logo Disk

Poznáváme Studio One: 28. Project Page Ze záznamu na mix, na mastering a zpět pouhým kliknutím!

Při práci na nahrávce procházíme vždy 3 základní fáze. Záznam, mix a mastering. Zpravidla pro tyto činnosti musíme používat specifická prostředí. U Studia One máme možnost tato prostředí použít v rámci jednoho programu. Navíc jsou propojena tak, že spolu komunikují.

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Tomáš Nykl | 30. prosince 2020

Finalizačním krokem každé nahrávky je mastering. Studio One pro tento druh práce nabízí část, která se jmenuje Page. Tu si v tomto příspěvku více přiblížíme.

Rozložení

Pro mastering potřebujeme jiné prostředí než pro mix. V podstatě je o něco jednodušší. Project Page je rozdělena do 3 základních zón.

V levém horním rohu vkládáme nové tracky. Hned vedle nalezneme efektovou sekci. Dvě třetiny pravé části projektu tvoří měřící nástroje. Dolní část pak slouží k zobrazení a úpravám importovaných tracků v podobě wave.

Tracky (stopy)

Přidávání tracků do Projectu můžeme udělat více způsoby. Buď přímým importem z menu Project. Můžeme také otevřít průzkumník klávesou F5. Novým a skvělým způsobem je importování přímo z projektu do projektu. Z části programu Song můžeme dát příkaz pro export do daného Projectu.

Pokud máme mixy naimporotované v levé části můžeme u hlaviček stop otevřít šipkou menu pro vložení popisu, identifikačních kódů (tzv. Meta-Information). Ty slouží k jasné identifikaci daného díla

Sama hlavička stopy umožňuje přetažením změnit pořadí daného tracku v rámci celého projektu.

Efekty

Hned vedle tracků se nachází část pro efektování.  Ta je rozdělena do dvou částí.

Insertní slouží pro efektování jednotlivých mixů nezávisle.

Master sekce slouží k úpravám pro všechny mixy společně. Master sekce se navíc dělí na dvě části: Pre a Post fader. Máme tedy možnost vkládat efekty i za výstupní táhlo (fader) celého masteru.

Zajímavý doplněk je funkce Loudness Information. Tu nalezneme nad insertní částí efektů. Studio One proměří hlasitost tracku a vygeneruje výstup v podobě přehledné tabulky.

Jinak se použití efektů nijak neliší od použití v jiné části Studia One.

Měřáky

U masteringu je měření nezbytnou částí procesu. Project page nabízí všechny běžné druhy měření pro analýzu mixu.

Spektrální měřák

Rozložení frekvencí v mixu můžeme v případě tohoto měřáku zobrazit běžnými způsoby. 1/3-oktava, 12th-oktava, FFT, Waterfall (WF), Sonogram (Sono), and Segments display mode. U některých z těchto měřáků nalezneme i symbol vločky pro dočasné “zamrznutí” měřených informací. Tyto měřáky nejsou žádným překvapením a obsahují vše, co pro měření potřebujeme.

Level/Loudness

Stejně jako rozložení frekvencí je velmi důležité měření hlasitosti a dynamiky.  Zde máme opět na výběr více měřících systémů. Základní Peak/RMS doplňuje K-System a systém měření EBU R128.

Loudness Display

Pro měření hlasitosti stopy máme k dispozici novější způsoby analýzy v jednotkách LUFS a LU. Ty nalezneme v tabulce vedle základního měřáku hlasitosti.

Měření fáze

Pro měření stereo rozložení a mono kompatibility slouží měřák zobrazující rozložení fáze. V menu vidíme klasický Goniometer a pod ním korelační měřák

Celá sekce měřáků je přehledná a neustále nás informuje, co se ve zvuku děje.

Editace Stop

Dolní část programu je určena k editaci jednotlivých stop/ mixů. Zde můžeme přidávat plynulé nástupy a ukončení stop (Fade in - Fade out). Můžeme zde vytvořit i plynulé prolnutí mezi dvěma navazujícími tracky. Editace funguje stejně jako příkaz Crossfade za pomoci klávesové zkratky X.

Stopy můžeme také rozstřihnout pomocí klávesové zkratky Alt+X. Pak se budou tyto dva segmenty chovat jako dva nezávislé záběry. Pro definování rozsahu pauz máme u každého segmentu marker (znaménko), kterým nastavíme odsazení v čase. To můžeme udělat i v hlavičce jednotlivých stop.

Export hotového masteru

V okamžiku, kdy je celý mastering hotový, jej potřebujeme vyexportovat z programu ven. V takovém okamžiku oceníme bohatou nabídku na horní liště programu.

K dispozici máme tři základní možnosti: vypálení CD, vytvoření obrazu disku (image file) a vytvoření audio souborů.  

Můžeme tedy vytvářet jak podklady pro přímé vypálení na CD, tak DDP soubor pro lisovnu či exportovat celý masteringový projekt pro publikování na webu.

Přečtěte si také:

Poznáváme Studio One: 25. Tři základní prostředí

Nejen že nyní můžete Studio One vzít rovnou na jeviště, ale všechny 3 základní prostředí programu, to je Song, Project a Show jsou mezi sebou vzájemně provázané. Nemusíte pracně ex…

Poznáváme Studio One: 26. Scratch Pad

Poznámkový blok v nahrávacím software? Ne, nejedná se o funkci zápisu formou textu, nápadů či textových připomínek k danému projektu. Scratch Pad je víc než poznámkový blok. Neobvy…

Propojení hlaviček Song and Project page

Jednou ze skvělých funkcí v nové verzi Studio One 5 je provázanost mezi částí programu pro mix a pro mastering.

Nejen že můžeme exportovat mixy do masteringových projektů přímo. V části programu song zvolíme příkaz Add Song to Project v menu Song. Studio One vyrenderuje mix přímo do masteringového prostředí Project. Tak můžeme posílat data směrem Song - Project přímo bez nutnosti exportovat data mimo program.

 

Automatický Update masteringových souborů

Skvělou funkcí je možnosti updatovat změny v mixu z masterigového projektu. Jedno z největších zdržení při masteringu je totiž navracení se do mixu kvůli opravám. A to se stává celkem běžně. Při masteringu zjistíme chyby a vracíme se je opravit do mixu.

V běžném prostředí to znamená otevřít mix v daném programu, upravit jej, vyexporotovat ven, naimporotovat do masteringového prostředí. To vše ve Studio One odpadá.

Pokud potřebujeme změnit cokoliv v mixu, upravíme to a Project tuto změnu automaticky zaznamená a nabídne nám možnost daný file/ píseň s touto úpravou do Projektu natáhnout.

My tuto změnu potvrdíme a program Studio One zajistí zbytek celého procesu za nás. To velmi zrychluje celou práci a tuto integraci nenalezneme v žádném jiném prostředí.

Video

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře