logo Disk

Jaké difuzory do studia Rozprostřete správně zvukovou energii v režii i nahrávací místnosti!

Pokud použijete ve studiu difuzory s odpovídajícími rozměry na správných kmitočtových pásmech, muzikanti se uslyší mnohem čitelněji. I zvukový mistr bude mít zřetelnější poslech. Víte, jak na to?

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 15. prosince 2021

Ve studiu potřebujeme dozvuk, ale rovnoměrně ze všech stran

Jak nahrávací místnost, tak režie by do určité míry měly napodobovat běžné prostory, ve kterých žijeme. Přestože obě místnosti mají mít jiný dozvuk než např. velký obývací pokoj.

V případě nahrávací místnosti hudebníci požadují časově krátký  a hlasitostně rychle klesající dozvuk. Pomáhá jim lépe se sladit i lépe frázovat, rytmicky se sjednotit. Pokud jim k jejich přímému signálu zazní lehký dozvuk obarvující jejich vlastní nástroj i nástroje spoluhráčů, mnohem rychleji dokážou reagovat a rychleji se sehrát.

Rovněž režie by neměla být zcela suchá. Skladby totiž nemícháme tak, že je budeme poslouchat  v bezodrazové místnosti (i když suchý poslech používáme docela často – přes sluchátka). Režie by měla umožnit mixovat skladby tak, aby v ní zněly podobně, jak budou znít v běžných poslechových prostorách: doma,  ve škole, v klubu ad.

Posledním příkladem je koncertní sál, v němž je úměrný dozvuk rovněž žádoucí. Scelí barevně menší nebo větší hudební těleso.

Ve všech třech typech místnosti by bylo ideální, kdyby patřičný dozvuk přicházel ne z jednoho místa, ale rovnoměrně z více stran. Jak na to? Poslouží nám k tomu panely zvané difuzory. Podívejme se, jak jsou vyrobeny a jak různým povrchem rozptylují energii v basech, středech a výškách. Povězme si, kam je umisťujeme a podívejme se na nabídku od Vicoustic.

Prvně bychom měli pochopit rozdíl mezi volným a difúzním polem.

Volné a difúzní pole

Zahraje-li hudební nástroj nebo zazpívá-li zpěvák, rozkmitá vzduch a ten se od zdroje šíří do všech stran. Od nástroje či zpěváka tak postupují všemi směry přímé zvukové vlny a tím vzniká tzv. volné pole. Pokud se přímé vlně postaví do cesty nějaké překážka, vlnu buď ohne (vlna překážku obepluje a pokračuje dále), nebo vlnu odrazí nazpět, nebo ji pohltí.

Jestliže bude nástroj či zpěvák stát v uzavřeném prostoru, kterým jsou běžná nahrávací nebo poslechová místnost, přímá zvuková vlna z něj nemůže ven. Začne se odrážet od všech stěn, podlahy i stropu. Odrazy se následně smíchají v pole difúzní.

Difúzní pole se na rozdíl od volného vyznačuje tím, že díky mnohonásobným odrazům nepoznáme, odkud zvuk přichází. Zvuková energie je rozptýlena kolem do prostoru. K posluchači přichází stejný zvuk více stran. A pokud má být pole dokonale difúzní, zvuk by měl k posluchači přicházet ze všech stran co nejrovnoměrněji.

Pozn. Proto, abychom získali difúzní pole, by místnost neměla mít hluboké výklenky, kde se vlny zastaví, víří, a tím vzniká třepotavé echo (flattering). Ani by neměla mít dokonale pohltivé obklady, protože by nevznikly odrazy.

Volné pole přichází ke zvukaři z reprobeden. Během jeho cesty v režii vzniká velmi slabé pole difúzní. 

Poměr mezi volným a difúzním polem

V místnosti tak můžeme při různých hlasitostech zaznamenat 3 poměry mezi volným a difúzním polem:

Volné pole je silnější než difúzní. Tehdy zřetelně rozeznáváme, odkud nástroj hraje. V takovém poli se běžně pohybujeme, když stojíme blízko nástroje nebo  jej zblízka natáčíme.

Volné pole se svou hustotou a energií rovná poli difúznímu. Toto místo se nazývá hranicí mezi oběma poli a označuje, kde se lámou poměry. Při různé dynamice hudebních nástrojů se samozřejmě posouvá: obvykle při vyšší hlasitosti se posouvá dál od nástroje a při nižší blíže k nástroji. Záleží ale na odrazivosti stěn. Hranice mezi poli je velmi důležitá při měření akustiky sálů, kde požadujeme, aby volné pole s přímými signály hlasitostně vévodilo až do posledních řad. Aby je dozvuk a difúzní pole nezačaly překrývat už v polovičce sálu.

Volné pole je slabší než difúzní. Už přestáváme rozeznávat, odkud nástroj hraje. V takovém poli se pohybujeme, když stojíme od nástroje značně daleko a místnost není zcela suchá. Pokud nástroj natáčíme až v difúzním poli, získáváme tzv. ambietní barvu, kde dominuje charakter místnosti.

Jak je difuzor vyroben

Difúzní panel slouží k rozptýlení přímé energie co nejrovnoměrněji po místnosti. Proto musí obsahovat členitou horní část: vyčnívající prvky střídající se s dutinami. Díky tak „rozdrolené“ struktuře dokáže panel rozbít zvukové vlny. Členitý povrch bývá vyroben z hladkého, pevného materiálu (dřevo, umělá hmota, tvrzený polystyrén), aby co nejméně pohlcoval, ale jen rozptyloval.

Pozn. Dnes už existují absorbéry a difuzéry v jednom. Ale funkci absorbéru potom plní jiná část panelu.

Podle toho, jaký mají prvky vystupující z panelu tvar a řazení, dokážou rozptýlit odpovídající kmitočtová pásma.

Jiný povrch, jiné rozptýlení energie v basech, středech a výškách

Podle toho, jak rozměrnou strukturu difuzory mají, dokážou rozbít a rozptýlit různě dlouhé zvukové vlny. Délka vlny komorního a1 při běžné teplotě činí 77 cm, čtyřčárkované a4 odpovídá kratičké vlně o délce 3 cm a kontra A pak „hrom“ vlně s délkou 6,18 metru.

Pro rozptýlení basů se obvykle používají difuzory, které mají tvar robustnějších jehlanů, pro rozptýlení středů difuzory se strukturou střídavě vystrčených a zapuštěných hranolů a pro rozbití výšek se hodí deska s menšími a různě dlouhými a širokými otvory.

Pro rozbití dlouhých basových vln se používají objemnější jehlany, např. i na stropě.

Jak změřím účinnost difuzoru?

Není to tak složité. Ke každému profesionálnímu difúznímu panelu by měl výrobce dodat data o jeho akustických vlastnostech. Jejich součástí je i difúzní koeficient, jehož rozpětí sahá od nuly do jedné. Pokud ukazuje koeficient hodnotu 0, panel nemá žádnou účinnost a žádnou zvukovou energii nerozptýlí. Pokud ukazuje koeficient hodnotu 1, panel dokáže plně rozbít na něj kolmo přicházející zvukovou energii a vytvořit dokonale difúzní pole. V praxi se však většina difuzorů přibližuje jen hodnotě 0,7.

Účinnost difúze bývá doplněna informací o kmitočtovém pásmu, ve kterém rozptyl působí. Na vodorovné ose najdeme kmitočty, na ose svislé pak difúzní koeficient. Přehledně si tak můžeme projít, jak je daný panel účinný v basech, středech a výškách.

Kam s nimi?

V nahrávací místnosti by měly být difuzory umístěny tak, že kamkoliv si hudebníci stoupnou a nasměrují své nástroje, difuzory energii, která nebyla pohlcena absorbéry, rozbijí. Proto je střídavě s absorbéry rozmisťujeme po stěnách, mohou ale rovněž na strop.

V režii je to už jinak, přímé pole má díky reprobednám své stabilní místo. A slabý rozbitý dozvuk je žádoucí hlavně za zády zvukového mistra. Tam difúzní pole totiž rozšíří tzv. sweet spot – místo, kde se laloky z levé a pravé reprobedny prolínají a my získáváme vyrovnaný stereo poslech. Jen pozor, v režii musí vévodit přímé pole z reprobeden a pole difúzní je pouze lehounce dobarvovat.

V koncertním sále je organizace akustických prvků rovněž podmíněna. Přímý signál přichází z jeviště a ten, který není zcela pohlcen, se rozbíjí o boční stěny, strop a zčásti i o stěnu zadní. Tím, že bude dozvuk k posluchači přicházet i difúzně, rovnoměrně ze všech stran, zvýšíme jeho přehlednost. A už nemusí být ani tolik silný.

Vicoustic difuzory

Podívejme, jaké difúzní panely nabízí firma Vicoustic, a uveďme si příklad, pro která kmitočtová pásma budou vhodné.

Difuzory účinné v širším spektru

Patří sem panely, které umí rozptýlit energii v širším kmitočtovém pásmu: například od horních basů až po výšky.

Multifuser Wood

Řada Multifuser Wood je k dostání v různých variantách: například Multifuser Wood 64 má funkční rozsah od nižších 310 Hz do 8 kHz a účinnost Multifuseru Wood 36 je položena výše od 470 Hz do 10 kHz. Panely jsou vyrobeny z masivního dřeva, Multifuser Wood 36 měří 595 x 595 x 96 mm, Multifuser Wood 64 je hlubší a měří 595 x 595 x 143 mm.

Vicoustic Multifuser DC

Panely z řady Multifuser DC pokrývají rovněž širokou část spektra. Tím krásně rozjasní a pročistí zvuk. A právě díky svému širokému rozsahu jsou vhodné do akusticky problematických prostor. Například panel Vicoustic Multifuser DC 2 měří 595 x 595 x 147 mm a je vyráběn v různých odstínech: černé, šedé i bílé.

Difuzory účinné ve středních, nebo vyšších pásmech

Existují samozřejmě panely, které rozbíjejí středně dlouhé i krátké vlny, účinnost se projevuje ve středních a vysokých kmitočtech.

VicPattern Ultra

VicPattern Ultra rozptýlí vlny odpovídající kmitočtům od 500 Hz do 2000 Hz. Díky svému vzhledu je určen pro nejnáročnější design interiérů, u nichž hraje estetika hlavní roli. Měří 595 x 595 x 50 mm.

Panely kombinující pásmovou past s difúzí

Každá správná firma své výrobky vyvíjí a inovuje. U Vicoustic jsou výsledkem inovace panely Trap Fuser. Kombinují pohlcení zvuku s difúzí.

Vicoustic Trap Fuser

Trap Fuser je panel, který řídí odrazy zvuku dvěma různými způsoby: absorpcí a difúzi. Jeho hybridní struktura umožňuje, aby byla zvuková energie zachycena v  dutinách nebo rozptýlena rovnými povrchy. Nejúčinnější je mezi 630 Hz a 5 kHz. Má rozměry 595 x 595 x 169 mm.

Přečtěte si také:

Tipy, jak na akustiku domácího studia: díl 1. Místnost také hraje

Potřebujete akusticky upravit domácí studio, zkušebnu či učebnu? Chcete přijít na kloub tomu, jak se to dělá? Máte omezené finanční prostředky a hodláte komponenty nakoupit a insta…

Tipy, jak na akustiku domácího studia: díl 2. Stavební úpravy

Potřebujete akusticky upravit domácí studio, zkušebnu či učebnu? Chcete přijít na kloub tomu, jak se to dělá? Máte omezené finanční prostředky a hodláte komponenty nakoupit a insta…

Jaké akustické obklady pohltí výšky a středy a jaké basy?

Pokud potřebujete ve studiu vyrovnat odrazy, aby nepřidávaly příliš nežádoucí pásma, ani moc basy, ani moc středy, ani příliš výšky, použijete pohltivé panely - absorbéry. Buď jimi…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře