logo Disk

Čím se liší 6 mikrofonů pro bicí soupravu? Jakou mají konstrukci, kmitočtové a směrové charakteristiky? A proč?

Pokud jste točili bicí soupravu, setkali jste se s problémem přeslechů: nežádoucím prosakováním zvuku ze sousedního bubnu do užitečného signálu bubnu hlavního, který požadujete co nejčistší. Proto existují sady mikrofonů pro bicí, které nepříjemné přeslechy eliminují. Víte jak a víte, o co naopak ve spektru můžete přijít?

Ondřej Jirásek | 14. prosince 2020

Nelezte si do zelí!

Každý z mikrofonů ze sady pro bicí soupravu je upraven tak, aby druhé, tj. nežádoucí bubny co nejméně „protékaly“ do užitečného signálu bubnu nahrávaného. Abychom ve zvuku malého, snare bubínku měli co nejméně velkého, kick- bubnu a také tom-tomů. A naopak, aby do užitečného signálu „kick Vaška“ neprosakoval bubínek malý a znovu i tom tomy. Abychom se nemuseli postprodukčně dřít s odfiltrováváním pásem, ve kterých cizí leaking - prosakování ruší. V podstatě chceme mít každou část bicí soupravy co nejvíce izolovanou.

Jak toho výrobce technicky dosáhl?

Úpravou kmitočtových charakteristik

Bubny: kick, snare, 2 horní tom-tomy, foor tom-tom a činely crash a ride pokrývají své typické pásmo, a to svou spodní polohou, tzv. tělem a polohou horní, tzv. presencí (vlastně ostrostí). Podíváte-li se na obrázek, lehce zjistíte, kde se jednotlivé bubny i činely v pásmech překrývají a kde se nalézají naopak pásma volná, která zůstanou ostatními nástroji nezamaskovaná.

Tip1: Naladíte-li jednotlivé bubny tak, aby se jak tělem, tak presencí co nejméně překrývaly, získáte čitelnější základní záznam, který pak půjde i postprodukčně snadněji ekvalizérem vylepšovat. Budete se soustředit na jejich pásma čistá, kam nepronikla jiná nežádoucí barva.

Tip2: Bubny mají díky tzv. dortovým módům částečně tónový charakter (více ve fázi Sustain, než v hlukové fázi Attack). Znamená to, že jejich obě pásma, tělo i presence budou +- výškově ohraničená. U činelů a zvláště pak u crashe jde o převažující šum, který coby chaotický pohyb není přesně výškově natož pásmově ohraničen. Přesto i u činelů crash s větším průměrem rozpoznáme barvu blížící se hnědému či růžovému šumu, u průměrově drobnějších činelů crash potom šum azurový či purpurový.

 

Sada DM-7 od PreSonus obsahuje 7 mikrofonů pro kompletní ozvučení bící sestavy

Úprava kmitočtové charakteristiky mikrofonů určených pro jednotlivé bubny i činely pak probíhá dle jednoduchého klíče: zesilují čistá, ryzí pásma daného bubnu či činelu (zde hlavně HH) a zeslabují pásma, kam by mohl pronikat pravděpodobný přeslech rušícího bubno kolegy.

Pozor: Tahle šablona na druhé straně vyrobí částečně „vykuchanou“ a uniformní barvu. A ne ve všech případech se může trefit do ryzích, nejsilnějších pásem všech bubnů i činelů od různých výrobců!

Dynamickou konstrukcí mikrofonu

Dynamické mikrofony jsou díky své konstrukci (cívce v magnetickém poli, tvořeném permanentním magnetem) nastaveny tak, že berou silný blízký signál a svou citlivostí už nestačí na to, aby zaznamenaly i tišší signály ze vzdálenějších zdrojů. V praxi to potom znamená to, že čím více budou od sebe jednotlivé bubny i činely vzdáleny a čím budou mikrofony blíže bláně či tělu činelu, tím menší prosakování z okolí vznikne.

Pozor: Při blízkém kontaktním snímání na blánu o činel můžeme zesílit nežádoucí barevný prvek, u blány či činelu ride pak i tónový (v důsledků přiblížení se k tzv. dílčí kmitně).

Tip3: Půjde-li o snímání z větší dálky (overheady jako distant a zvláště pak ještě více ambientně), musíme už použít mikrofony citlivější, to je kondenzátorové.

Většina mikrofonů pro bicí soupravu má ledvinovou charakteristiku - zelená čára.

Směrovostí

Čím více zúžíme směrovou charakteristiku, tím více omezíme prosakování rušících signálů z boků i zezadu.

Tip4: Jednu z nejužších směrových charakteristik mají filmové pušky, tzv. shotguny. Odstiňují boční a zadní přeslechy velice účinně, daní je ale úbytek spodních kmitočtových pásem (konstrukce nepodporuje tzv. poddajnost vlny). Zkuste shotgun třeba namířit na tom-tom :-). Budou podstatně chybět basy!

Směrová charakteristika mikrofonů pro bicí soupravu bývá obecně kardioidní, tj. ledvinová: zaznamenává silně na nulovém ose azimutu, od cca 60° a zrcadlově 300 ° se citlivost začíná podstatně snižovat, vzadu je pak nejnižší. Druhou charakteristikou, užívanou hlavně u charlestonky je tzv. superkardioda.

Od šlapáku po overheady

Podívejme se nyní na jednotlivé mikrofony.

1. Mikrofon pro velký buben

Je samozřejmě dynamický, a protože se počítá s tím, že může být vevnitř velkého bubnu a zcela blízko úderu hlavy šlapky, musí něco vydržet. Má proto nižší citlivost a vyšší SPL (Sound Press Level: úroveň maximálního tlaku, při které ještě nezkresluje). Nízká citlivost zaručí, že v užitečném signálu kicku nebude tolik malý bubínek, přestože je na něj kapsle částečně namířena.

Pokud jde o kmitočtovou charakteristiku, je výhodné, aby šla co nejníže: k 20 Hz, naopak nahoře nemusí stoupat výše jak k 15 - 16 kHz.

MONDO od Avantone Pro je určen pro kick: zvýrazňuje hutnost středních basů na 70-80 Hz, pásmo od 120 Hz do 2 kHz naopak potlačuje a přidává ostrost a jas v pásmu 3-8 kHz.

Pozor: Snížením kmitočtové odezvy mikrofonu pro kick v pásmu 300 – 800 Hz sice můžeme odfiltrovat nežádoucí přeslech snaru, ale také částečně přijdeme o tzv. dutost vytvářející spolu s basy plnou hutnost a snížíme také nazálnost.

Tip5: Další možností, jak snímat velký buben je mikrofon páskový (ribbon), který zabezpečí velice pevné basy. Naopak běžný dynamický univerzální mikrofon (Shure 58) pomůže přirozeně při náběru zesílit tzv. mlask.

Mikrofon pro velký buben by měl být zkonstruován tak, aby šel univerzálně umístit: do korpusu na různá místa s různým nasměrováním, tj. až k zadní bláně, ale také před blánu přední i k tzv. vyzařovacímu otvoru.

2. Mikrofon pro malý bubínek

Je znovu dynamický, směrově jde o ledvinu, počítá se samozřejmě s nižší citlivostí a vyšším maximálním tlakem (SPL), i když obé nemusí být tak našponované, jako u mikrofonu pro kick, který produkuje vyšší akustický tlak. V případě kmitočtové charakteristiky bývají obvykle zeslabeny basy od 50 Hz dolů, aby v kontra a sub basech neprolézal hlasitý i blízký velký buben, je žádoucí aby šel v případě výšek i nad 16 kHz.

Mikrofon pro snare, ADM od Avantone Pro potlačuje basy a nižší a střední středy, vytahuje ostrost, brysknost, zvonivost od 3 do 8 kHz.

Tip6: Pro malý bubínek můžete použít samozřejmě i jiný dynamický univerzální mikrofon (Shure), nebo dokonce i mikrofon kondenzátorový (Rode M3, PreSonus PX-1 ad.), u nich ale pozor na vzdálenost od blány malého bubínku a co největší snížení zisku a pozor i na bouchance, které mohou být při kontaktu s obručí či tělem bubínku přeneseny na tělo mikrofonu.

3. Mikrofon pro Hi Hat

U mikrofonu CK-1 od Avantone Pro jdou vyměnit kapsle, hyper kardioda je vhodnější pro HH, kardioda pro overheady (anebo omni jako pár AB).

Zde už zaznamenáme rozdíl oproti mikrofonům pro blanozvučné: jde o tužku tedy kapsli s nižším průměrem (a tím i rovnějším vykreslením spektra), a také jinou konstrukci: kondenzátorový mikrofon. Oproti mikrofonům pro kick, snare či tom-tomy  vykazuje vyšší citlivost a naopak snese o patro nižší maximální tlak (SPL).  Aby omezil přeslechy z hlučného, blízkého a polohově totožného malého bubínku, má směrovou charakteristiku superkardiody. Pokud jde o kmitočtovou odezvu, mikrofon pro Hi Hat bývá podobně jako snare ořezán o basy od 50 Hz níže a měl by zaznamenat dobře co nejvyšší treble (diskant=výšky).


Kmitočtová odezva CK-1 od Avantone Pro je relativně rovná.

Tip7: Nulovou osu mikrofonu pro HH směrujte opačně od malého bubínku. Tím přeslechy ztlumíte nejúčelněji. Filtrací už to tolik v případě snare kontra HH dobře nepůjde.

4. Mikrofony pro tom-tomy

Jsou na tom podobně jako mikrofon pro velký buben: jsou dynamické, s nižší citlivostí, s vyšším maximálním tlakem (SPL), ledvinovou směrovou charakteristikou. V případě dvou horních tom-tomů mohou mít podobně jako snare ořezané basy od 50 Hz dolů, v případě tzv. floor tom tomu vyžadujeme plné basy až k 20 Hz.

ATOM od Avantone Pro je mikrofon speciálně navržený pro snímání tomů a perkusí. Jednak posiluje tělo (100 Hz) a presenci (4-6 kHz), radikálně eliminuje pásma činelů, ale také bezvadně rychle zachytí transienty.

Tip8: Přestože se floor tom nachází v podobné výškové poloze jako velký buben, jeho průsaky do kicku či naopak nejsou překvapivě až tak drastické. Je to dáno intenzitou úderů obou i nižší citlivostí používaných mikrofonů.

5-6. Mikrofony pro snímání soupravy seshora: overheady

Jak již bylo zmíněno, v jejich případě počítáme se snímáním distatním i ambientním. Overheady proto bývají co do konstrukce kondenzátorové, a to tužky s vysokou citlivostí; tím ale snesou trochu menší maximální tlak (SPL). Aby v páru pokryly seshora celou soupravu, disponují směrovou ledvinovou charakteristiku. V případě charakteristiky kmitočtové mají za úkol zaznamenat co nejplněji a nepřesněji celé spektrum.

Tip9: Overheady ledviny můžeme použít ve shodném páru, jako tzv. párové mikrofonní techniky XY či ORTF, ale i jednu ledvinu v kombinací s bidirekcionální charakteristikou v tzv. technice MS (MID SIDE).

Tip10: Pro citlivější, detailnější i přesnější vykreslení spektra můžeme použít jako overheady i jiný pár univerzálních studiových mikrofonů: Rode NT55-MP, Rode TF-5, Warm Audio WA-84 Stereo ad. Vneseme do barvy jiné prvky.

Přečtěte si také:

Snímáme bicí soupravu: co za mikrofony a kam je umístit

Snímání bicí soupravy tak, aby měla vynikající zvuk, patří mezi chloubu zvukařů ve studiu i na koncertech. Jaké ale použít mikrofony a kam je umístit, abych získal zvuk, který si d…

Malujeme barvy ekvalizérem

Většina ekvalizérů dělí člověkem slyšitelné spektrum do tří pásem: basů, středů a výšek. Každé z nich však obsahuje ještě další podúrovně. Dílčí pásma. Víte, odkud a kam sahají? A …

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře