logo Disk

Délka doby dozvuku jako základní indikátor akustických vlastností Základní parametr, podle kterého se vyhodnocují akustické kvality prostoru

V dnešní době je poměrně snadné změřit délku dozvuku a výsledek tohoto měření rychle interpretovat. Je kmitočtově závislá a její doporučené hodnoty se vždy liší v závislosti na velikosti daného prostoru a jeho využití, může tak nabývat hodnot od 0,3 s pro nahrávací studia, až po několik sekund pro veřejné prostory.

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Šimon Skvaril | 8. února 2022

Délka doby dozvuku v komerčních a obytných prostorech

Velikost místnosti, její členitost a použité materiály mají přímý vliv na to, jakých hodnot délka doby dozvuku nabývá. Bohužel normy specifikují pouze veřejné prostory a profesionální pracoviště jako například mixážní haly a nahrávací studia, nebo naopak haly a bazény. Ačkoliv pro pracoviště jako jsou otevřené kanceláře nebo naopak obyvatelné prostory neexistuje žádné doporučení, lze všeobecně říci, že jsou vhodnější spíše nižší hodnoty délky doby dozvuku. Prostory s příliš dlouhou délkou doby dozvuku mají tendenci působit chladnějším dojmem. Při více zdrojích ruchů (například dialogy v restauraci, zvuky otevřených kanceláří) má dlouhý dozvuk za důsledek rychlý nárůst hladiny šumu pozadí. Pro představu si určitě každý dokáže vybavit rozdílnou atmosféru v nějakém útulném obývacím pokoji, kde se nachází čalouněný nábytek a na podlaze je tlustý koberec, oproti atmosféře kanceláře se skleněnými stoly a hladkými stěnami. Výzkumy pak prokázaly, že s prostorami s nižšími délkami dob dozvuku a s nižší hladinou ambientního šumu je spojen nižší výskyt duševních problémů, a naopak navýšení koncentrace a produktivity.

Jaká je její definice

Dozvuk v uzavřených místnostech vzniká odrážením zvukového vlnění od stěn a překážek. Délka doby dozvuku (RT60) je definována jako doba, která uplyne od vypnutí zdroje zvuku do té doby, než hladina akustického tlaku v daném prostoru poklesne o 60 dB. V případě, že se měří v prostoru, kde je příliš vysoká hladina hluku pozadí, měří se pokles pouze o 30 dB, případně o 20 dB, a tato hodnota se pak vynásobí dvěma nebo třemi. Důležité je také to, že napříč kmitočtovým spektrem není jednotná, tedy že výšky v daném prostoru doznívají jinou dobu než středy a basy, proto se navíc její měření provádí ve více kmitočtových pásmech najednou.

Obr. 1: Grafické znázornění poklesu hlasitosti dozvuku

Jak ji správně změřit

Měří se za použití všesměrového zdroje zvuku a mikrofonu s kulovou charakteristikou. Zpracování signálu provádí dedikovaný software s tím, že je vhodné provést alespoň tři měření pro různé pozice mikrofonu. Protože dokonalý všesměrový zdroj zvuku existuje pouze v teoretické rovině, bývá použit reproduktor speciální konstrukce, která má podobu dvanáctistěnu, kdy je v každé stěně uložen jeden měnič. Touto konstrukcí se dosáhne poměrně všesměrového vyzařování i na vysokých kmitočtech, které jinak u klasických reproduktorů bývají směrovány do poměrně úzkého paprsku. Pro představu takového reproduktoru od firmy NTi Audio spolu s jeho směrovou charakteristikou můžete vidět na Obr. 2.

Obr. 2: Příklad všesměrového zdroje zvuku NTi DS3 a pro představu vyobrazení jeho směrové charakteristiky pro 4 kHz a 5 kHz. Obrázek převzat z [1]

Souvislost velikosti místnosti a délky doby dozvuku

Velikost místnosti má přímý vliv na to, jak dlouho v ní zvuk doznívá. To je způsobeno jednoduše tím, že ve velkém prostoru zvuku trvá delší dobu, než doputuje k jednotlivým překážkám a stěnám. Z toho důvodu normy (ČSN ISO 73 0525; 73 0526; 73 0527), které předepisují vhodnou hodnotu RT60, nejprve uvádějí závislost na velikosti prostoru a jeho účelu a až podle toho vymezují pásmo přípustných hodnot. Na obr. 3 lze dobře vidět porovnání doporučených středních hodnot délky doby dozvuku T0 pro různé typy prostorů o různých velikostech. RT60 se od této hodnoty může lišit o +/–20 % s tím, že se na vysokých a nízkých kmitočtech tato tolerance mění. Takový příklad ukazuje obr. 4.

Obr. 3: Porovnání závislosti doporučené střední hodnoty délky doby dozvuku pro: 1 prostor určený pro přednes řeči; 2 opera či hudební divadlo; 3 tělocvičny a bazény

Z grafu na obr. 3 poměrně dobře vyplývá, že delší doba dozvuku je vhodná pro hudební nástroje, kde delší dozvuk dobře dokresluje atmosféru. Naopak kratší hodnota RT60 zpravidla předznamenává větší srozumitelnost mluveného slova. 

Obr. 4: Takto se napříč kmitočtovým spektrem může měnit poměr naměřené délky dozvuku RT60 s její doporučenou střední hodnotou T0 v prostorách určených k přednesu řeči

V dnešní době je mnoho veřejných i soukromých prostorů vybudováno především s ohledem na vizuální design, ale akustické vlastnosti jsou často opomíjenou kategorií.

V následujících článcích vás budeme blíže seznamovat s funkcí absorberů, difuzérů a jejich využití při úpravě délky doby dozvuku.

Zdroje:
[1] Object moved [online]. Copyright © [cit. 20.01.2022]. Dostupné z: https://www.nti-audio.com/Portals/0/data/en/NTi-Audio-Dodecahedron-Speaker-Set-Product-Data.pdf 

Přečtěte si také:

Tipy, jak na akustiku domácího studia: díl 3. Doba dozvuku

Potřebujete akusticky upravit domácí studio, zkušebnu či učebnu? Chcete přijít na kloub tomu, jak se to dělá? Máte omezené finanční prostředky a hodláte si například změřit a uprav…

Tipy, jak na akustiku domácího studia: Díl 5. Typy místností

Potřebujete akusticky upravit domácí studio, zkušebnu či učebnu? Chcete přijít na kloub tomu, jak se to dělá? Máte omezené finanční prostředky a hodláte si například změřit a uprav…

Kam jaký dozvuk?

Dozvuk – reverb patří mezi nejpoužívanější efekty. Neobejde se bez něj zpěv, sólový nástroj, ale také celý hudební soubor. Víte, jak jej správně nastavit, aby písničce neuškodil, a…

Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře