logo Disk

Vybíráme SW pro mixování: jaký Reverb, Delay a dynamické efekty? Co by měly tyto plug-iny obsahovat standardně? A co už je třešnička na dortu?

Přemýšlíte, co za editační a mixážní program si pořídíte? Bude mít takové efekty pracující s délkou a dynamikou, že vám sedne jak „zadek do gatí“? Jaké dnes existují standardy a co je zkrátka navíc a výhodou?

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 19. ledna 2019
Témata: -studio

Efekty pracující s délkou

Efekty pracující s délkou dokáží různými algoritmy signál opakovat a opakování „zahušťovat“. Patří sem dva základní: Reverb a Delay.

Nejpoužívanější:

Reverb napodobuje (slitý) dozvuk místnosti

Záleží samozřejmě na „krevní skupině“, ale téměř ve všech žánrech patří Reverb k vůbec nejvytíženějším efektům. Simuluje vlastně odrazy místnosti, které jsou v různých frekvenčních pásmech posíleny nebo pohlceny, ale hlavně prodlužují suchý signál o různě dlouhý dozvuk.

Zjednodušeně můžeme délku dozvuku rozdělit do tří kategorií: velmi krátký (cca do od půl do vteřiny – Plate, Bathroom), středně dlouhý (od 1 do 2-3 vteřin - Bedroom, Chambre, Studio), dlouhý (od 3 do 10 vteřin i více - Hall, Church, Cathedral).

Reverb v programu Studio One je výborně graficky zpracovaný: pochopitelný a rychle informující o všech potřebných parametrech.

K základním funkcím, kterými můžeme jakost dozvuku nastavit, patří Early Reflections (prvotní jednotlivé/neslité odrazy), Predelay (úsek od suchého signálu po začínající první odraz) a Reverb (odrazy smíchané do nepřetržitého dozvuku). Velkou výhodou je, pokud můžeme průběh hlasitosti  dozvuku - co do strmosti nástupu i strmosti doznívání i průběh barvy čitelně nastavovat a ovlivňovat.

Tip1: Reverby, které přestože obsahují více funkcí, ale jsou graficky přehledné a pochopitelné, jsou uživatelsky vděčnější.

Delay napodobuje jednotlivé ozvěny

Delay neboli echo simuluje ozvěny. Odrazy jsou čitelné, neslévají se. Mohou za sebou následovat s užšími nebo širšími časovými intervaly, a to pravidelnými, ale také nepravidelnými. Jednotlivé ozvěny mohou mít i různou barvu a být různě rozmístěny ve stereu.

Plug-in Slapper stereo pro architekturu Pro Tools dokáže simulovat odrazy a kulovité šíření vlny v uzavřeném prostoru.

K funkcím, kterými nastavujeme průběh ozvěn, patří Timming (nastavení mezer mezi odrazy), Feedback (jak dlouho budou ozvěny znít) a Stereo či Panorama (kde se v rámci stereo báze budou ozvěny pohybovat).

Tip2: Stereo Delay, kdy můžeme zvlášť nastavovat ozvěny v levém a zvlášť v pravém kanálu, je bezesporu výhodou.

Tip3: Četnost ozvěn a časové intervaly mezi nimi můžeme zkoordinovat s tempem skladby. Slouží k tomu režim Sync.

Další efekty pracující s délkou

Řadíme sem hlavně různé varianty „krabiček“ pracující znovu s ozvěnami, anebo smyčkami.

Groove Delay vytvoří z různých dílů Pattern/Groove a dokáže jej v čase různě variovat.

Looper vybere s určité fráze zajímavý úsek, fixuje jej a pomocí smyčky – opakování jej různě obměňuje, stahuje, roztahuje, přelaďuje, vrství ad.

Time Stretching – nepatří sice mezi efekty, ale spíše procesy, či operace pracující rovněž s délkou. Vybraný úsek, např. tón dokáže časově „smrsknout“ nebo roztáhnout.

Tip4: Při výběru programu si ozkoušejte, jak umí program časově vzorek roztáhnout či stáhnout, aniž by došlo ke zcizení nebo dokonce parazitním jevům: praskancům a lupancům.

Efekty pracující s dynamikou

Slouží k tomu, aby signál různým způsobem a na různých místech ztišily nebo zhlasily. Patří sem celá škála různých efektů. Mezi nejvytíženější patří určitě kompresor, limiter a gate.

Nejpoužívanější:

Kompresor různě dynamicky stlačuje signál nad prahem

Kompresor patří vedle reverbu k nejexponovanějším efektům. Ovlivňujeme jím dynamiku nejen hudebních nástrojů, ale hlavně hlasitostně různorodého lidského hlasu.

Funguje vlastně tak, že části signálu, které leží nad určitou úrovní, jsou různou měrou stlačeny (stlačení = komprese) co do hlasitosti dolů.

Multiband Compressor, který je součástí Cubase, umí zpracovávat čtyři různá frekvenční pásma.

K základním ovládacím funkcím kompresoru patří Treshold (práh, úroveň, nad kterou dochází ke stlačení) a Ratio (poměr, o který bude signál nad prahem stlačen, může být na polovičku, čtvrtinu, osminu ad.).

Tip5: Dnes mezi standardy patří tzv. Multiband Compresor, který spektrum rozdělí do několika pásem a každé pak separé dynamicky zpracovává.

Tip6: Mezi standard dnes rovněž patří kompresor, který dokáže překročení prahu zaznamenat v čase, v tu chvíli sepnout a sepnutí převést na MIDI informaci. To se výborně hodí pro tzv. triggerování – spuštění přidruženého vzorku.

Limiter stlačí signál tak, že nad prahem nic nezůstává

Limiter je takový kompresor, který špičky nad prahem zcela stlačí. Používá se hlavně při finálních úpravách, tedy masteringu.

Tip7: V dnešní době je nutností, aby Limiter na „měřáku“ ukazoval v reálném čase, o jaký poměr signál překračující práh ořezal. Bude-li tento poměr silný, hrozí, že špičky změní podstatně barvu a tím i svou průraznost.

Limiter v programu Ableton je jednoduchý, výhodou je však „přidružený měřák“ RMS Meter Bridge, který ukazuje červeně poměr, o který byly špičky stlačeny.

Gate ztiší signál pod prahem na nulu

Dalo by se říci, že Gate je tak trochu opakem Limiteru. Signál, který leží pod prahem, zcela ztiší. Zůstane jen digitální ticho. Efekt používáme tam, kde chceme v pauzách odstranit nežádoucí přeslechy či šum. V pauzách totiž více vyniknou, nejsou překryty užitečným signálem (např. tóny kytary nebo řečí).

Důležitými parametry efektu Gate je kromě prahu (Treshold) parametr Attack (jak rychle se brána otevře, aby neubrala nic z přicházející noty) a Release (jak rychle se brána zavře, aby neubrala nic z utichající noty, ale nevpustila i žádný nežádoucí šum).

Tip8: Gate uplatníme při izolování signálu velkého nebo malého bubínku (ořežeme tišší přeslechy v mezerách). Izolovaný signál pak můžeme separé efektovat dozvukem i jinak.

Gate v programu Studio One dokáže vyslat informace pro triggering – spínání a spouštění samplů či jiných operací.

Další efekty pracující s dynamikou

Expander ztiší signál pod prahem o nastavený poměr

Expander pracuje na podobném principu jako Gate, jen neztiší signál pod prahem na nulu, ale na požadovaný poměr – Ratio.

Tip8: Expander se hodí např. na mluvené slovo nebo na zpěv, kdy potřebujeme ztišit nádechy či šum mezi slovy, ale nechceme, aby vzniklo nežádoucí digitální ticho.

Český u73b Compressor od firmy AudiFied patří mezi světově uznávané plug-iny.

Tremolo přerušuje plynulou hlasitost tónu

Tremolo dynamicky přerušuje rovný tón (jde vlastě o AM – amplitudovou modulaci). Pravidelně zeslabované úseky mohou mít různou délku, ale i různou míru ztišení (hloubku modulace).

Tip9: Rytmus tremola můžeme rovněž zkombinovat s tempem skladby – pracovat v režimu Sync.

De Esser slouží k ořezávání příliš vyčuhujících sykavek. Výhodou je, pokud má dobré rozpoznávací vzorce v režimu Automatic, tj. dokáže identifikovat různé sykavky (s, z, š, ž, č) a ty ztišit různou měrou. Neřeže hlava nehlava.

Přečtěte si také:

Jak vybrat správnou zvukovou kartu: Kolik jakých vstupů a výstupů?

Jaké výstupy a vstupy by měla mít běžná zvuková karta? K čemu vůbec všechny slouží? Co by nemělo chybět? Které prvky budu běžně potřebovat a které jen občas?…

Vybíráme nahrávací a editační program: který a pro jakou úroveň?

Začínáte? Rádi byste nahrávali a upravovali sami hudbu? Přemýšlíte, jaký program si koupit? Na každý jste slyšeli chválu, ale i velkou kritiku? Nevíte, komu věřit a pro který se ro…

Maximizer je druhem Limiteru s dalšími funkcemi. Slouží pro stlačenější a tím i agresivnější mastering.

Envelope Shaper pracuje s různými typy dynamických obálek, které můžeme naroubovat na různé tóny a tím změnit jejich charakter – např. z vydržovaného tónu (portamenta) vyrobit perkusivní průběh.

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře