšet "prskance " a "mlaskance"? A z větší vzdálenosti zase mí…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře