logo Disk

Co obsahuje kanál - vstupní jednotka mixážního pultu A co těmito prvky ovládáme

Do kanálu na mixážním pultu přivádíme signál z mikrofonu, nástrojů ad. zařízení. Nalezneme zde řadu užitečných ovládacích prvků, kterými můžeme upravit či optimalizovat barvu, sílu i jiné parametry předtím, než zpracované signály pošleme dále do sběrnic. Co vše máme k dispozici a kdy a k čemu jaké tlačítko či otočný knoflík použít?

Ondřej Jirásek | 30. dubna 2019

Vstupní jednotka (šavle, channel) mixážního pultu obsahuje řadu funkcí. Z nejdůležitějších můžeme vybrat: úpravu vstupní napěťové úrovně, otočení polatity (posunutí fáze), indikace úrovně signálu, filtrace signálu, úprava signálu barevně i dynamicky, odbočení signálu a jeho poslání do dalších částí – sběrnic mixážního pultu, vložení efektů do cesty signálu ad.

Podívejme se, jak bývají ovládací prvky standardně seřazeny odshora dolů:

Fantomové napájení 48 V

Fantomové napájeni je určeno především pro typy mikrofonů, které to vyžadují (kondenzátorové, páskové). Nejčastěji se setkáme s úrovní 48 V. K aktivaci fantomového napájení poslouží obvykle tlačítko zcela nahoře v kanálu - ve zmáčknuté poloze spouští napájení.

Tip1: Pokud se budete chystat odpojit nebo vyměnit kabel u kondenzátorového mikrofonu, nezapomeňte vypnout fantomové napájení. Násilné přerušení mikrofonního obvodu může poškodit vstup na mixážním pultu.

Úprava – normalizace vstupní napěťové úrovně

Úpravu vstupní napěťové úrovně zabezpečí buď pasivní prvek Pad, anebo aktivní otočný knoflík Gain.

Mixážní pult Cerwin-Vega CVM1624FXUSB  obsahuje 16 vstupních kanálů.

Pad zmáčknutím sníží úroveň signálu o -20 či -24 dB, vymáčknutím se dostáváme zpět na nulu.

Otočný knoflík Gain umožňuje měnit vstupní úroveň napětí plynule.

Tip2: Nastavení vstupní úrovně je v případě nahrávání klíčové. Pokud dostatečnou intenzitou nástroje, vhodnou vzdáleností mikrofonu a správnou vstupní úrovní zajistíme dostatečný odstup užitečného signálu od šumu (správné SNR), je napůl vyhráno. Opačně pak šum z nahrávky už obtížněji odfiltrováváme.

Otočení polarity  (obrácení o 180 stupňů) zabezpečí invertující zesilovač. Tlačítko bývá popsáno jako phase anebo přeškrtnutou nulou.

Tip3: Posunutí fáze si pomáháme proti tzv. přeslechům, kdy nám zpožděný signál ze vzdálenějšího mikrofonu vytváří při smíchání s prvním, bližší mikrofonem tzv. hřebenový filtr (ubírá určitá pásma ve spektru). Takto nástupy signálu srovnáme na stejný okamžik a spektrum zůstává plné.

Prefade Out a Postfade Out

V režimu Prefade Out odbočíme signál tak, že nám do něj nezasahuje ani ekvalizace, ani fader, tlačítka Mute, Solo ad. Ty slouží pouze pro náš orientační poslech.

V režimu Postfade Out naopak tuto cestu otevřeme a signál všemi jmenovanými operacemi natvrdo měníme.

Ekvalizéry

Kmitočtové filtry a korektory mohou být buď opět pasivní, nebo aktivní.

K pasivním prvkům patří ořezání spektra filtrem typu Low Cut či High Cut. Při zmáčknutí ořežeme filtrem napevno nastavenou část basů nebo výšek.

Aktivní prvky typu Peak a Shelving jsou variabilnější. Můžeme jimi měnit centrální frekvenci filtru, zesílení i tzv. Q, činitel jakosti související se šíří filtru.

Tip4: Středy - MID - bývají často rozděleny do dvou separé pásem, kdy je každé z nich ovládáno vlastními ekvalizéry. Je to proto, že ve středech je lidský sluch nejbrilatnější - má nejníže položený tzv. práh citlivosti.

Tip5: Ohlídejte si, zda kmitočtové filtry běží režimu Prefade Out nebo Postfade Out. Ve druhém případě jimi barvu signálu destruktivně měníme.

Auxy

Auxy slouží k zaslání signálu do jiných zařízení, kterými na prvním místě bývají sluchátkové distributory nebo odposlechy. Slouží k tomu vždy pár otočných knoflíků, kterými posíláme stejný signál do levé a pravé větvě. Poměry mezi oběma potenciometry pak „zasadíme“ signál na potřebné místo ve stereu.

Fx

Fx je druh Auxu, kterým vedeme signál do efektové jednotky na mixu a tam jej dle potřeby efekty dobarvujeme.

PreSonus StudioLiveAR22 USB má v sobě za budovanou i efektovou jednotku s 16ti efekty.

Mute a Solo

Funkce jsou jednoduché a lehce pochopitelné. V režimu Solo vypínáme všechny okolní „channel stripy“ a běží nám jen ten či ty označené jako Solo. V případě Mute signál v dané šavli umlčujeme.

Panorama

Otočným knoflíkem měníme nasměrování signálu v rámci stereo báze, v rámci rozsahu buď 100 doleva, nebo 100 doprava.

Tip6: Nejlepší čitelnost v rámci sterea se díky binaurálnímu slyšení nachází v centru sterea a jeho bližším okolí.

Tip7: Rozhoďte si při nahrávání více stop, třebas "cik cak" do různých stereo pozic. Zabráníte tak nežádoucímu maskování – při mixu vám pak vylezou špatné nástupy či falešnosti v ladění a vy se budete divit, proč jste je neslyšeli?

Tlačítko Mix a Submix

Při sepnutí Mixu pouštíme signál do hlavní finální sběrnice, kde by se měly scházet všechny dílčí signály a tvořit výsledný mix, při sepnutí Submixu do mezi jednotky, ve které bude signál ještě dále zpracováván.

Tahový potenciometr - fader

Faderem můžeme velice detailně nastavovat úroveň signálu odcházejícího z dané „šavle“. Pokud budeme v režimu prefade, fadery slouží pouze pro informativní posouzení hlasitostí, nezasahují do výstupní úrovně. Pokud nastavíme režim Postfade, ovlivňujeme fadery destruktivně výstupní úroveň signálu.

Meter Bridge – indikace úrovně signálu

U dražších zařízení bývá na každém kanálu – „channel stripu“. U levnějších se musíme spokojit s posíláním signálu přes funkci AFL na jeden společný „měřák“.

Tip8: Jestliže je signál v oranžovém poli, ještě není zkreslený, ale v tzv. rezervním pásmu. Teprve v červené došlo ke „klipování“, tj. ořezání přesahujících dynamických špiček.

PreSonus StudioLive 16 je určen jak pro studiovou práci, tak pro živé zvučení. Má motorizované fadery a výborné mikrofonní preampy.

Přečtěte si také:

Jak vybrat správnou zvukovou kartu: Ovládací prvky na panelu

Rozhodujete se, jakou zvukovou kartu si pořídit? Jsou tu naše RADY a TIPY.

Vybíráme audio monitory: podle místnosti a vzdálenosti od posluchače

Hledáte nejvhodnější poslechové monitory do svého studia? Jaké se hodí pro menší místnost, kde budete poslouchat blízko u počítače? A jaké byste měli vybrat do místnosti střední? A…

Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře