logo Disk

Sběrnice na analogovém a digitálním pultu K čemu slouží a jak je mohu využít

Pokud na analogovém, digitálním či virtuálním pultu dobře nastavíte sběrnice, ušetříte spoustu práce i času. Měli byste ale vědět, co znamenají termíny BUS, GROUP, FX, EFT, Aux, PFL, AFL ad. Jaké cesty jimi otevírám a kam signál následně vedeme.

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 25. srpna 2022

Na jevišti pomáhají zajistit odposlechy pro muzikanty, ale také jsou určeny pro efektování vybraných vstupních jednotek (šavlí), pro slučování více stop (nástrojů) do společné stopy (grupy), pro sledování úrovně signálů. Můžeme je využít i pro vyvedení signálů do nahrávacích zařízení ad.

Ve studiu sběrnice používáme pro zasílání signálu do sluchátkových distributorů, ale znovu pomáhají vstupní jednotky slučovat, efektovat, měřit. Sběrnice jsou zkrátka nepostradatelným prvkem na mixážním pultu.

Podívejme se proto, jakou měly a mají sběrnice funkci v analogových mixážních pultech a jak byly převedeny do pultů digitálních. A poté do nahrávacích a editačních programů (DAW). 

Co obsahuje vstupní jednotka (šavle)

Abychom pochopili, kde a jak jsou sběrnice napojeny, zopakujme si krátce, co vše najdeme na vstupní jednotce. Vstupní jednotka (šavle, channel) mixážního pultu je určena pro přijetí signálu z mikrofonu nebo nástroje (linkou z předzesilovače). Obsahuje řadu funkcí. Jak bývají ovládací prvky standardně seřazeny od shora dolů?

Vstupní jednotka na analogovém pultu.

K nejdůležitějším zcela nahoře patří úprava vstupní napěťové úrovně (bez nebo s fantomovým napájením). Nastavujeme jí úroveň buď pro mikrofonní nebo linkové výstupy. Šavle níže obsahuje tlačítko pro posunutí fáze, tedy převrácení polarity střídavého proudu, indikátor úrovně signálu (Meter Bridge), ovládací prvky pro frekvenční úpravu signálu (ekvalizér), tlačítko pro ztlumení vstupní jednotky (Mute) nebo naopak pro její sólový režim (Solo). Níže zahrnuje i otočný potenciometr Panorama, kterým umisťujeme nástroj nebo hlas v rámci stereo osy. Největší i jednou z nejdůležitějších částí vstupní jednotky je delší tahový potenciometr – fader (regulátor úrovně), který umožňuje velmi detailně řídit hlasitost šavle

Odbočky ze šavle: pozor, kde jsou vyvedeny! 

Na různých místech vstupní jednotky jsou vyvedeny odbočky, které slouží k paralelnímu odebírání signálů. Tam, kde jsou pomocné výstupy otevřeny, odchází signál do společné sběrnice, kde dochází k tzv. sumaci (sečtení signálů vybraných vstupních jednotek dohromady do jednoho mono nebo dvou stereo kanálů). Tak aby s nimi mohlo být dále pracováno.

Stěžejní je, na kterém místě jsou odbočky vyvedeny:

V režimu pre fader output je signál odebírán před tahovým potenciometrem (hlavním regulátorem hlasitosti vstupní jednotky). Přestože bude potenciometr na nule, do odbočky putuje plná úroveň. U velkých pultů je pre fader output odbočka vyvedena ještě před ekvalizací.

Digitální pult StudioLiveAR22 USB obsahuje čtyři sběrnice Aux.

V režimu post fader output je naopak signál odebírán za tahovým potenciometrem, ten už ovlivňuje i úroveň odbočky (pokud bychom např. v tomto místě z analogového pultu odebírali a nahrávali signál do zvukové karty, hýbání potenciometru se projeví v nahrávce). U velkých pultů je odbočka post fader output vyvedena až za ekvalizací, znamená to, že už byl signál efektovaný – je “wet” tedy „mokrý“.

Užitečné jsou dva příposlechové režimy: PFL a AFL.

Tlačítko PFL (pre-fader listening) aktivuje poslech před efekty a faderem. Odbočka je umístěna ještě před spínacími prvky Mute, Solo, ty na ni nemají vliv.

Dražší pulty disponují i funkcí AFL (after fader listening), tedy příposlechem za šavlí. Přepínáním PFL A AFL lehce zjistím, co jsem vlastně ekvalizací a jinými úpravami napáchal (pokud nejsem Čech, zastydím se a chybu napravím :-).

Tvrdý Master šéf

Master je hlavní výstup, kam mohou být při označení všechny šavle vyvedeny. I on funguje na principu sběrnice, a to z bodu za hlavními regulátory. Master výstup je dnes už dvou kanálový – stereo. Navazují na něj i pomocné výstupy určené pro poslechové monitory.

Typy sběrnic

Skupinové sběrnice (Bus, Group)

Skupinové sběrnice slouží pro slučování kanálů do skupin. V praxi se používají pro sloučení šavlí, na kterých se nachází bicí souprava, nebo více vstupů z kytary (výstup z efektů, z předzesilovače, mikrofony snímající reprobednu). Sloučit jdou i vokály, sbory, sekce. Pokud mám dobře nastaveny proporce mezi jednotlivými hlasy, celou grupu pak mohu například ovládat jedním stereo táhlem – faderem.

Na analogových mixážních pultech najdeme obvykle čtyři i více samostatných GRP (Group) šavlí ležících těsně nalevo od hlavní šavle Master.

Group kanály na analogovém pultu.

Na digitálních pultech se už nacházejí univerzální šavle, které můžeme využít k vytvoření různých podskupin. V editačních programech můžeme dokonce založit tzv. skupinové stopy (Group Track), které automaticky vygenerují i odpovídající šavle na virtuálním pultu. 

V nahrávacím a editačním programu Cubase lze založil speciální stopu Group.

Efektové sběrnice (EFT, FX)

Efektové sběrnice jsou určeny pro odeslání vybraných kanálů do interních či externími efektů. Těmi bývá na prvním místě dozvuk, ale i dynamické efekty, delay a efekty modulační.

V případě analogových interních efektů může být součástí pultů ńapř. sada Lexikon. Pro externí efekty slouží efektový výstup, signál dál projde efektovou jednotkou a pro jeho návrat je učen speciální vstup Effect Return (s tzv. jack TR vstupem). Efektovaný signál se pak přimíchává k ostatním. Znějí v něm všechny efektované kanály. 

Efekty Lexicon na analogovém pultu.

Digitální pulty převzaly systém až několika interních efektů procesorů, které můžeme nezávisle na sobě nastavovat a řídit. V nahrávacích programech existuje možnost zapojení efektu (Insert) v sérii přímo do stopy, nebo založení speciální paralelní efektové FX stopy a do ní pak vedeme signál přes odbočku Send. 

Nahrávací a editační program Studio One při založení FX stopy nabídne automaticky sadu souvisejících efektů.

Tip: Reverb vyzní mnohem čitelněji v paralelním zapojení, když nasměrujeme suchý dry signál ve stereu vpravo, zatímco efektovaný wet signál oproti němu nalevo. 

Pomocné sběrnice (Aux)

Pomocné Aux sběrnice jsou univerzální a slouží hlavně k vyvedení signálů do individuálních odposlechů, sluchátkových distributorů, přídavných reprobeden, záznamových zařízení ad. Kromě potenciometru pro velikost signálu přenášeného ze vstupní jednotky je na šavli i tlačítko, kterým určíme, zda je signál odebírán post fader output nebo pre fader output.

V analogovém pultu existují obvykle dvě a více sběrnic Aux. Na horní pravé straně mixpultu má každá z nich zónu, na které se nachází hlavní regulátor hlasitosti pro celou sběrnici – tedy již sloučených pomocných výstupů.

Aux stopa na nalogovém pultu.

Současné digitální pulty jsou vybaveny tzv. personálními monitorovacími mixery, do kterých je signál veden přes ethernetový kabel. Hudebník si tak sám může nastavit poměry i stereo organizaci jednotlivých stop. Nebo může řídit svou osobní Aux sběrnici dálkově pomocí WiFi, přes tablet či mobil.

 

Personální monitorovací mixer EarMix 16M od PreSonus.

Kontrolní sběrnice (PFL)

Kontrolní sběrnice je určena pro sledování úrovně signálu v různých bodech řetězce a také pro již výše zmiňované příposlechy: jak v bodě PFL, tak v bodě AFL.

Měřáky v případě analogového mixu můžeme najít ve formě sloupcového diagramu (LED diody či LCD obrazovka). Zelená úroveň značí úroveň v pořádku, žlutá rezervu a červená zkreslení. Existují ale i magnetoelektrické měřiče s ručičkou a stupnicí.

 

Meter bridge jako sloupcový diagram i jako měřič s ručičkou a stupnicí.

Výhodou měřáků v nahrávacích programech může být režim, který zmrazí největší špičku, nebo indikuje chvilkové zkreslení, kterého bychom si jinak nevšimli. 

V programu Studio One si můžeme nastavit délku zmrazení najvyšší hodnot. Červená indikace nás informuje, že signál už byl zkreslený.

Tip: Díky grupám nebo efektovým sběrnicím můžeme v nahrávacím programu nastavit režim tak, aby muzikanti slyšeli jen efektovaný signál, ale v oddělených stopách byly nahrávány jak signál suchý (nevedeme jej do Auxu, neslyší jej), tak i signál efektovaný (vedeme jej do Auxu, slyší jej).

Přečtěte si také:

10 nejčastějších chyb při mixu

Složili jste nový track, ale zvukově to není ono? A ne a ne přijít na to jak jej vylepšit? Možná, že to má na svědomí už jeho mixáž. Zde je desatero nejčastějcíh chyb, které produc…

Co obsahuje kanál - vstupní jednotka mixážního pultu

Do kanálu na mixážním pultu přivádíme signál z mikrofonu, nástrojů ad. zařízení. Nalezneme zde řadu užitečných ovládacích prvků, kterými můžeme upravit či optimalizovat barvu, sílu…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře