logo Disk

Poznáváme Studio One: 6. Nastavujeme funkce v Songu

Program Studio One nabízí řadu šablon a funkcí, které při správném nastavení úšetří spoustu práce. Nahrávání i editace pak poběží jak po másle. Podívejme se na ně!

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Tomáš Nykl | 6. ledna 2019

Nový Song

Pokud chceme začít nahrávat ve Studiu One, musíme si nejdříve založit nový Song nebo Projekt. Song slouží k nahrávání a mixu. Projekt je typ prostředí, které je upravené pro mastering. Při jejich zakládání máme mnoho možností, jak si konkrétní Song nastavit před začátkem jakékoliv práce.

Po spuštění Studia One se otevře tzv. Start Page. Zde jsou k dispozici dvě ikony Create a New Song nebo Create a New Project. Zvolíme příslušný typ Projektu a otevře se následující tabulka.

Máme možnost využít šablony připravené v levé části. Ty obsahují specifické nastavení I/O and Track setups, plug-in, virtuálních nástrojů atd. Pokud chceme začít se zcela prázdným Songem, použijeme volbu Empty Song.

V horní liště si všimněme tří možností.

První jsou šablony rozřazené dle stylů (Styles). Zde objevíme tovární přednastavení různých typů produkce. Takže např. pokud víme, že budeme chtít dělat jednoduchý záznam do 8 stop, zvolíme šablonu s názvem Multitrack Recording. A rovnou otevřeme Song s příslušným nastavením.

V druhém menu Interfaces máme možnost nastavit si Projekt dle připojeného převodníku. To znamená, pokud vlastníme převodník od Presonusu, můžeme rovnou v menu najít příslušné zařízení a po jeho zvolení se Projekt nastaví i s příslušným nastavením všech cest, kudy zvuk prochází.

Třetí menu User slouží k vyvolávání uživatelských šablon. Pokud si vytvoříme svoje nastavení, které chceme při zakládání Songu použít, nalezneme je zde. V pravé části menu nastavíme základní hodnoty konkrétního Songu.

Přečtěte si také:

Poznáváme Studio One: 3. Založení nového projektu nebo songu

Start Page je jedna ze tří základních pracovních ploch ve Studiu One. Jak název napovídá, je to první místo, které po spuštění vidíme a kde se rozhodneme, co budeme dále dělat. Při…

Poznáváme Studio One: 4. Klávesové zkratky a externí zařízení

Klávesové zkratky jsou nástroj, který zásadně urychluje práci v každém DAW. Jak je ovládat a nastavit ve Studiu One? A jak nastavit komunikaci s externími zařízeními?…

Poznáváme Studio One: 5. Song Setup

Naučte se ve Studiu One založit nový projekt - Song, aby vyhovoval komfortně nástrojům, které v písničce plánujete. A naučte se "oživit" matici vstupy/výstupy, abyste nasměrovali s…

Song Title - název Songu

Song Location

V této liště definujeme, kam se budou nahraná data ukládat. Vždy je dobré promyslet si dopředu, kam data na harddisk uložíme. Ideální je mít oddělený disk pro systém a druhý oddělený disk pro tato data.

Sample Rate

Samplovací frekvence se defaultně nastaví dle nastavení převodníku. Pokud ji chceme změnit, můžeme právě zde. (Nezapomeňte, ale přenastavit samplovací frekvenci i na převodníku). Vždy nastavte samplovací frekvenci před samým záznamem!

Resolution

Resolution je vlastně nastavení bitové hloubky. Zpravidla volíme vyšší rozlišení pro větší dynamické rozpětí, které při nahrávání máme k dispozici. 16-bitové rozlišení odpovídá CD standardu. Výhodnější je ale použít alespoň rozlišení 24 bitů.

Timebase

Tato funkce umožňuje různé nastavení toho, jak sledujeme plynoucí čas v Songu. Pokud nahráváme s metronomem, zpravidla volíme Timebase v taktech. Tuto mřížku vidíme v otevřeném Songu na pozadí a pomáhá nám k orientaci, kde se právě daná stopa v projektu nachází.

Máme následující možnosti.

Bars

- plynoucí čas měříme takty dle nastaveného tempa.

Seconds

- čas je vyjádřen v hodinách, minutách ad.

Tip: Zvuková karta FireStudio Mobile má celkem 10 vstupů a 6 výstupů

Můžeme ještě použít Samples a Frames, např. pro synchronizaci s obrazem.

Song Length

Pokud známe délku nahrávané písně, můžeme si její ohraničení rovnou nastavit i vizuálně. Nastavení se se dá ještě dodatečně měnit.

Tempo

Pokud jej známe, tímto příkazem určíme tempo. Podobně jako u jiných programů je defaultně nastaveno na 120 BPM.

Time Signature

Zde nastavíme počáteční metrum písně. Opět zde nalezneme defaultní nastavení, a to 4/4.

Key Signature

Pokud víme, v jaké tónině budeme píseň nahrávat, předznamenání (křížky či béčka) můžeme nastavit právě v tomto menu.

Stretch Audio Files to Song Tempo

Tato funkce, pokud jí zvolíme, přizpůsobí vložené audio soubory tempu Songu. Záleží na tom, jaký žánr hodláme dělat. Pro klasické nahrávání necháme tuto funkci vypnutou, aby se audio nepřepočítávalo bez našeho vědomí. Pro práci s „loopy“ ad., je takto funkce naopak velmi užitečná, protože zjednodušuje používání různých zdrojových informací s rozdílným tempem.

Play overlaps

mění to, jak se bude chovat program v situaci, kdy máme v jedné stopě přes sebe nahráno více záběrů. Pro účely editace si při přehrávání můžeme nechat znít najednou oba nahrané záběry ("tejky"), nebo jen ten “vrchní”.

Video: Zakládáme nový Song

General Options aneb Preference

V každém DAW nalezneme část, ve které lze upravit chování celého programu. Můžeme jej přizpůsobit našemu způsobu práce. Ve Studiu One nalezneme tuto funkci v menu Options - General.

Menu General nabízí 4 dílčí menu: General, Appearance, Keyboard Shortcuts Network, ve kterých upravíme jak chování, tak vzhled celého programu. V menu When Studio One starts můžeme nastavit, jak se Studio One zachová po spuštění. Buď nabídne prázdné okno, nebo otevře poslední otevřený Song/ Projekt, přednastavený defaultní Song, nebo rovnou vytvoří nový Song.

Check for Updates

- při spuštění se Studio One podívá, zda je k dispozici novější verze.

Language

- zde si vybereme jazyk, ve kterém Studio One poběží.

Enable High-DPI Mode

- nastavení pro vysoké vizuální rozlišení.

Appearance

V tomto menu můžeme přenastavit barevné vyladění Studia One. Pokud nám nevyhovuje tovární nastavení, můžeme změnit jak barvu pozadí, tak prvky v projektu.

Keyboard Shortcuts

Podmenu mění a nastavuje klávesové zkratky pro ovládání celého programu. Funkcí, které můžeme takto ovládat, jsou stovky. Ne všechny však mají přiřazené klávesové zkratky. Můžeme jim ale zkratky přiřadit, nebo změnit ty stávající. 

Network

Zde povolujeme přístup ke Studiu One pomocí vzdáleného ovládání z externích aplikací.

Video: Preference

E-knihy: Začínáme s DAW Studio One & Stopy a efekty

Dvě nové multimediální knihy o stále oblíbenějším PreSonus Studio One obsahují na více jak 200 stranách praktické rady, tipy a odpovědi na nejčastější otázky. Navíc jsou doplněny o celkem 38 názorných videonávodů, díky kterým si projdete přehledně a jasně vše důležité z této aplikace pro tvorbu hudby.

 

Více zde >>

Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře