logo Disk

Modelingové kytarové sety: jak je nastavit, aby hrály ještě líp?

V dnešní době řada prodejců nabízí kytaristům modelingové kytarové sety zcela zdarma. Najdete v nich simulaci efektů a procesorů, zesilovačů, kabinetů a mikrofonů. Víte ale, jak je správně ovládat a nastavit, aby hrály právě tak, jak daná skladba vyžaduje?

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 5. dubna 2020

Vstupní jednotka

Kytarový set obsahující plug-iny pro kytaristy začíná obvykle vstupní jednotkou, ve které nastavíme intenzitu přicházejícího signálu. V okně nalezne tape recorder (přehrávač podkladů - playbacku), nastavení tempa (BPM), metronom, ladičku a také rozbočovače (splitters).

Efekty

Druhé v cestě jsou efekty. Jestliže zjednodušíme jejich funkce, ovládají hlavně parametry času (délku), síly (hlasitost), výšky (ladění) a potom kombinovaný parametr, jímž je barva. Mrkněme se na ně:

Délka: reverb a delay

Reverb, vlastně dozvuk je typický tím, že se po několika prvotních odrazech (early reflections), které jsou čitelné odděleně, slije v dozvuk (reverb), který už působí jako „splynulina“ (lidskými smysly nejsme schopni rozeznat její jednotlivé složky).  Důležitý je odstup (pre delay) vlastního dozvuku od prvotního úderu (tap).

Reverb v setu Guitar Rig od Native Instruments disponuje čtyřmi ovladači: dry/wet, pre delay, roomsize a bright (jas).

Tip1: Rozdělte si cestu paralelně (ne sériově). V jedné nechte čistý (dry) signál a do druhé (wet) vložte dozvuk. Obě cesty od sebe rozestřete šířeji ve stereu (např. L70, R70). Docílíte tak mnohem plnějšího a přehlednějšího zaplnění stereo prostoru.

Delay funguje jako echo - ozvěna. Ovládání není až tak složité, nastavujete počet opakování (např. jako feedback), časové odstupy mezi nimi (intervals, time či ms) i rozložení ozvěn ve stereu.

Delay v Guitar Rig: time definuje mezery mezi ozvěnami, feedback počet ozvěn.

Tip2: Delay se dá synchronizovat s tempem skladby - tzv. BPM (beats per second). Podpoříte tím rytmus a zpřehledníte vlastní echo.

Síla: kompresor, limiter, gate ad.

Kompresor zeslabuje složky signálu nacházející se nad úrovní treshold. O jaký poměr se jedná, určuje parametr ratio: např. 1:2 zeslabení na polovinu, 1:4 zeslabení na čtvrtinu atd.

Kompresor v Guitar Rig: funkcí treshold nastavíme práh, funkcí ratio poměr zeslabení.

Tip3: U kompresoru si ohlídejte funkci attack, dlouhý náběh může krást transienty a ztratíte tím perkusivní charakter trsnutí. Jinak ale úměrně pumpující kompresor patří do řady hudebních stylů: rocku, popu, ale třeba i moderního bluegrass.

Limiter je extrémním nastavením kompresoru tak, že hladinu nad prahem srazíme na nekonečno, tj. rovně ořežeme (tj. parametr ratio umožnuje jen omezený poměr tvrdého stlačení, anebo jej u limiteru už vůbec nenajdeme, je aretován na poměr 1 : nekonečno).

V limiteru od Guitar Rig parametrem limit určujeme jen omezený poměr tzv. tvrdého stlačení.

Tip4: Pozor, tvrdou limitací změkčíme dynamické špičky a při vytažení úrovně main pak zhlasíme původně tiché a měkké barvy. Tím můžeme podstatně zcizit frázování a výchozí barvy.

Gate složky signálu nacházející se pod prahem zeslabí na nulovou hlasitost - digitální ticho. Je užitečný v okamžiku, kdy vám elektro-magnetické snímače budou indukovat ruch a bzukot, který chcete v pauzách mezi notami ztišit.

Dynamické efekty z portfólia Audified vynikají živostí.

Výška: oktaver, exciter, harmonizer a ladičky

Efekty pracující s výškou v případě modelingových kytarových setů  trasnponují tóny, anebo dokáží doplnit spektrum o složky v harmonickém poměru. V nabídce je oktaver, který přepočte signál o oktávu níž či výš. Dále můžete narazit na exciter, jež doplní každou harmonickou složku ve spektru o další složky. Funkci ladičky pak není potřeba podrobněji vysvětlovat.

Tip5: Přepočítání tónu do jiné polohy má za důsledek zcizení barvy. Přepočtem jsme totiž změnili formantové oblasti, které zjednodušeně řečeno odpovídaly rozměrům nástroje.

Guitar Rig od Native Instruments - pitch pedal nabízí řadu dílčích efektů: otevřeme v něm efekty modulační (chorus, flanger ad.), ale také funguje jako harmonizér nebo octaver.

Barva: ekvalizéry, zkreslovače, modulační efekty

Ekvalizéry jsou určeny k tomu, aby ve spektru posílily požadovaná pásma, velmi zjednodušeně basy, středy či výšky, anebo detailněji třeba jen uzoučký výsek ze spektra. Existuje jich několik typů a každý je k tomuto účlu vybaven jinými nástroji: grafický obsahuje natvrdo po oktávách nebo třetinách oktáv nastavená ekvalizační pásma. Spektrální zobrazuje spektrum, kde pak různé složky posilujeme. A parametrický umožňuje lépe zacílit, a to pomocí centra filtru, dále pomocí parametru Q zohledňujícího strmost v souvislosti se šířkou pásma a nakonec i pomocí zdvihu.

Grafický ekvalizér v Guitar Rig má pevně ukotvena centra filtrů, ovládáme pouze jejich zdvih.

Tip6: Zdvihem od cca 40 do 80 Hz posílíme fundamenty tří spodních strun E, A, d, zdvihem od 100 do cca 1400 Hz už potom zvedneme a podpoříme plnější barvy tří vyšších strun g, h, e.

Amplion od Audified kromě ekvalizérů nabídne i řadu zajímavých wah wah efektů.

Zkreslovače fungují tak, že je signál během cesty v obvodu co do intenzity limitován a tím je změněn jeho tvar. Pokud dojde k limitaci, měkké, špičky se jen zaoblí a vzniká lehké zkreslení typu overdrive (typické např. pro elektronku, kdy má saturovaná mřížka stále ještě dost absoprční kapacity, a proto špičky hrubě neořezává).

Různě silné zkreslení v plug-inu Gratifier od Native Instruments vyvoláme přes presety nebo indikátory(raw, vintage ad.)

Pokud dojde naopak k limitaci velice tvrdé, vzniká těžké zkreslení typu fuzz (typické pro tranzistory, kdy cestou mezi kolektorem a bází s emitorem vzniká ploché ořezání - zkreslení produkující liché složky a často potom už jen hlukové ingredience).

Fuzz v Guitar Rig nabízí pro míru zkreslení pouze jeden ovladač.

Tip7: Drsné zkreslení už může obsahovat barevné složky, které komlikují vykreslení hustší harmonie. Funguje více rytmicky než harmonicky.

Zkreslení v setu Multidrive Pedal Pro patří mezi ty NEJ mezi virtuálními efekty.

Modulační kytarové efekty existují 3 hlavní: phaser je založen na plynulém posouvání fáze zmnoženého signálu vedeného paralelním kanálem. Vzniká tak typický stěhující se hřebenový filtr. V případě flangeru se paralelní větvě dry a phaserová wet na konci spojily a byly smíchány. Z místa za spojem byla ale ještě vyvedena odbočka a signál byl znovu poslán na vstup - začátek. Tím v barvě přibyl tzv. tryskáč. Chorus vyniká zmnožením naklonovaných a fázově posouvaných unisono hlasů (zde už s vyšším zpožděním, a tak čitelnějším rozladěním), výsledkem je dojem většího tělesa - chóru.

4 modulační efekty ve výbavě Amplion.

Tip8: Muzikantským fíglem je, že modulační efekty zmnožují původní čistý signál a vytváří klony vycházející z cítění jednoho člověka - kytaristy. Nejde o cítění tělesa složeného z více hráčů.

Phaser v Guitar Rig: rate určuje interval/hloubku časového zpoždění, ta by ale měla být doplněna i funkcí frequency, tj. koliktát za sekundu zpoždění proběhne.

Multiefekty vznikají spojením více efektů do série, kdy záleží na posloupné změně a ovlivňování signálu od efektu do efektu. V případě paralelních větví může být v každé větvi jen efekt jeden i více a mixtura se vytvoří až na samém konci.

Guitar Rig spojil chorus a flanger do společného plug-inu.

Zesilovače

V případě záložky AMP (amplifiers) jde o virtuální vymodelování původních analogových kytarových zesilovačů. Předlohou mohou být zesilovače lampové s různým počtem elektronek, v případě tranzistorových hrají v obvodu důležitou roli tzv. polovodiče.

Každý se zesilovačů se jinak podílí na výsledné kytarové barvě: mění délku tónu, dynamickou křivku, ale hlavně barvu. Nejenže třeba původní tón rozsvítí nebo zhutní, ale obvykle při přidání gainu na vstupu i mírně „nakreslí“.

Amplion s panelem zesilovače EL 34.

Na ovládacím panelu najdeme nalevo otočné knoflíky pro nastavení vstupního zisku - gain, volume, pre gain a zcela napravo výstupní úrovně - volume, post gain, master ad. Mezi nimi obvykle leží jednoduchý trojpásmový ekvalizér s knoflíky bass, middle a treble doplněný ovladačem presence pro zvýraznění vyšších středů. Presence učiní nástroj čitelnějším - přítomnějším.

Zesilovač Plex v Guitar Rig má střední pásmo rozšířeno funkcí presence.

Tip9: Na panelu obvykle u vstupu můžeme ještě objevit tlačítka bright (barva se vyjasní), grunch (signál zkreslíme) a otočný knoflík resonance (posouváme rezonanční pásmo tím, že přelaďujeme filtr s pevnou šíří a strmostí).

AMP VAN 51 v Guitar Rig je co do ovĺadačů mnohem bohatší.

Reproboxy

Reproboxy nebo také kabinety jsou vlastně reprobedny buď oddělené, anebo tvoří nedílnou součást celého zesilovače. Stěžejní místo v nich zaujímá reproduktor, u něhož za základní vlastnost považujeme jeho průměr. Ten potom souvisí s rezonančním rozsahem a tím i výškovými pásmy, které reproduktor různou měrou posiluje. Počet reproduktorů v reprobedně je rovněž důležitý, jinak hraje jeden, jinak dva a jinak čtyři. Při jejich simulaci byla změřeny jejich rezonanční křivky a zasazeny do virtuálního řetězce.

V setu Amplion můžete pro levý a pravý kanál vyvolat zcela jiný kabinet.

Nezanedbatelným je objem reprobeden jako rezonanční skříně. Samozřejmě závisí na rozměrech, ale také na tvaru a materiálu. Pokud má být VST RIG věrný, měl by to brát v úvahu.

Tip10: Reprobox je do jisté míry hudební nástroj a směrově vyzařuje. Zatímco směrem dopředu má obvykle úzkou směrovou charakteristiku, dozadu byly výšky odfiltrovány a ze signálu zbyly a převažují jen basové složky. To se dá ovšem využít při virtuálním snímání kabinetu. Pokud to VST umožňuje.

Dílčí okna v Control Room (Guitar Rig) slouží k vyvolání různě objemných reprobeden s různým počtem reproduktorů, různých mikrofonů a různých reproduktorů s odlišným průměrem. Žlutá šipka ukazuje na místa, kam můžeme namířit virtuální mikrofon.

Způsoby snímání

Stejně jako v reálném světě i virtuální set lze snímat různými mikrofony z různé pozice. Můžeme si tak vybrat mezi mikrofony dynamickými a kondenzátorovými, ale třeba i ribbony - mikrofony páskovými.  Dobrý VST set umožňuje navolit si i směrovou charakteristiku mikrofonů - jinak hraje tzv. koule, jinak ledvina a jinak super či hyper kardioda. Své udělá i vzdálenost mikrofonu od kabinetu, v kontaktním snímání přibydou díky proximity efektu basy a při vzdálenější pozici zase díky koeficientu pohltivosti vzduchu ubydou výšky.

Nabídka mikrofonů v Amplion je dostatečná a bohatá.

Tip11: To, na co bude mikrofon namířen, ovlivní rovněž podstatně barvu: bude-li nasměrován na jádro reproduktoru, přibydou cinkavé kovové a ostré příměsi, směrem na blánu témbr změkne a u okraje reproduktoru potom více či méně vybledne.

Hraje VST set jako živá komba a živé efekty?

Velice záleží, jak budete virtuální sety používat. Výrobci algoritmy vylepšují a plug-iny se tak stávají živější a živější. Leckdy jsou lepší než předlohy, ze kterých vycházely. Důležité je ovšem, na jaký výstup a reprobedny bude set napojen. Ale to bývá i problém i v případě elektro-akustických či elektronických přístrojů: leckdy to baskytaristovi hraje na jevišti mastněji než vepředu z PA.

Top tip12: K dispozici jsou desítky či stovky presetů, stačí je načíst a hrajete. Podívejte se ale, jak jsou nastaveny a proč zní, jak zní. Můžete jejich barvy v konkrétní písničce ještě vylepšit.

Přečtěte si také:

Poprvé nahráváme svou kapelu Díl 3. Kytary

Seriál, jak v domácím studiu nahrávat a míchat, abych získal co nejlepší zvuk - jak se připravit, jak nahrát a upravit zvuk bicích, baskytary, kytary, tipy, jak se zpěvem ad. Díl 3…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře