logo Disk

8 tipů, jak perfektně nahrávat "osmičkovým" páskovým mikrofonem

Říkává se, že studio, kde není alespoň jeden páskový mikrofon – ribbon, není pravým studiem. Znáte jej? Řada zvukových mistrů na něj nedá dopustit. Jeho pomocí totiž získají barvy, které jiné mikrofony prostě nedají. Musíte ale vědět kde a jak jej použít!

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 30. ledna 2021

Ribbon nepatří mezi ty nejčastěji užívané typy mikrofonů ve studiu a už vůbec ne na pódiu. Přesto jde o vynikající akusticko – elektrický měnič s jedinečnou a typickou barvou. Ta vzniká díky jeho mechanické konstrukci. Jeho srdcem totiž není membrána pohybující cívkou v magnetickém poli, vybuzeném permanentním magnetem, což je princip mikrofonu dynamického. Ani membrána tvořící jednu z elektrod kondenzátoru, připojeného do elektrického obvodu, jak je tomu u opěvovaného mikrofonu kapacitního, tedy kondenzátorového.

Legendární rozhlasové páskové mikrofony už leccos pamatují!

Mechanickým převodníkem páskového mikrofonu je kovová (obvykle hliníková) páska, která leží v magnetickém poli dvou permanentních magnetů. Hlavní mechanickou vlastností kovové pásky, kterou se výrazně odlišuje od membrány, je, že nereaguje na tlak (neprohýbá se), ale na rychlost vzduchu (rozechvívá se), tedy pohybujících se molekul. Takový druh převodu mechanické energie v elektrickou má několik důsledků: kladných i záporných.

Záporným důsledkem je prvotní nízká citlivost mikrofonu, který bývá vzhledem k velmi malému základnímu napětí obvykle vybaven převodním transformátorem. Zesiluje tak ale i boční šumy a parazitní jevy vznikající logicky při přeměně energií. Druhou nevýhodou bývá mechanická křehkost pásky, která se může snadněji poškodit než jmenovaná membrána.

Uvnitř kapsle páskového mikrofonu nenajdeme membránu, nýbrž kovovou pásku mezi dvěma permanentními magnety.

Jednoznačným kladem páskových mikrofonů bývá ale jejich barva. Systém oproti membráně tužší kovové pásky reagující na rychlost vzduchu zaručuje, že mechanická vlna není při převodu tolik zkreslena. To je sice v menší míře, ale za to častý jev doprovázející barvu citlivých mikrofonů kondenzátorových.

Při transportu musí být páska v mikrofonu Rode NTR fixována šroubem.

Díky tomu dokáže páskový mikrofon sice barevně chuději, zato věrněji a čitelněji vykreslit středy. A díky jeho kmitočtové charakteristice podstatně posílit basy a tím zakulatit celkovou barvu.

Podívejme se proto na osm tipů, jak a kde v praxi mikrofon s osmičkovou směrovou charakteristikou využít!

Tip1: Velký buben (kick)

Posílí tělo nástroje a ztupí agresivnější ostrou špičku mlasknutí.

Rádi byste v „groovu“ zvýšili kontrast mezi „mohutným“, dutě znějícím velkým bubnem a špičatě ostrým malým bubínkem? A přitom vynechali ekvalizaci spodních pásem, protože jí můžete vytáhnout nežádoucí ruchy? Zkrátka nahráli a zachovali čisté basy? Ribbon je výborným pomocníkem!

Pozice: raději mírně distančně (0,5 – 1,5 metru) od otvoru v přední bláně, pozor na druhý osmičkový lalok mikrofonu, aby ambientně nenabíral místnost. Druhý lalok omezíme absorbérem, paravánem za mikrofonem.

Možná kombinace: Pokud potřebujete i mlasknutí, použijte pro doplnění kontaktně postavený dynamický mikrofon, který naopak přidává vyšší středy a nižší výšky. Např. Shure 58, Sennheiser E609, Sennheiser MD 421-II ad.

Rode NTRAvantone Pro CR-14 při snímání komba.

Tip2: Kytarové či baskytarové kombo

Ubere na ostrosti, posílí hutnost, vytvoří barevně vyrovnané akordy

Nelíbí se vám cinkající kytarový „beglajt“, ať už jde o žánry jako rock, pop, ale třeba i country? A totéž vás trápí u zkreslených riffů, které si přejete barevně plné a ne ve spodních pásmech ochuzené? A přestože používáte clony na kytaře a ekvalizaci na zesilovači, vždycky vám přijde, že jimi i něco naopak ubíráte? Zkuste to s páskovým mikrofonem!

Pozice: raději na membránu než na jádro (tam se netvoří vlastní užitečné kmity, ale parazitní složky) a raději mírně distančně. Ze začátku totiž membrána obvykle vyzařuje ne plně směrově - spektrum obsahuje hřebenový filtr. Teprve v určité vzdálenosti dojde k vyrovnání a spojení laloků a tím i vyrovnání spektra. Přijděte ušima na to, kde!

Možná kombinace: Ostrost a obrys tónu (posílení transientů) můžeme doplnit dynamickým mikrofonem a umístěných třebas i blíže jádru. A zkuste srovnat fáze!

Tip3: Mluvené slovo

Sníží agresivitu výbušných, zuboretných a třených hlásek

Točili jste mluvené slovo a zjistili, že většina kondenzátorových mikrofonů se chová jako nežádoucí lupa? Že posílí agresivní šumové složky explozív (p, b), zuboretných hlásek (f, v), třených hlásek -  sykavek (s, z, š, ž), polo sykavek (c, č) i dalších třených (třebas ch). Že národní umělec z Banánově lidově demokratické republiky Blízkého i Vzdáleného Západu vypadá najednou jak totální neumětel?

Šumová či ruchová složka, která, vynecháme-li neutrální přídechový vokál, tvoří plnou část neznělých hlásek a stěžejní část hlásek znělých, by měla být kultivovaná. Zkrátka být v případě hlásky „s“ široce vyrovnaným azurovým či purpurovým šumem, v případě hlásky „ch“ se pak přibližovat měkkému nepraskajícímu šumu růžovému. Kondenzátorový mikrofon však díky své citlivosti při prudším nárazu (v případě ne pečlivě vyslovené hlásky) vzduchu na membránu mikrofonu dané hlásky zkreslí (ty zaškrčí). K jevu dochází hlavně při kapacitním převodu tlaku do napětí.

U páskového mikrofonu díky mechanickým vlastnostem hliníkové pásky a principu snímání, tedy díky jeho rychlostní ne tlakové charakteristice k tomuto zkreslení tolik nedochází. A vyrovnanému převodu mechanické vlny do napětí navíc pomáhá i nižší citlivost měniče.

Pozice: herec či mluvčí může stát a mluvit vůči nejlépe nahnutému mikrofonu v nulové, přímé ose a potřebujeme-li to, může být blízko - vzdálen jen kontaktně. A navíc nahrávat leckdy i bez pop filtru. Ribbon to prostě snese!

Jako ledvina může v konfiguraci MID-SIDE posloužit i RODE NT3.

Tip4: V mikrofonní párové technice MID-SIDE

V kombinaci s ledvinovou směrovou charakteristikou

Pokud budete potřebovat v rámci sterea posílit basová pásma ležící na stereo ose od středu kanálů (stran) směrem ven na periférii (tedy v rámci panorama na stranách Left i Right v rozmezí 50-100), páskový mikrofon je správným pomocníkem.

Pozice: Párová mikrofonní technika MID-SIDE funguje tak, že zkombinujeme mikrofon se směrovou bi direkcionální (osmičkovou) charakteristikou s mikrofonem se směrovou charakteristikou ledviny. Membrána a páska musí ležet co nejblíže sobě, tedy fiktivní středy jejich polárních grafů se překrývat. Nulová osa ledviny je namířena přímo ke zdroji, nulová osa osmičky pak svírá s nulovou osou ledviny úhel 90°.

Přečtěte si také:

Boris Carloff hodnotí ribbonový mikrofon NTR

Nedávno jsme vám představili nový páskový mikrofon NTR z dílny RODE. Jedním z prvních, kdo si jej otestoval, je přední český studiový inženýr a producent Boris Carloff, mimo jiné z…

18 špičkových kontrabasistů mikrofonem Rode NTR

Jsou kapacitní či lampové mikrofony jediným řešením? Proč dávají profesionálové raději přednost ribbonovým? Proč se při poslechových testech rozhodují většinou právě pro páskáč? A …

Laloky osmičky tak pokrývají boky stereo báze, ledvina její střed. Aby systém ve stereu fungoval, je třeba stopu bidirekcionálního mikrofonu zdablovat a v druhé stopě osmičky převrátit fázi. Obě stopy osmičky v rámci panoramatu nasměrovat na kraje (pozicemi tak definujeme úhlové rozpětí stereo báze).

Zvýšíme-li úroveň kanálu, kde byla použita ledvina, zesilujeme např. nástroje umístěné na středu. Zesilujeme-li kanály se signálem osmičky, posiluje nástroje na bocích.

Možná kombinace: pokud chcete i na středech přirozeně (mikrofonní charakteristikou) posílit basy, přepněte ledvinu na subkardiodu.

Rode NTR si získal vysoké renomé při natáčení 18ti špičkových kontrabasistů.

Tip5: Na akustické basové nástroje

Kontrabasy, fagoty, tuby, tympány

Nelíbí se vám i basových nástrojů jejich ostrost i parazitní jevy doprovázející výkon hráčů? Smyčce příliš skřípají, ve vyšších polohách na hmatníku vylézá kalafunový šum žíní, u dřev dost klapají i cvakají klapky? Tuba by měla více hučet než dýchat a tympány být ne tolik perkusivní, ale hutné? Páskový mikrofon tyto nežádoucí jevy zčásti potlačí!

Pozice: Ribbon mírně sklopte a namiřte nulovou osou (prvním lalokem) na místo nástroje, kde je největší průnik jeho dílčích směrových laloků (u smyčců na horní desku nástrojů, aby pokrýval zčásti i kobylku i efa, u fagotu potom na průnik laloků z otevřených klapek atd.). Nástroj snímejte raději distančně, snížíte tím nežádoucí proximity efekt, kdy jsou kontaktním snímáním posíleny basy. Dlouhé basové vlny nejsou totiž blízko u nástroje ještě patřičně vyrovnané, a proto nemají tak kultivovanou barvu, jako ve vzdálenějších pozicích (rovnajících se minimálně délce půlvlny).

Možné řešení: Pozor na zadní lalok nabírající ambienci. Osmičkovou charakteristikou ribbonu můžeme zároveň snímat 2 nástroje ležící na nulové ose proti sobě.

RODE NTR v konfiguraci MID-SIDE zachycuje přirozený dozvuk kostela.

Tip6: Na zaznamenání ambience v místnostech a halách

Např. jako ambientní pár v koncertních sálech, v kostelech, ale i při filmování nebo natáčení ruchů v přírodních prostorách (jeskyně, údolí, kaňony)

Rádi byste v ambientních stopách získali kulaté basy a čitelné a přirozené středy? Jak při nahrávání většího hudebního tělesa (symfonického orchestru, big bandu), tak třebas ve filmu, ať jde již o uzavřené prostory (místnosti s velkou kubaturou a typickým dozvukem), tak i o přírodní polootevřené prostory, jako jsou kaňony, údolí, ale třeba i o ulice či stadiony ad.?

Subkontra a kontra oktáva, které vnímáme nejen ušima, ale haptikou (dotekem tlaku na celém těle), dokáží nahrávku co do rozsahu spektra jak rozšířit, tak také stmelit (středy a výšky se od basů tzv. odrážejí – lehčeji a přirozeněji je vzájemným porovnáním rozeznáváme). A páskový mikrofon, umí medové basy zajistit výtečně!

Navíc ribbon je díky svým mechanickým vlastnostem „střízlivější“ při nabírání středů. Tam, kde v důsledku vyšší citlivosti, ale i užší směrové charakteristice kondenzátorový mikrofon středy již mírně zkreslí (vlastně z diskrétně oddělených alikvótních složek místy vytvoří zvonící spojitá spektra), ribbon věrně i když prvotně tišeji zaznamená střední pásmo nezkresleně. Vytažením užitečné složky signálu můžeme samozřejmě zesílit i parazitní šumové složky. A stojíme před otázkou: věrný, i když trochu zašuměný vintage témbr, anebo špičatější a zvonící kondenzátorová barva?

Možná kombinace: Osmičkové páskové mikrofony jdou použít v rámci dalších párových mikrofonních technik (Blumlein, Falkner), ale i surroundových struktur (Double MID-SIDE, Hamasakiho čtverec, 8 + Omni Surround).

Trumpetista zkouší, jaký je rozdíl mezi barvou páskového Avantone Pro CR-14 a ostatními typy mikrofonů.

Tip7: Na agresivní a ostré dechové nástroje

Na trubky, pozouny, saxofony

Posílí hutnost basů a nižších středů, ubere pásmo ostrosti.

Maskují vám barevně široké a v pásmu ostrosti (1,2 - 3 kHz, tj. ve vyšších středech) pronikající agresivní žestě i saxofony jiné subtilnější nástroje? Dali byste přednost žesťům a saxofonům v basech či nižších středech hutnějším, ale ve výškách raději slabším? Hráči v orchestru odmítají hrát mf či mp, protože jim forte zkrátka lépe zní a dobře se pojí do výsledné mixtury celé sekce? Zkuste to s páskovým mikrofonem!

Osvědčený je jak náběr jednotlivých instrumentů, tak celých sekcí. Na žestích i „uřvaných“ saxofonech tím ubydou pronikavé vyšší středy a výšky a naopak v horních pásmech vznikne prostor pro barvy jemnějších altových či sopránových nástrojů. A budete se divit, že i basech a středech začnou vynikat ostatní barvy. Může to být např. tím, že ribbon velmi střídmě zaznamená původní harmonickou barvu, aniž by do mezer mezi alikvóty přidával třebas tišší, ale přece jen přítomná spojitá spektra (tedy mírné nakreslení).

Při snímání křídla jde použít například tzv. Faulknerova párová technika.

Tip8: Na harmonické nástroje s širokým rozsahem, chceme-li zvýraznit basové linky 

Na klavír, varhany, ale i akordeon ad.

Potřebujete harmonický nástroj ztemnit a zakulatit? Zpevnit komplexní spektrum a ubrat na jeho ostrosti?

Klavír, varhany, akordeon, harmonium a třeba i cembalo a spinet nebudu znít už tolik pronikavě, ale v protipólu vůči nucenému odebrání ostrosti naberou v harmoniích na hutnosti a pevnosti. To se může hodit v případě sytějších akordů ležících ve spodních oktávách od kontra po malou. Jejich intervaly a dílčí tóny se stanou mnohem čitelnějšími. A hodí se to i v případě monodií -  basových figur, nebo i dvouhlasých riffů či ostinát.

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře