logo Disk

NDI 5. díl - TV studio nové generace

Infrastruktura TV studia nové generace s využitím technologie NDI je v porovnání s dosavadní technologií výrazně jednodušší a přináší větší možnosti a flexibilitu v TV produkci.

Kategorie: Film & Video
Ing. Michal Kyjonka | 13. července 2016

Pokud nahlédneme do technických prostor současných TV studií, uvidíme většinou řadu rackových skříní naplněných od zhora dolů hromadou přístrojů a všechno je propojeno silnými svazky kabeláže. Pokud potřebujeme sytém nějakým způsobem rozšířit, obvykle to znamená koupit větší matici, svazky kabelů ještě zesílit a leckdy to vyžaduje složité protahování video kabelů nepřístupnými trasami.

Nově nastupující technologie NDI v tomto ohledu přináší radikální změny a zásadně mění nároky na infrastrukturu budovaného TV studia. Ukažme si na příkladu, jak takové TV studio nové generace postavené na NDI může vypadat a jaké možnosti nám poskytne.

Zadání může být následující: 4 kamery, střižna pro live střih, generátor grafiky CG, 4 kanálový záznam, 4 kanálový zpomalený replay, externí živé hlasové a video vstupy do vysílání, možnost live streamování produkovaného programu na internet.


Kamery použijeme s rozhraním SDI, i když, je otázka času, kdy výrobci videokamer implementují NDI technologii přímo do kamery a pak kameru připojíme přímo do ethernetového switche a budeme mít k dispozici signál z kamery jako NDI kanál, bez potřeby jakéhokoliv převodníku. Zatím tedy kameru s SDI rozhraním připojíme k NDI kompatibilní střižně. V našem případě to bude např. Tricaster Mini SDI. Disponuje 4 SDI vstupy a po připojení kamer můžeme začít obraz z kamer zpracovávat . Tricaster mini generuje celkem 8 NDI kanálů, 4 vstupní  signály a 4 volitelné výstupy (PGM,PV,AUX či FX atd.), takže po připojení kamer můžeme kromě zpracovávání obrazu ve střižně pracovat se signálem z kamer také kdekoliv v dosahu LAN na NDI kompatibilním zařízení.

Tricaster mini je komplexně vybavené TV produkční pracoviště i včetně záznamu. Pokud ale budeme chtít pořídit nezávislý záznam, díky NDI to není žádný problém, stačí PC stanice s aplikací NDI Isoorder a můžeme nahrávat libovolné NDI kanály.

Pro vkládání grafiky a textu do obrazu je samozřejmě Tricaster vybaven. Tuto funkci můžeme podpořit samostatným CG pracovištěm, což bude opět pracovní stanice připojená do LAN s aplikací LiveText, která umožňuje vytvářet a editovat grafické vrstvy a vzdáleně je odbavovat do Tricaster mini opět s přes NDI po ethernetu. Další variantou je použití CG stanice od firmy LiveXpert, která již má v sobě implementovanou podporu NDI.

Pro opakované záběry s možností zpomalení je do systému začleněn 4 kanálový videoserver 3Play mini od firmy Newtek, který je samozřejmě NDI kompatibilní. Do hlavní režie nám poskytne 4 kanálové slow-mo přes NDI, takže bez potřeby složitého kabelování a distribuce signálu přes matici.

Živé vstupy z celého světa můžeme do vysílání použít díky Skype konzoli s názvem TalkShow, která je také NDI kompatibilní, takže příchozí hovor i odchozí video z režie včetně zvuku a signalizace Tally prochází přes LAN, bez potřeby složitého kabelování.

Streaming PGM výstupu na Internet můžeme provést přímo z Tricaster mini, který disponuje celou řadou předdefinovaných profilů pro streamování na populární CDN jako Youtube, Ustream apod. a umožňuje samozřejmě také vytvoření vlastního profilu.

Pokud bychom se rozhodli, že chceme náš TV systém rozšířit např. o další podružnou režii  a mobilní přípojný bod, který bude k dispozici v rámci budovy či areálu, který je zasíťovaný (v dnešní době samozřejmost), pak stačí pouze další režii např. další Tricaster mini (třeba s HDMI vstupem) připojit do LAN a máme k dispozici další 4 vstupy a výstupy, které nám přibudou coby NDI kanály. Tímto způsobem v podstatě rozšíříme naši původní režii o další 4 vstupy, takže můžeme pracovat s až 8 kamerami. Další kameru pak můžeme připojit pomocí mobilního přístupového bodu, který vznikne např. připojením externího převodníku BirdDog studio kamkoliv do naší LAN a do něj pak můžeme připojit kameru, ať už přes SDI rozhraní nebo přes HDMI. Obě přidaná zařízení pak navýší počet NDI kanálů, takže obraz dalších dvou kamer 5 a 6 bude dostupný jak pro hlavní režii 1 tak pro ostatní zařízení slow-mo, PC, TakShow atd. Přidanou režii Tricaster mini můžeme rovněž použít na streamování, v tomto případě můžeme také např. produkovat jiný programový výstup, odlišný od režie 1.

V následující tabulce můžeme vidět seznam NDI kanálů a příklad jejich směrování do NDI vstupů jednotlivých zařízení. Směrování provádíme jednoduše tak, že si u daného zažízení v rozklikávacím seznamu vybereme požadovaný kanál.

Tento případ typického TV studia nám ukazuje, jak jednodušší, flexibilnější a snadnější je varianta s využitím NDI technologie oproti klasickému provedení s použitím SDI kabeláže, matic, převodníků, distributorů, embederů a dalších komponet potřebných k integraci všech zařízení.

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře