logo Disk

DAW ovladač neskutečně zrychlí editaci a mixování Používej všech 10 prstů, standardní tlačítka a povely!

Úprava nahrávky a míchání pomocí myši je peklo. Čas letí a letí! Určitě pomůže používání klávesnice a zkratek. Ta je však výhodná spíše na zadávání jednorázových operací. Pokud se  potřebujeme v editačním programu rychle přesouvat, najít detail, spojitě v čase měnit úrovně, DAW kontroler ve formě mixážního pultu je dosud nenahraditelný!

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 30. dubna 2019

MIDI ovladač nejsou jen zběsile se pohybující motorizované fadery

Na první pohled se může zdát, že podstatou DAW kontroleru v podobě mixážního pultu jsou motorizované fadery. Dokáží si „zapamatovat“, jak jsme jimi hýbali, a pozice opakovat. Jezdící baterie působí „epesně“, ale nejde o jedinou nebo snad hlavní výhodu MIDI ovladače. Vymožeností je daleko více a jiné funkce můžeme překvapivě používat mnohem častěji než jen motorizované fadery.  Záleží na žánru a tedy i druhu editace a mixu.

Tip1: Mixování prsty je podobné jako hraní na nástroj. Je pocitové a daleko více emoční než racionální čištění úrovní obálek myší.

Podívejme se na jednotlivé zóny na mixu.

Transportní tlačítka slouží k rychlému přesouvání a spouštění

Je pravda, že přehrávání či nahrávání aj. můžeme spouštět rovněž klávesnicí (např. klávesy „mezerník“ a „hvězdička“), ale výhodou dobrého MIDI kontroleru je, že transportní zóna slučuje na malém prostoru všechna potřebná tlačítka:  hrej/play, zastav/stop, posuň dopředu/fast forward, posuň dozadu/rewind, nahrávej/record, přeruš nahrávání/pause. Jednak je díky zažitým symbolům pochopí i Jindra Hojer, ale hlavně podobně jako klavíristé můžeme pracovat pěti prsty a rychle přeskakovat z jednoho na tlačítko druhé. A jak hlásá drtič zeleniny, Horst Fuchs jarmarečním hlasem Zdeňka Junáka: „To se hodí!“

Faderport 8 od firmy PreSonus má transportní tlačítka pěkně společně u sebe.

Tip2: Pro rychlé přesouvání kurzoru slouží šipky fast forward a rewind (podobně jako u magnetofonu).

Tip3: Šipky mohou sloužit i pro přesouvání se mezi stopami nebo třeba inserty či sendy.

Kdy je vhodnější smyčka a kdy značky (markery)?

Smyčka se „šikne“ v okamžiku, kdy danou pasáž potřebujeme opakovat a vyspravovat. Ať jde o natáčení určitého úseku nebo jeho editaci.

Tip4: Markery na správných místech násobně zefektivní práci – vmžiku se dostanete na potřebné místo.

Značky/markery používáme naopak tehdy, když se potřebujeme v dlouhé nahrávce zorientovat a hlavně ihned najít začátek požadované pasáže. Vkládáme je proto např. na začátky slok, refrénů, sól, ale také na místa, kde udělal interpret chybu a plánujeme je vyspravit.

Tip5: Repetováním a vtloukáním smyčky do hlavy ztratíme po čase souvislost s předchozími i následujícími pasážemi. Přestože jsme danou smyčku bezvadně vyšlechtili, vůbec pak nemusí padnout do okolních barev a rytmů.

SL Mixface od StudioLogic je prostorově úsporný, přesto nabízí všechny potřebné ovladače: 8 otočných, 9 táhlových ovládačů, 8 tlačítek ad., a to vše uspořádáno do 4 přehledných zón.

Smyčka/loop bývá standardně označována symbolem ležící nuly se šipkami. Založíme ji v DAW tak, že na horní liště vyznačíme určitý úsek a zmáčkneme tlačítko vlož/insert, v některých verzích kontroleru tlačítko add. Pokud pak na ploše svítí tlačítko s ležící nulou, smyčka je aktivována, pokud nesvítí, aktivována není. Dále můžeme pracovat s příkazy či symboly: jdi na začátek nebo nakonec smyčky.

Pozn. Klávesnice nám umožňuje rovněž smyčku založit (klávesa P) i aktivovat (lomítko /). Proti gustu žádný dišputát, záleží, kterou ruku chceme použít a v jaké posloupnosti k založení dochází.

Tip6: Můžeme samozřejmě kombinovat práci s MIDI ovladačem a klávesnicí. Klávesnice se dobře hodí pro vyvolávání akcí zkratkami, MIDI ovladač zase pro detailní nastavování úrovní tahovými či otočnými potenciometry, anebo zapínání více tlačítek najednou.

Pro vytváření markerů bychom měli vytvořit v projektu speciální stopu. Do ní pak značky v rámci časové osy zapisujeme. Pro zapsání markeru použijme tlačítko drop marker/vlož marker (značku). Chceme-li s přesouvat z jedné značky na druhou, pracujeme s tlačítky next - prev marker/předchozí - následující značka.

Pozn. V režimu „obecné ovládací prvky“ můžeme stejnými tlačítky vyvolat kroky next - prev event, neboli předchozí - následující událost.

Pozn. Většina editačních programů nabízí naprogramování klávesových zkratek. Markery pak můžeme např. vyvolávat pomocí číselníku.

Kontroléry QConPro X a QConPro XS od firmy ICON lze spojit do 32 kanálového pultu.

Obecné ovládací prvky: umlč, „sóluj“, hups vpřed a zad

Obecné ovládací prvky slučují více činností: příkazy undo/redo vracíme nebo posouváme kroky, které jsme během editace učinili. Funkce arm all slouží k označení sady stop, záběrů, efektů ad., pro které pak platí „kolektivní vina“ - stejný příkaz.

„Buttony“ solo/sólo, mute/umlč, click on-off/metronom zapnutý a vypnutý jsou obecně známé a jasné. Doplňujeme, že metronom - klik může pracovat v režimu sync, tedy v souladu s tap tempem daného projektu.

Malý zázrak pro nalezení detailu: otočné kolečko

Otočné kolečko session navigator je jedním ze srdcí a velkých vymožeností DAW ovladačů. Je univerzální a nabízí řadu využití. Prvním je posouvání po časové ose. Dokážeme se jeho pomocí (a to třeba levou rukou – pravá nám tak zůstává volná pro další operace) rámcově i detailně pohybovat.

Faderporty od PreSonusu: řadou tlačítek pod otočným kolečkěm nastavujeme různé režimy: kolečko pro výběr kanálů, pro zoomování, pro scrollování ad.

Tip7: Scrollováním (otáčením enkodéru) přesuneme kurzor o menší i větší vzdálenost – svou jemností se ale hodí více pro detailní vyhledávání.

Jsou tu však operace další: otočné kolečko nám např. umožní rychle rolovat tracky, tedy stopami, přesouvat se v bankách kanálů a mnoho dalších možností.

Tip8: Otočná kolečka či šipky nám dovolí rovněž zoomovat, tj. zvětšovat či zmenšovat okna v programu.

Ta automatizace, to je ale kanál (channel strip)!

DAW ovladač vlastně z většiny slouží pro automatický zápis obálek – hodnot, vztahujícím se k různým parametrům: hlasitosti, míře efektu, pozici signálu v rámci sterea ad. Proto vznikla i řada režimů, jako jsou: touch, latch, trim, cross over, write, read ad. Každý pro různé způsoby záznamu.

Při režimu touch/dotek musíme mít prst položen na faderu a tím jej aktivovat. Během aktivace tažením faderu přepisujeme původní křivku. Po zvednutí prstu z faderu okamžitě přepínáme do režimu čtení (rušíme nahrávání).

V režimu latch/západka znovu prstem na faderu a jeho tažením přepisujeme původní křivku. Po zvednutí prstu však zápis nekončí (aktivovala se západka). Zaznamenáváme rovně hodnotu, která nastala v okamžiku, kdy jsme prst z faderu uvolnili. Teprve při zastavení přehrávání nebo znovu položení prstu na fader přeskočíme do režimu čtení.

Západka je užitečná, pokud potřebujeme po nějaký čas zachovat konstantní úroveň některého z parametrů.

AvidS3 Control Surface Studio se 16 fadery slouží pro mixování, Dock Control Surface pro vyhledávání a "přepínání".

Cross over/prolnutí se hodí v případě, že chceme přepis ukončit v okamžiku, kdy se změněná a původní křivka protknou na stejné hodnotě. Funguje tak, že začínáme opět zapisovat dotekem a pohybem faderu. Jakmile se ale původní a nová křivka potkají, přeskakujeme do režimu čtení.

Při operaci trim/upravit zůstává zachován tvar původní křivky, jen faderem konstantně zvedáme či snižujeme její úroveň.

Povely write/zapiš, read/čti jsou známé a lehce pochopitelné.

Přečtěte si také:

Jak vybrat správnou zvukovou kartu: Kolik jakých vstupů a výstupů?

Jaké výstupy a vstupy by měla mít běžná zvuková karta? K čemu vůbec všechny slouží? Co by nemělo chybět? Které prvky budu běžně potřebovat a které jen občas?…

Co obsahuje kanál - vstupní jednotka mixážního pultu

Do kanálu na mixážním pultu přivádíme signál z mikrofonu, nástrojů ad. zařízení. Nalezneme zde řadu užitečných ovládacích prvků, kterými můžeme upravit či optimalizovat barvu, sílu…

Ovladače kanálu pracují v rámci „channel stripu“. Zmíněný motorizovaný dotykový i tahový potenciometr fader je určen prvotně pro práci s dynamickou úrovní signálu (level). Může však být přiřazen pro ovládání dalších funkcí: editaci plug-inů, busů, sendů, panorama atd.

Tip9:  Funkcí link parameter můžeme ovladač - otočný knoflík či fader přiřadit různým funkcím – např. délce reverbu, délce predelay, poměrům wet and dry apod.

Za povšimnutí u dalších ovládacích zařízení stojí tlačítka pan/panoramarec arm/aktivace nahrávání.

Tip10: Pokud si nejsme jisti, kterou stopu na MIDI  kontroleru máme spárovanou s jakou v DAW, prozradí nám to rozsvícené tlačítko select, shodné se stopou v programu.

Kompletní nabídka DAW kontrolerů

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře