logo Disk

Slovníček pro zvukové mistry: Q - Z Každý měsíc přidáme další 3 písmena!

Informace k vašemu nahrávacímu programu jsou jen v angličtině? Nejste si jisti, co jednotlivé názvy a termíny znamenají? Pomůže vám náš slovníček! Bude vycházet na pokračování vždy po 3 písmenech z abecedy. A navíc jsme ke každému písmenu připojil i několik zajímavých tipů.

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 30. září 2021

Q

Q-Factor určuje jakost (strmost) filtru
Quantize kvantizace (plné rytmizování)

 

Ekvalizér v DAW  Ableton, Live 11 Standard  obsahuje standardně i parametr Q (třetí otočný knoflík dole) pro nastavení strmosti filtru.

Tip1: Činitel jakosti Q je v ekvalizérech definován jako podíl rezonanční frekvence a šířky pásma. Se zvětšujícím se Q se tak bude zvětšovat strmost křivky propustnosti, pásmo propustnosti se bude naopak zužovat. Filtr tak bude výrazněji omezovat nechtěné spektrum (velmi „ostrý“ filtr bývá označován jako notch).

R

Rack nosič, regál, police
Radius rádius, poloměr
Range Selection vyber rozsah
Read čtení automatizace
Record nahrávání
Record Enable povolení záznamu
Record Shift posuň záznam o daný čas
Redo předělej, proveď
Remove odeber 
Rename přejmenuj
Render Selection rendrování výběru
Render Tracks rendrování stop
Return Gain zde zisk/zesílení signálu přicházejícího z externího efektu
Rewind zpět
ReWire přepojit
Right vpravo
Right Locator Position pozice pravého lokátoru
Right Zone pravá zóna
Ring prsten, kruh
RMS Root Mean Square - kvadratický průměr (používá se při výpočtu efektivní hodnoty střídavého napětí nebo střídavého proudu)
Roll natočení
Root základní tón tóniny
Rotate otoč
Round by zaokrouhlit
Row řádek

 

Tip 2: Metoda kvadratického průměru Root Mean Square (RMS) se používá při výpočtu efektivní hodnoty střídavého napětí nebo střídavého proudu. Odtud přešla i do digitálního měření hlasitosti a vyjadřujeme pomoci ní průměrnou hlasitost nahrávky.

 

V mástrovacím programu WaveLab Pro 10 od Steinberg lze průměrnou hlasitost měřit jak metodou RMS nebo pomocí LUFS.

Tip3: Rendrováním krátkých úseků (Render Selection) lze rychle otestovat krátký výběr skladby. Ušetříme tak čas i objem datového úložiště.

Tip4: Nezapomeňte před nahráváním aktivovat Record Enable, „od aretujete“ stopy a přepnete program do režimu Nahrávání.

Tip5: Return Gain zobrazuje zisk/zesílení signálu přicházejícího z externího efektu.

 

DAW kontroler FaderPort 16 od PreSonus umožňuje fyzicky aktivovat režim nahrávání pro každou ze 16ti stop.

S

Sampler Control kontroler vzorků
Saw pila
Scale stupnice
Score partitura
Score Layout rozvržení partitury
Scroll rolovat, rolovací 
Scrub klouzat, posouvat, vyhledávat na pásu
Send Gain zisk/zesílení signálu poslaného do externího efektu
Separator oddělovač
Set set
Shape tvar
Shift posuň
Short-Term krátkodobá
Show ukaž
Show Lanes zobraz pruhy
Shuffle zamíchat
Side-chain efekt ztišující úroveň druhého signálu, jestliže první překročí určitý práh hlasitosti
Sine sinus
Slider táhlo, posuvník
Slope sklon, spád
Smart chytrý
Snap přichytit, snímek
Snap Point bod přichycení
Snapshots momentka, snímek
Soft jemný
Soft Knee měkký, zaoblený zlom
Solo sólový
Speaker reproduktor
Spectrum spektrum
Spectrum Analyzer analyzér spektra
Split rozděl
Squasher efekt pro zvyšování a snižování komprese
Stacked naskládaný
State stav
Stationary nehybný
Straighten narovnání
Stretch rozpínání, natažení
Strip pás, okénko
Subset podmnožina
Subtract odečtení
SuperVision supervize
Surround prostorový
Suspend pozastavit
Swing houpání, hudební styl
Switch přepnout
Sync synchronizace
SysEx systémové zprávy MIDI

V notačním programu Sibelius od Avid lze výslednou podobu partitury zobrazit tak, aby byla co nejlépe čitelná.

Tip7: Score Layout umožní skrýt prázdné řádky, kde nehrají nástroje, a rozvrhnout partituru tak, aby dirigent otáčel či měnil stránky co nejméně a v místech, kde je to pro něj nejsnazší

Tip8: Shape – tvarování dynamické obálky (amplitudy) přináší nové barvy. Využívá je řada syntetizérů nebo i kytarových efektů.

 

nvelope 500 od Elysia je výkonný audio procesor schopný jemných nebo dramatických změn zvuku tím, že umožní kontrolu nad charakteristikou attacku a sustainu audio signálu.

Tip9: Spectrum Analyzer detailně zobrazí, ve kterých pásmech spektra se nacházejí jaké složky a jak se podílejí na barvě. Informuje i o tom, zda v nahrávce nejsou potlačeny basy, středy výšky i další parametry.

 

Visualizer od NUGEN Audio dokáže analyzovat a vizuálně zobrazit spektrum v různých podobách.

Tip11: Při časovém roztahování nebo stahování vlny (stretchingu) dojde lehce ke zcizení barvy a k nárustu parazitních složek (lupanců, praskanců ad.).

Tip12: Tvar sinusu, tedy dokonale oblé vlny vytváří ve spektru jen jednu čistou harmonickou složku, ta se barevně projevuje jako nejjemnější tonální barva.

 

Syntezátor Cobalt8 od Modal Electronic má v zásobníku zakladních vln (oscilátor, LFO, modulace ad.) i tvar sinusu.

T

Tail ukončení
Talk Dim míra ztišení všech výstupních kanálů v režii
Talkback odpovědět
Template list seznam šablon a složek
Tempo tempo, rychlost
Tenze napětí
Thumbnail náhled
Tilt rotace nahoru a dolů
Time Signature takt, počet dob v taktu
Time Stretch časové (roztahování, smršťování) zpracování vzorku
Time Warp uprav v čase
Timecode časový kód
Toggle Time Base přepínání mezi hudební a časovou osou
Track stopa
Track Controls Settings stopa pro nastavení kontroleru
Track Folding organizování stopy
Track Inspector Settings nastavení Inspektora stopy
Transport Record aktivuj režim nahrávání
Transpose Setup nastavení transpozice
Trash koš
Triangle trojúhelník
Trim zmenši, zastřihni, uprav
Triplet triola
True Peak skutečná špičková hodnota
Tube lampa, elektronka
Tuplet nepravidelné dělení noty (triola, kvintola atd.)

 

Tip 13: Jestliže hudebníci nahrávají, nezapomeňte během jejich výkonu vypnout komunikaci Talk back. Abyste je nerušili vaší konverzací v režii. A nemístné poznámky, třebaže neslyšené si vůbec nechte od cesty.

Distribuční systém RAM System 2000 od Heritage Audio obsahuje i komunikaci přes Talkback mikrofon.

Tip 14: Pozor! Při stahování a roztahování délky záběru (timestretchingu) může dojít velmi snadno k zcizení barvy. Čím bude změna délky razantnější, tím vyšší množství nežádoucích složek (např. hluků či praskanců) vzniká.

Tip 15: Pro tvorbu nepravidelných, ale symetrických délek je v programu SIBELIUS určen příkaz Tuplet. Vytvoříme pomocí něj např. trioly, kvintoly, septoly, nonoly ad.

Notační program Sibelius umožňuje nastavit neptavidelné rytmické členění v nejrůznějších poměrech.

U

Undo navrať
Use Device `Direct Music` užij zařízení (zvukovou kartu) napřímo

 

Tip16: V nahrávacím programu pomocí režimu Direct Device minimalizujeme latenci při nahrávání. Posloucháme totiž signál přicházející do zvukové karty a do programu, ne signál, který prochází programem a zpožďuje se. Na druhé straně jsme omezili kapacitu paměti a nebudeme moci používat velké množství efektů zatěžující paměť.

Aplikace Total Mix dodávaná k převodnníkům RME zajistí díky Diderct Device nastavení minimální latenci.

V

Value hodnota, význam
VariAudio dolaďování
VCA Voltage Controlled Amplifier, napěťově řízený zesilovač
VCA faderu potenciometr, táhlo ovlivňující hlasitost
Velocity dynamika či rychlost
Vendor prodejce
Vertically vertikálně (svisle)
Virgin Territory "panenské území" - zde stopa bez automatizační křivky
Visible viditelný
Voicing hlasový

 

Tip17: V DAW Cubase slouží režim Vari Audio k otevření modulu, pomocí kterého můžeme dolaďovat výšku signálu. Graf nám ukáže jak reálnou křivku melodie, tak tabulkový rast, který nás bude informovat, zda je v průměru tón nad nebo pod daným laděním.

V režimu Vari Audio v programu Cubase můžeme upravovat výšky tónů.

Tip18: Motorizované VCA fadery umožňují míchat více prsty nejednou a zároveň úrovně faderů (obálky) zapisovat do nahrávacího či editačního programu. Mimochodem řada zvukových mistrů dává míchání pomocí více prstů přednost: zachytí tak jedinečný časový kompromis mezi hlasy, který může být mnohem živější a kontrastnější než tzv. žehlení hlas po hlase.

Mixážní pulty StudioLive od PreSonus jsou vybaveny motorizovanými fadery.

W

Warp úprava tempa, deformace
Window okno
Word Clock časová synchronizace
Write zápis automatizace

 

Tip19: Externí Word Clock generátor dokáže velmi účinně snížit nebezpečí nejen silných jitterů, ale i velmi jemných, drobně zkreslujících užitečný signál. Tím zlepší čistotu záznamu.

Generátor Micro Clock Mk3 od Black Lion Audio synchronizujet všechna digitální zařízení dohromady, i když jsou umístěna v různých místnostech nebo v různých budovách!

Z

Zoom přibližování/oddalování obrazu

 

Tip20: Funkce Zoom (přibližování a vzdalování obrazu na LCD displeji) můžete velmi účelně využít při přepínání rejstříků na MIDI klaviatuře či na DAW kontroleru, kdy se dotykem dostanete do dílčí úrovně, ve které můžete v reálném čase měnit její parametry.

Přenosné klávesy NUMA X Piano 88 od StudioLogic obsahují i funkci Zoom pro rychlou úpravu parametrů zóny.

Přečtěte si také:

Proč má syntezátor tak jedinečnou barvu?

Druhů syntéz, kterými můžeme vytvářet nové zvukové barvy, je velké množství. Přesto existuje barva, kterou posluchač bezpečně označí jako syntezátorovou. Co má společného s témbry…

Mixujeme a mástrujeme: co mi prozradí tvar vlny?

Zkušený zvukový mistr už pohledem na tvar vlny (wave) dokáže odhadnout, jaká při jejím přehrání zazní rámcová barva. A hlavně umí srovnáním původního tvaru vlny s tvarem po efektov…

Slovníček pro zvukové mistry: A - P

Informace k vašemu nahrávacímu programu jsou jen v angličtině? Nejste si jisti, co jednotlivé názvy a termíny znamenají? Pomůže vám náš slovníček! Bude vycházet na pokračování vždy…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře