logo Disk

Vybíráme SW pro editaci a mixování: dolaďování a ekvalizéry Co by měly plug-iny běžně obsahovat? A co už je navíc?

Přemýšlíte, co za editační a mixážní program si pořídíte? Bude mít takové efekty pracující s výškou a barvou, že vám splní všechny vaše požadavky? Jaké dnes existují standardy a co je zkrátka konkureční výhodou?

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 9. března 2019

Změna výšky aneb dolaďování

Dolaďování je při úpravě hudby věcí žádanou a potřebnou, v přehnané míře však může více uškodit než pomoci. Souvisí s výrazem a hlavně s barvou typickou pro daný lidský hlas, instrument, ale také jejich dílčí rejstříky.

Tip1: Pozor na přepočítání formantů, může způsobit tzv. Chipmunk Effect.

Témbr lidského hlasu a témbr hudebního nástroje jsou mimo vlastních spektrálních vzorců (poměru harmonických složek, inharmonicit i šumů) definovány rovněž rezonančními módy. Pokud je natvrdo přeneseme do vyšších či nižších poloh, jako bychom změnili fyzickou velikost zpěváka či nástroje. A tak se se tvrdým přepočítáním bez respektování poloh formantů nestanou s vysoko hrajících houslí housle níže hrající, ale jakési směšné violoncello a ze sopránu pak „rtěnkou nalíčený“ tenor či baryton.

Tip2: Lépe obvykle při přepočítání dopadne vyrovnaný (statický) signál, než hodně se měnící (např. gliss nebo přelom jedné barvy ve druhou).

Vyšší verze Studia One zahrnují i program Melodyne Essentials. Ten znázorňuje okamžitou výšku tónu i klaviaturu, abychom se mohli rozhodnout, kam tón doladit.

Nástroje pro dolaďování najdeme buď v záložce Edit, tehdy měníme „natvrdo“ parametry vlny – wave, tedy zaznamenaného signálu. Druhou možností jsou dolaďovací efekty v cestách Insert, anebo Send, kdy plug-in dopočítává správnou výšku v reálném čase.

První způsob je výhodnější tím, že můžeme kontrolovat i zvážit, zda nedochází k přílišnému barevnému zcizení a která konstelace je věrnější.

Tip3: Jak funguje dolaďování VariAudioCubase? Podívejte se na Nahráváme zpěv v domácím studiu: díl 5. Doladění.

Ceněné jsou ty programy, které jak průměrně, tak i přesně vyznačí křivku melodie a pomocí mřížky navrhnou, k jaké klávese falešný tón doladit. Pokud pak nabídnou typ algoritmu, který by co nejvěrněji zachoval témbr daného nástroje, ještě lépe.

Tip4: Při změně ladění nepoužívejte destruktivní editaci – tj. ponechte si originální rozladěný záběr v záloze, může se vždy hodit.

Ladění je proces zkoušení a zvažování. Cení se proto možnost kroků, kdy mohu pomocí pokynů zpět a dopředu srovnávat, které verze zní lépe.

Ekvalizéry

Ekvalizér slouží k tomu, abychom ze spektra odstranili nebo alespoň ztlumili nežádoucí složky, anebo naopak posílili složky žádoucí. V případě posílení počítejme s tím, že zesílíme i případné parazitní jevy (šumy, ruch) přítomné v daném pásmu.

Tip5: Funkce Cut krájí (pásmové ořezání), funkce Pass propouští (pásmová propust).

Ekvalizér Abletonu jde rozšířit až na 8 pásem a v každém pak nastavit různý druh propusti či zádrže i činitel Q.

Operace vlastně probíhá tak, že si vybereme frekvenční pásmo, které potřebujeme změnit, odhadneme jeho střed a na něj nasadíme i střed filtru. Poté pracujeme se šířkou filtru a strmostí jeho stěn. Zdvihem zabrané pásmo posílíme, snížením zeslabíme.

Tip6: Parametrem fc nastavujeme střed filtru, důležitá je dále šířka pásma, Q je potom činitel jakosti a souvisí se šířkou i strmostí - např. číslo od 0/1 do 12/18 (čím vyšší číslo, tím užší a strmější filtr), posledním parametrem je A, neboli zdvih filtru.

Rozeznáváme následující tipy filtrů: dolní propust ( lowpass), horní propust (hipass), pásmová zádrž (notch filter), pásmová propust (passband).

Ekvalizéry jsou součástí virtuálních mixážních konzol, které vlastně vyšly z tradičních analogových nebo digitálních mixážních pultů. Nacházejí se na sběrnici obvykle nahoře pod sekcí, kde se nastavuje zisk.

Velkou výhodou je, pokud editační program bezvadně spolupracuje s MIDI kontrolérem, my nemusíme nic programovat a pro ovlivňování parametrů fc, qA můžeme ihned použít knoby – otočné knoflíky na MIDI kontroléru. Ušetříme si tak dřinu s myší.

V parametrickém ekvalizéru Studia One jde nastavit okénko FFT, ale také barevně odlišená 3 pásma (s konečnou šedou EQ křivkou),

rovněž i režim pásmového filtru.

Rozeznáváme 3 druhy ekvalizérů: pásmový, grafický a parametrický (a kombinované).

Grafický obsahuje velké množství dílčích filtrů s pevně danou střední frekvencí fc a s pevně ukotvenými činiteli jakosti Q, takže ovládáte pouze zdvihy.

Tip7: Pokud si editační program sám automaticky napojí grafický ekvalizér na tahové potenciometry/drawbars MIDI kontroléru, máme ušetřenu spoustu práce.

9 táhel na klaviatuře StudioLogic Numa ORGAN 2 může sloužit pro ovládání faderů na mixu, ale také pro nastavování grafického ekvalizéru. 

oktávového ekvalizéru jsou střední frekvence fc jednotlivých filtrů nejčastěji voleny jako násobky jedné oktávy nebo 1/3 oktávy, např. jsou naladěny na frekvence: 31,5; 63; 125; 250; 500 Hz; 1; 2; 4; 8 a 16 kHz.

Parametrický nám dovoluje  nastavit si libovolnou frekvenci, činitel jakosti -„Q“ i zdvih či pokles. Obvykle ve sběrnici bývají čtyři.

Tip8: Pokud dokáže okénko parametrického ekvalizéru zobrazit rozložení spektra na jeho jednotlivé složky (tzv. FFT – Fast Fourier Transform), můžete si pak i vizuálně ověřit, že posilujete či redukujete pásma, ve kterých se nachází ta barva, kterou potřebujete změnit.

Dnes je mimochodem naprosto běžným standardem, že VST parametrický ekvalizér můžeme ovládat myší – pomocí „šipky: nastavovat střed filtru, roztahovat šířku pásma, tj. pracovat s činitelem jakosti.

Součástí Nuenda je třetinooktávový filter CEQ-30 (se třiceti pásmy) a s Presety pro různé styly.

Rovněž velkou výhodou ekvalizérů v DAW bývají předpřipravené šablony. Máme v nich nachystané EQ pro mužský a ženský vokál, pro kytary, kick či snare drum, baskytaru, dechové nástroje ad.

Tip9: Ne každý Preset sedí konkrétnímu hlasu či nástroji. Nebojte se být samostatní, myslet hlavou a nastavit ekvalizaci tak, aby dané stopě co nejlépe sedla. A mimochodem tak získáte i vlastní a ceněný rukopis.

Přečtěte si také:

Vybíráme nahrávací a editační program: který a pro jakou úroveň?

Začínáte? Rádi byste nahrávali a upravovali sami hudbu? Přemýšlíte, jaký program si koupit? Na každý jste slyšeli chválu, ale i velkou kritiku? Nevíte, komu věřit a pro který se ro…

Vybíráme SW pro mixování: jaký Reverb, Delay a dynamické efekty?

Přemýšlíte, co za editační a mixážní program si pořídíte? Bude mít takové efekty pracující s délkou a dynamikou, že vám sedne jak „zadek do gatí“? Jaké dnes existují standardy a co…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře