logo Disk

Kde sehnat hudbu a nekrást Hudební podkresy pro video zdarma

Hudba je nedílnou součástí videa a filmu posledních 100 let. Mnoho ikonických záběrů by dost možná nebylo tak slavných nebýt hudby v pozadí a mnoho filmových melodií v průbehu let doslova zlidovělo. A málokteré video obstojí bez podkresové hudby. 

Kategorie: Film & Video - Tipy & Triky
Patrik Veltruský | 3. října 2014
Témata: -video technika

Problémem je, že podobné počiny stojí nemalé peníze a vzhledem k tomu, jak se produkce videí v posledních letech značne zliberalizovala, není v mnoha projektech na skutečnou produkci hudby na míru snímku prostor, čas, natož finance.

Přitom řešení není tak daleko, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnoho mladých tvůrců hudby a obsahu všeobecně, využívá takzvanou licenci Creative Commons. Tento název pod sebou nese celou řadu „zákonů“ a smluvních úmluv, které značně zjednodušují šíření, užívání a dokonce i remixování daného obsahu. Takto označený obsah můžete bez obav použít do videa na YouTube, snímku pro filmový festival a v některých případech dokonce pro komerční účely. Stačí uvést autora a dát mu patřičný kredit v podobně odkazů na jejich stránky, popřípadě na místo, kde autor hudbu prodává pro možné komerční využití. Mějte na paměti, že komerční obsah je jakýkoliv obsah z něhož plyne zisk. Tím pádem i zmonetizovaná videa na YouTube, nebo Vimeu. Každá CC licence platí po celém světě.

Do projektu CC se zapojuje mnoho velkých firem. Za zmínku stojí například videa Jana Krause a jeho talkshow, která jsou pod licencí Creative Commons a některá z videí je možné remixovat.

Rozdělení jednotlivých licencí je následující:

Uveďte autora 
CC BY

Tato licence opravňuje ostatní k šíření, upravování, vylepšování a vytváření dalších děl na základě tohoto díla, a to i komerčně, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla. Tato licence je nejvíce benevolentní a je doporučená pro maximální sdílení a využívání licencovaných materiálů.

Uveďte autora-Zachovejte licenci 

CC BY-SA

Tato licence umožňuje ostatním upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, a to i pro komerční účely, za předpokladu, že uvedou autora původního díla a nově vzniklá díla budou vystavena za stejných podmínek - pod stejnou licencí. Tato licence je často přirovnávána ke copyleftovým licencím a softwarovým open source licencím. Všechna díla odvozená z Vašeho díla budou vystavena pod stejnou licencí, tedy všechna také umožní komerční využití. Tato licence je používaná Wikipedií a je doporučená pro díla, která užívají obsah Wikipedie a podobně licencovaných projektů.

Uveďte autora-Nezasahujte do díla 

CC BY-ND

Tato licence opravňuje ke komerčnímu i nekomerčnímu šíření díla, tak dlouho, dokud je dílo šířeno v nezměněné, neupravené podobě a jako celek, a zároveň je uveden jeho autor.

Uveďte autora-Neužívejte komerčně 

CC BY-NC

Tato licence umožňuje ostatním nekomerčně upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla. Přestože tato nově vzniklá díla musí být také nekomerční a musí
u nich být uveden původní autor, nemusí být vystaveny za stejných podmínek - pod stejnou licencí.

Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 
CC BY-NC-SA

Tato licence umožňuje ostatním nekomerčně upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla pod podmínkou, že uvedou autora původního díla a tato nově vzniklá díla budou vystavena za stejných podmínek - pod stejnou licencí.

Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 
CC BY-NC-ND

Tato licence je ze všech šesti hlavních CC licencí nejpřísnější - nejvíce omezující. Umožňuje ostatním pouze stahovat Vaše díla a sdílet je s ostatními za podmínky, že Vás uvedou jako autora, nesmějí však dílo nijak upravovat ani ho užívat komerčně.

Pokud hledáte podklad pro video na YouTube a podobné kanály, stačí najít hudbu s jakoukoli licencí CC. V tomto případě se předpokládá, že video jednoduše „pojede“ na pozadí a hudbu není třeba nijak upravovat. V případě zmonetizovaného videa je nutné najít hudbu s minimální licencí CC BY-ND.

Změna nastane v případě, že hledáte hudbu pro projekt, který vyžaduje hudbu jasně střiženou do záběrů, nebo do nálady snímku. V tom případě je nutné najit obsah, který svojí licencí umožnuje obsah upravovat. Výhodou těchto licencí je fakt, že autoři dávají svá díla často ke stažení v jednotlivých stopách a vy můžete bez problémů upravovat jednotlivé nástroje ve skladbě.

Kde takový obsah sehnat?

Internet je plný vyhledávačů a katalogů takového obsahu. Mezi nejznámější patří:

http://search.creativecommons.org/ - hledání obsahu všeho typu

http://freemusicarchive.org/ - Hudba pod lincencí CC

Protip:

V naší české kotlině se nachází velké množství muzikantů, kteří jsou více než vstřícní. Na portálu www.bandzone.cz naleznete zástupy mladých muzikantů, kteří budou jistě nadšeni z toho, že budete chtít použít právě jejich hudbu ve vašem videu. Stáčí jim napsat, nebo zavolat. I v tomto případě je CC nápomocná. Stačí, aby označili jejich hudbu jednou z výše vypsaných licencí. Jejich autorská práva tak budou ošetřena a vy získáte potřebný obsah. Z tohoto partnerství tak těží obě strany. 

Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře