logo Disk

Mixujeme a mástrujeme: vyvážení panorama Rozložte nástroje a jejich barvy správně do sterea!

Mix, který dobře zní a tlačí dopředu, není dílem náhody, ale správným využitím několika rovin v nahrávce. Jednou z nich je rovina zleva doprava, tedy panorama. Díky binaurálnímu slyšení vnímáme jinak centrum sterea a jinak boky. Podle toho bychom měli rozmisťovat i nástroje a hlasy.

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 30. ledna 2022

Pokud rozložíte nástroje vhodně do stereo zón, nahrávka se zvedne násobně. Jen vědět, jaké zóny se ve stereu nacházejí a co do nich. A samozřejmě zaplněnost panorama můžeme i měřit. Např. pouhým mrknutím na phasescope budete vědět, co se mezi oběma kanály právě děje.

Rozložení sterea

Kde se nepodařilo přehledně zorganizovat spektrum, nebo už to prostě nejde, pomůže rozložení do sterea. Stereo nabízí veliký prostor pro zaplnění. Ten má ale samozřejmě své zákonitosti a my bychom je měli respektovat.

Jak sluchově vnímáme rovinu před sebou

Jsme vybaveni dvěma ušima, a to nám umožňuje rozeznávat, odkud z prostoru přichází signál. Na základě binaurálního slyšení a porovnání signálu v levém a pravém uchu dokážeme lokalizovat zdroj zvuku. A to v důsledku toho, že zvuk přijde na vzdálenější ucho později, slaběji a barevně bledší (zastřený akustickým stínem hlavy). Porovnáváním signálů rozeznáváme nejen místo v prostoru, ale jejich spojováním se navíc rodí nové barvy (nástrojové mixtury). 

Stereo osa se zónami

Zóny v rámci sterea

Zvuk z různých míst v rovině před sebou nevnímáme subjektivně totiž stejně intenzivně. Co zní zcela na kraji předního půlkruhu (90° zleva či zprava), vnímáme mnohem slaběji, než zvuk přicházející kolmo na tvář (z 0°). To má i za důsledek, že v rámci stereo osy rozeznáváme několik zón.

Stereo panorama se jednoduše dělí se na procenta. Centrum C leží na nule. Doprava R (Right) se pak rozpíná 100 procent (dílů) a doleva L (Left) znovu 100 procent. V rámci stereo panorama tak existují 3 základní zóny:

0-30              středy

36-75            blízké boky

75-100          periférie

Zónu ve středu vnímáme nejčitelněji, subjektivně až o 10 fónů hlasitěji než periférie. A to díky tomu, že se nám v hlavě spojily signály ze dvou uší.

Do střední zóny (a raději ne zcela na 0°) proto umisťujeme nástroje, které mají být co nejčitelnější (hlavní melodii nebo důležitý rytmický prvek či figuru). Do blízkých boků dáváme nástroje, které mají působit melodicko-rytmicky, nebo melodicko-harmonicky. Periférie jsou už potom místem působícím převážně barevně nebo harmonicky-barevně.

Při mixování je ovšem důležité vyrovnat rovnoměrně oba kanály ve stereu. Tak aby nebyla přetížena ani příliš levá, ani pravá strana. Hlavně aby se vyrovnaly kanály v celém čase sklady a také v nejvíce hustých místech.

VUT metr ukazuje, že okamžitě i krátkodobě jsou oba kanály sterea co do intenzity vyrovnány

Na co si dát pozor při mixu do sterea?

Projděme si znovu nejčastější chyby:

Nesprávně rozložené nástroje do sterea. Umisťujme v rámci stereo zón nástroje tam, kam přirozeně směřuje posluchačova pozornost.

Energie převažuje dlouhodobě jen v jednom kanálu. V tu chvíli je mix prostorově nevyrovnaný a posluchač začne otáčet hlavu k slabší reprobedně.

Phasescope ukazuje, že energie v rámci panaroma je silnější v levém kanálu

Neustále časově zahlcený prostor neumožňuje dostatečně rozpoznat barvy a také směr. Uši potřebují signály porovnávat.

Signály se v tzv. protifázi přicházejí z reprobeden na místo poslechu se stejným zpožděním a vynulují se. To se tolik netýká nulové osy, kde vzniká tzv. přirozené fantomové centrum, ale více boků.

Čím změřit panorama?

Máme opět k dispozici řadu měřáků, pomocí kterých rychle zjistíme, co jsem, ve stereu spáchali.

Phasescope zjednodušeně zobrazí rozložení energie mezi kanály. Při kolmé přímce na středu jde o shodný signál v levém i pravém kanálu (jako bychom poslouchali mono). Při nakloněných přímkách jde jen signál v levém či pravém kanálu. Žádoucí jsou symetrické i rozbité obrazce rovnoměrně rozložené mezi kanály.

Phasemeter zobrazuje stav fází v kanálech a dokáže varovat, jestliže se signály dostanou do protifáze.

Pohybuje-li se ukazatel nad nulou, mezi levým a pravám kanálem nevznikají protifáze.

Velmi užitečného vyčteme z obyčejného zobrazení a porovnávání intenzit kanálů na šavli master. Existují moduly, které zobrazují i zapisují okamžitý, střednědobý a dlouhodobý (celkový) poměr intenzit mezi stereo kanály. Rychle zjistíte, zdali je vaše stereo vyvážené, anebo se naklání na stranu.

Další důležitou rovinou v mixu je frekvenční rovina, tedy od basů přes středy až po výšky. I ona musí být pečlivě vyvážena.

Přečtěte si také:

Mixujeme, mástrujeme: Rozložení nástrojů do sterea

Co by mohlo být složitého na umístění ve stereu? Prostě otočím knoflíkem vlevo nebo vpravo a hotovo. Není to až tak triviální, ale žádnou vědu z toho zase dělat nebudeme.…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře