logo Disk

Notace v hudebním vzdělávání: PreSonus Notion Elektronická notace jako pomocník při výuce i studiu.

Využití notačního programu nejen k zápisu not je u mnoha hudebníků, pedagogů i studentů už běžnou praxí. Klasický způsob psaní pomocí tužky, papíru a gumy, může být v určitých případech pohotovější, ovšem v případě tvorby rozsáhlých partitur, transpozic, přehrávání partitury nebo třeba požadavku na tisk, je výhodné použít notační program.

Kategorie: Instituce - Školy
DISK | 31. srpna 2018

Elektronická forma notace usnadní vytváření a úpravy partitury, ale je také výborným pomocníkem v oblasti hudební kompozice, aranžování, publikování i při výuce a studiu.

Věrným přehráváním partitury se otvírají nové možnosti studentům, mladým hudebním tvůrcům, kteří ještě nemají dokonalou představu o tom, jak bude jejich hudební skladba interpretována, jak bude znít.

Notační program má své důležité místo v hudebním vzdělávání na všech stupních a typech škol. Nejde o náhradu učitele, jeho osvědčených pedagogických metod, ale o doplnění a oživení. Je vhodným výukovým prostředkem především pro ty, kteří chtějí modernizovat hodiny stávající hudební výchovy a tím udělat pro studenty výuku zajímavější a atraktivnější s kladným dopadem na jejich uplatnění v současném hudebním světě.

Jak lze využít program Notion v hudební výchově, v hudební nauce?

Poslech hudebních ukázek již standardně tvoří součást náplně vyučovacích hodin hudební výchovy a hudební nauky. Notační program Notion nabízí v tomto ohledu zajímavé možnosti v porovnání s běžným poslechem zvukové nahrávky.

Zde jsou příklady:

 • Kvalitní notový zápis poslouchané hudební ukázky
 • Vizuální sledování okamžité pozice přehrávání skladby v notách
 • Opakované spouštění přehrávání z libovolného místa skladby
 • Ukázka vybrané notové osnovy nebo partu
 • Změna tempa přehrávání skladby
 • Informace o aktuální pozici přehrávání v hudebních i časových jednotkách
 • Zapnutí zvuku tikání metronomu
 • Transpozice skladby
 • Změna nástrojového obsazení
 • Změna výrazu, přednesu a prostoru, kde je skladba přehrávána
 • Tisk partitury
 • Převod na zvukový soubor s možností vypálení na CD nebo vytvoření MP3

Výuka not a rytmu

na všech stupních hudebního vzdělávání je s notačním programem velice zajímavá a variabilní. S využitím možnosti změny tvaru notové hlavičky a nožičky, barvení různých výšek not, vepisování názvů not do hlaviček, přehrávání notového zápisu v různém tempu a taktu, volba různých bicích nástrojů a partů, se dobře vysvětlují pojmy, jako tvar noty, nožičky, výška a délka noty, změna výšky a délky noty, praporek, trámec, takt, nepravidelný rytmický útvar, posuvka, a další hudební pojmy.

Hudební značení výrazu, hrací techniky, dynamiky a tempa

se vyučuje pomocí notačního programu velice dobře, protože je možný bezprostřední poslech ukázky po vložení hudebního znaku stejně, jako po provedení jeho změny.

Výuka psaní not, notopisu

PreSonus Notionmůže obsahovat různé způsoby vytváření notového zápisu, základní pravidla notace, typy osnov, klíčů, posuvek, not, notových hlaviček, pomlk, ostatních hudebních znaků, pravidla notace hudebních partů, přepis skladby ze zpěvníku nebo jiné tištěné notové předlohy, změnu vzhledu zapsané partitury, využití automatické kontroly správnosti zápisu, vyhledávání chyb.

Hudební nástroje a instrumentaci

lze interaktivně vyučovat s podporou notačního programu vzhledem k jeho možnostem přehrávání partu různými hudebními nástroji z rozsáhlé a kvalitní knihovny zvuků. Studenti mohou sledovat rozsahy jednotlivých hudebních nástrojů bezprostředně při zápisu not, protože noty mimo rozsah daného nástroje se zabarvují červeně.  Rozsah lze upravovat pro různé technické možnosti interpreta. Také další vlastnosti hudebních nástrojů lze měnit, jako např. název nástroje, typ notové osnovy, tabulatury, dokonce je možné si vytvořit svůj vlastní hudební nástroj. Jediným kliknutím lze změnit zápis všech transponujících nástrojů.  Výuku hudebních nástrojů zajisté obohatí barevné obrázky a typické ukázky.

Výuka hudebního sluchu, intervalů, akordů a stupnic

PreSonus Notionmůže využívat možnosti sluchového porovnávání a analýzy notového zápisu intervalů, akordů a stupnic při jejich přehrávání pomocí notačního programu. K dispozici jsou již výše zmíněné pracovní listy nebo si učitel sám může podle potřeby vytvořit vlastní ukázky a cvičení, kde lze využít i kompletní knihovnu akordových značek a diagramů.

Kompozice a aranžování

jako náročnější hudební obory ocení vlastnosti notačního programu především pro rychlé vytvoření vlastní skladby, reálné přehrávání, opravy, transpozice, změnu hudebních nástrojů, možnosti harmonizace, vytvoření jednoduchého doprovodu. 

Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře