logo Disk

10 vychytávek, jak využít MIDI keyboard! S akustickým nástrojem je nesvedete tak lehce, anebo vůbec!

Tradiční nástroje mají nenahraditelné výhody: živě se pojící barvy, plynule narůstající a klesající dynamiku. Oproti nim jsou barvy syntetické či samplované přece jen mrtvější. Přesto nám MIDI klávesy nabízí řadu fíglů, které by akustické nástroje vůbec nedaly. Tím dokáží MIDI i VST akustický svět báječně rozšířit a možnosti hudby obohatit.

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 8. srpna 2021

1. Přelaďování a glisy s kolečkem Pitch Wheel

Pich Wheel či Pitch Bend je kolečko, co dovede ohýbat tón. Má tu výhodu, že se rychle stočí do původní polohy. Pokud tón zvýšíte nebo snížíte, vmžiku se navrátí na výchozí postavení – výšku. Díky tomu můžeme snadno vyrobit nejrůznější glisy či skoky tónu.

Zatímco u smyčcových či dechových akustických nástrojů při spojování tónů technikou glisů, ale i legát vznikají přechodové jevy (transienty), které mají výrazně jinou barvu (jsou bohatší ve spektru a často jsou i velmi ruchové), ohýbaný umělý tón si drží relativně stejný témbr.

Keyboard Oxygen 49 MK5 od M-Audio má kolečka pro ohýbání tónu i pro modulaci.

Tip1: Nastavte si sami interval přelaďování. Ohýbání tónu může probíhat v rámci malé sekundy, anebo také v rámci oktávy!

Určitou nevýhodou je, že můžeme hrát jen pravou rukou a levou položenou na kolečku pak tón ohýbáme. Nic nám ale nebrání naprogramovat ohýbání tónu tak, abychom je ovládali nožním otočným potenciometrem.

2. Plynulá změna barvy pomocí kolečka Modulation

Kolečko pro modulování tónu leží hned vedle kolečka Pitch Bend a ovládá se stejně. Pravou hrajeme a levou přidáváme míru modulace.

Zařízení slouží hlavně ke dvěma druhům modulace: k amplitudové (AM) a k frekvenční (FM). Při amplitudové modulaci nízkofrekvenčním oscilátorem (LFO) měníme pravidelně hlasitost nosného signálu. Kolečkem pak obvykle měníme hloubku modulace, při které narůstají tzv. postranní pásma a rozšiřuje se barva.

Syntezátor Blofeld Keyboard od Waldorf umí produkovat organické analogové zvuky pomocí frekvenční modulace a obsahuje i tzv. wavetable syntézu.

Při frekvenční modulaci pak modulační signál periodicky rozlaďuje signál nosný. A tak se velmi výrazně mění témbr.

Tip2: Zatímco AM zůstává vlastně velmi rychlým tremolem a činí tón drsnějším, FM dokáže mírnými změnami vyprodukovat zcela nové barvy. V postranních pásmech vznikají neharmonické složky, ba spojitá spektra připomínající zvonění a cinkot.

Modulační kolečko můžeme samozřejmě přiřadit i různým efektům, ať již časovým, modulačním (chorus, flanger) i zkreslovacím. Získáme tak témbry, které v takto čisté a ryzí podobě v akustickém světě neexistují. 

3. Přitlačení klávesy dokáže pomocí funkce After Touch měnit obálku i barvu tónu

Dobrá klaviatura by měla disponovat snímači, které reagují na tlak. Pokud na ni zatlačíme nebo ji naopak povolíme, můžeme přes spínač (trigger) vyvolat různé režimy. Např. v případě sampleru tak tlak reaguje na různé horizontální zónování a silnějším tlakem tón mohutní. Anebo i v případě tónu umělého (sinus, obdélníkový, trojúhelníkový, pilovitý či pulzní signál) můžeme vyvolat hlubší frekvenční modulaci, a tím barvu změnit a rozšířit. Stejně tak přidávat různou míru efektů, např. vibrace či tremola.

Tip3: Funkce After Touch umožňuje do hry zapojit lidskou motoriku a tím i kus klávesové hráčské techniky. Bude zkrátka cítit, že pasáž hrály lidské ruce a snažily se o legato či opačně staccato a jiné spojování not.

Oxygen PRO 61 od M-Audio má dynamicky citlivé, polovyvážené klávesy s funkcí aftertouch a přiřaditelnými zónami. 

4. Hrátky s ADSR neboli dynamickou obálkou

Obálka ADSR se hlavně v případě syntezátorů formovala během 50. a 60. let 20. století. Jejím účelem bylo napodobit průběh akustického tónu, kdy díky impulsu např. smyčcem na strunu dynamika nejdříve roste (Attack), až se struna plně zahltí energií a její rozkmit mírně poklesne (Decay), potom při správném tlaku dokáže držet vyrovnanou sílu i barvu (Sustain) a nakonec při odsazení smyčce ještě chvíli tón odchází a doznívá (Release).

Vtip ovšem nastává, pokud budeme tradiční i umělé zvuky inovovat a klidně vyrobíme i jakési antiobálky, např. reverse odzadu dopředu, nebo stav, kdy bude tón ve fázi Attack vibrovat, fáze release bude zakončena škrtnutím apod. Záleží na fantazii programátora a také na asociacích, které barva a průběh tónu vyvolají.

Základem SW pracovní stanice SampleTank 4 jsou i ADSR obálky pro dynamiku a filtry.

Tip4: Obálku ADSR můžeme naroubovat nejen na dynamiku, ale i na různé typy filtrů či efektů

5. Procesy a algoritmy obohatí průběh tónu

Výhodou matematicky a technicky sestavených syntezátorů je, že každý uchopený parametr můžeme separátně řídit a nastavovat. A obvykle v dějinách lidstva právě nové kombinace starých parametrů přinesly novou kvalitu. V hudbě dosud neslyšené barvy!

Pokud např. necháme všechny parametry stejné a jen u dynamické obálky použijeme funkci reverse, získáme tón, který nám bude něčím důvěrně známým a přesto jiným. Vzpomeňme na starý dobrý melotron, jaké dokázal vyvolat nálady. Stejně tak stačí nechat v případě perkusivního drknutí všechny parametry stejné a jen časově obrátit výškový obrys (ze začátku je tón mírně rozvibrovaný a pak se usadí). Oproti akustickému tónu získáme zcela nový rejstřík.

Tip5: Zkuste najít souvislost mezi procesy probíhající ve výšce, síle, barvě i délce tónu a mezi tempem skladby i její rytmickou strukturou. Mohou být v souladu, anebo naopak v rozporu. Podpoříte tím žádoucí náladu.

Pedál VP/25 od StudioLogic je schopen řídit v čase nejenom hlasitost, ale i expresi a další parametry.

6. Mixtura neboli tón složený z více barev

Varhaníci už několik set let dobře vědí, co jsou to mixtury a jak s nimi pracovat. Kombinují totiž různé píšťaly mezi sebou a výsledkem jsou potom nejrůznější barvy – valéry – od měkkých, polosytých až po široké a průrazné. Díky „samovýrobě“ rejstříků potom varhaník či varhanice dobře ví, kde danou barvu ve skladbě zúročit!

Mixtury v umělém zvuku jdou ještě dál, nejenže pomocí nich dokážeme z gruntu vyprodukovat rejstříky na základě aditivní (skládání ze složek) či subtraktivní (odfiltrováváním složek) syntézy, ale můžeme spojovat jak ruchové zvuky z reálného světa se zvuky tonálními, nebo barvy syntetické zcela umělé s nejrůznějšími reálnými barvami. A to syntézou celků nebo jen spojováním zlomků – granulí.

Syntezátor Quantum od Waldorf je pověstný tím, že kombinuje klasické digitální - analogové zvuky hybridního syntetizátoru s futuristickými barvami.

Tip16: Přestože vytvoříme zevnitř nový rejstřík skládáním jednotlivých složek nebo zvenku kombinací celých částí, většinou nám bude připomínat nějakou barvu, co už jsme slyšeli: přírodní zvuk, digitální proces, nebo i komplexnější náladu či atmosféru. Podle těchto asociací si i posluchač rejstřík zařadí do příznačné kategorie.

7. Jedním prstem zahraji velmi složitý akord

Každý hráč na klávesové nástroje dobře ví, kde leží jeho technické limity – jaký široký nebo hustý akord už nedokáže zahrát. Řešením je potom druhý hráč, se kterým si komplikovaný akord rozdělí pro čtyři ruce. To může mít ale rytmickou nevýhodu – oba muzikanti nemusí cítit stejně a výsledkem bude rozbitější frázování.

Výhodou programovatelné MIDI klaviatury je, že jednou klávesou tedy i prstem můžeme spustit celý akord, prostě jej stisknutím klávesy aktivujeme. Zahrajeme potom kadence, které běžný smrtelník na klavíru, varhanách, celestě, cembalu ad. prostě nedá.

Pomocí funkcí chord můžeme jedné klávese přiřadit daný akord (Sampletank).

Na druhé straně budou takové akordy či kadence stále stejné, tak jak jsme je předpřipravili. A příliš konstant ve skladbě může škodit!

Tip7: Zahuštěnější akordy maj, mi7, mi6, 9 ad. paralelně a figurativně vedené našly uplatnění ve stylech jako acid-jazz. Pokud takové akordy přiřadíme pod jednu klávesu v rámci celé chromatické stupnice, figuru – akordový riff složený z těchto akordových paralel mnohem brilantněji a rytmičtěji zahrajeme!

8. Mikrotonální terén je hračkou

Temperované ladění není zdaleka všechno, a navíc kazí čisté splynutí vyšších harmonických složek, tedy jev, který známe u ladění přirozeného (barvy se v akordu sjednotí do čisté soudržné barvy). A World music nám odhaluje krásu různých mikroterénů s citlivými tóny v návaznosti na barvu i rytmus.

A v tradičnějších stylech, pokud dostali do rukou patřičný hudební nástroj, dokázali muzikanti mikro ladění (tedy ne oktávu rozdělenou na 12 na chlup stejných dílů) vhodně zúročit: např. dvanáctistrunnou kytaru v country či folku, modulační efekty chorus, vibráto či flanger v rocku atd.

Rozlaďování temperovaného terénu je konec konců podstatou při změkčování mixtur (jedna složka o kus níže a druhá o kousek výš).

Tzv. Erlichovo dvojrozměrné ladění umožňuje lehce nastavit velké množství mikrotonálních terénů.

Klaviaturu můžeme rozdělit na drobnější díly v rámci oktávy (posouváním po Centech), anebo nemusí být alternativní terén vůbec do oktávy uzavřen. Nápaditosti se meze nekladou.

Tip8: Mikrotonální MIDI terén má tu výhodu, že je pevně zafixován a drží nastavené výšky (pokud nezahrneme do rejstříku vibrato). Na takový terén se pak akustickým nástrojům dobře dolaďuje.

9. Dělená klaviatura umožňuje lehce zahrát technicky náročné pasáže

Podobně jako si můžeme technicky ulehčit hru složitých akordů (pod jednu klávesu zahrnout celý akord), lze i na klaviatuře přiřazovat klávesám různé tóny tak, aby nešly posloupně chromaticky, ale i přes velké intervaly a třeba i obkročmo. Náročné technické skoky či laufy jsou tak naprostou hračkou.

Pomocí virtuální konzole inTone 2 od Audified můžeme klaviaturu lehce rozdělit do více zón a jim pak přiřadit odpovídající nástroj.

Klaviaturu tak můžeme rozdělit na zóny a těm pak přiřadit žádoucí rejstřík: dole mít baskytaru, ve středu clavinet a nahoře např. sopránový saxofon.

Tip9: Při vkládání nástrojů do zón na klaviatuře nezapomeňte transponovat každý nástroj tak, aby hrál ve své správné poloze.

10. Rozestřete valéry do širokého sterea

Stereo rozestření rejstříků je jedinečnou věcí a při správném rozestavení reprobeden do sterea získáte mnohem barevnější barvu, než kdybyste podobný akustický rejstřík poslouchali jen z jednoho bodu nebo ve velmi úzkém úhlu (než je stereo 1800).

Tip10: Nezapomeňte, že ve středu sterea mají raději ležet lead barvy, určené pro sólové pasáže, a opačně pad rejstříkům, určeným pro doprovod, sluší více široké rozestření do boků.

Široký poslech např. přes poslechové monitory CLA-10A od Avantone Pro je zcela jiný, než poslech vzdáleného akustického nástroje ze sevřeného úhlu.

Přečtěte si také:

MIDI klaviatura: jaké ovládací prvky by neměly chybět na panelu?

Vybíráte si MIDI klaviaturu? Co vše má mít na panelu a co vlastně mohu těmito tlačítky a potenciometry ovládat? A jen klávesy samé nebo i externě připojené nahrávací a editační pro…

Kolik kláves na MIDI klaviatuře?

Rozmýšlíte si, kolik kláves by měla mít MIDI klaviatura, kterou hodláte koupit? Zda miniaturní, anebo střední velikosti, či dokonce velkou s plným rozsahem? Každá má své pro i prot…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře