logo Disk

10 základních parametrů, podle kterých vybírat mikrofon Které parametry byste měli znát?

Vybírat si mikrofon podle jednoho či dvou parametrů se nemusí vyplatit. Lepší je znát všechny jeho důležité vlastnosti a technické vztahy a vazby mezi nimi. Pak si vyberete ten nejvhodnější mikrofon. Neexistuje totiž jeden zcela ideální a univerzální. Obvykle jeden vyšperkovaný parametr ubírá kvalitu druhého. Šťastnou ruku!

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 23. září 2021

1. Typ mikrofonu

Údaje o typu mikrofonu nás informují o tom, jak je mikrofon zkonstruován. Je-li dynamický, nepotřebuje žádné napájení, permanentní magnet sám vytváří magnetické pole a v něm pak membrána pohybuje cívkou. Změny v tlaku jsou tak přeneseny do napětí. Takový mikrofon není sice příliš citlivý, hodí se proto ale ke snímání hlasitých nástrojů nebo kytarových komb. Dobře zpracuje například hlasitý zpěv při živých vystoupeních, ozvučení při veřejných akcích. Je mechanicky odolný proti nárazům.

Mikrofon WA-87 R2 (vlevo) od Warm Audio je kondenzátorový, díky své citlivosti, barvě i dynamickému rozsahu se hodí pro práci ve studiu. Mikrofon M1 (vpravo) od RODE je dynamický, mechanicky odolný a najde uplatnění hlavně na jevišti.

Mikrofon kondenzátorový již potřebuje phantomové napájejí 48 V. Pracuje tak, že akustické kmity rozechvívají membránu, která je jednou z elektrod kondenzátoru připojeného do elektrického obvodu. V rytmu změny polohy membrány se velmi detailně mění kapacita kondenzátoru a i tyto mírné změny jsou znovu převedeny do napětí. Kondenzátorové mikrofony jsou velmi citlivé i přesné a našly proto své místo hodně ve studiích. Na druhé straně jsou poměrně křehké.

Tip1: Kondenzátorové mikrofony jsou velmi citlivé, proto často zabírají i nechtěné přeslechy ostatních nástrojů.

Mezi další typy patří mikrofon rychlostní, mikrofony páskové, dále elektretové či piezoelektrické. Svůj typický zvuk mají lampové mikrofony. USB mikrofony obsahují uvnitř těla i AD (audio digitální) převodník.

Mikrofon Sphere L22 od Townsend Labs je univerzální modelingový systém, napodobující velmi přesně zvukové charakteristiky nejčastěji používaných velkomembránových mikrofonů.

Důležité je rovněž uvědomit si, pro jaký účel je mikrofon vyroben. Zde je nástrojový, pro zpěv, video, pro řeč, nebo více univerzální.

2. Frekvenční rozsah, frequency range

Frekvenční rozsah určuje, jak široké kmitočtové pásmo je mikrofon schopen zaznamenat. Zdali pokryje pásmo od 20 Hz do 20 000 Hz, kde slyšíme i my, lidé. Anebo zda jej z různých důvodů zúží, ořeže v basech či výškách, anebo naopak rozšíří.

Tip2: Pokud bude mít mikrofon co do frekvenčního rozsahu ořezané basy nebo i výšky, nemusí to vadit, pokud budete natáčet nástroj nebo hlas, který v těchto pásmech už nemá barvu.

3. Kmitočtová odezva (frekvenční graf), frequency response

Frekvenční graf nás informuje o tom, jak je mikrofon schopen zaznamenat jednotlivá kmitočtová pásma: zjednodušeně basy, středy a výšky. Mikrofon může být univerzální, tj. pokryje rovně celé spektrum, anebo specifický: např. bude-li určen pro bubínek snare, bude ořezán o basy, aby do něj tzv. neprotékal buben kick. A opačně, bude-li určen pro kick, budou u něj zeslabeny výšky, aby se do něj co nejméně dostal snare, ale i hihat a činely.

Tip3: Kmitočtová charakteristika je vynesena na grafu kmitočtové odezvy. Pásma jsou obvykle seshora dolů rozdělena po 3 dB (decibelech). Rozdíl v 3 dB je rozeznatelný lehce. Úbytek - 9 či - 12 dB je již velmi silný.

RODE NT2000, velkomembránový studiový mikrofon umožňuje variabilně přepínánat směrové charakteristiky. Každé z nich pak odpovídá trochu jiná kmitočtová odezva (vlevo omni, vpravo ledvina).

4. Směrová charakteristika, polar response, polar pattern

Směrová charakteristika patří mezi nejdůležitější vlastnosti mikrofonu. Informuje nás o tom, jakou intenzitou je mikrofon schopen přijímat signál přicházející z různých stran. Zakresluje se do kruhového grafu podobného pavučině (polar pattern), který má po obvodu vyznačené snímací úhly od 00 do 3600 (dělení je vyznačené většinou po třiceti stupních). Útlum je vyjádřen ve formě (šesti) soustředných kruhů směrem dovnitř (po pětidecibelových skocích – střed je tedy většinou reprezentován hodnotou –30 dB).

Tip4: Směrová charakteristika souvisí s kmitočtovou odezvou. Čím užší směrový lalok, tím více posiluje výšky a naopak.

  • Všesměrová neboli omnidirekcionální neboli kulová charakteristika je taková, při které mikrofon přijímá zvuk stejně kvalitně ze všech stran.

  • Kardioidní neboli ledvinová charakteristika potlačuje příjem zvuku „zezadu“ mikrofonu. Připomíná ledviny (německé označení je Niere), Anglosasům srdce. Jde o typickou charakteristiku dynamických mikrofonů pro zpěváky, neboť potlačuje zpětnou vazbu.

  • Hyperkardioidní charakteristika je více směrová než chrakteristika kardioidní.
  • Osmičková neboli bidirekcionální charakteristika je taková, při které mikrofon přijímá zvuk pouze zepředu a zezadu, nikoliv však ze stran. Používá se především při některých metodách snímání stereofonního zvuku.

  • Úzce směrová charakteristika má výrazně oslaben příjem zvuku zezadu, čehož bývá z fyzikálních důvodů dosaženo za cenu délky mikrofonu až 1 metr. Používá se pro speciální aplikace (zvuk při filmování). Úzce směrová charakteristika mikrofonu je dosahována za cenu zřetelného zhoršení frekvenční charakteristiky.

Na těle mikrofonu WA-87 najdete přepínání tří různých směrových charakteristik.

Existují i další mezistupně (hyper či super kardioda).

5. Citlivost, sensitivity

Citlivost vlastně vypovídá o tom, jak je mikrofon schopen převést akustický tlak do formy napětí. Pokud stejný tlak převede do vyššího napětí, je citlivější a naopak. U běžných moderních dynamických modelů citlivost vykazuje jednotky milivoltů, kapacitní a elektretové typy mohou mít i desítky mV. Oproti tomu páskové typy (ribbon) mívají citlivost většinou pod 1 mV, takže vyžadují nastavení značného zisku na mikrofonním předzesilovači (pre-ampu).

Každý z páru hi end studiových mikrofonů TF-5 od RODE má vysokou citlivost 35 mV @ 94dB SPL @ 1kHz.

Tip5: Sama citlivost bez spojení s dalšími parametry nevypovídá vše. Důležité je ji dát do vztahu s vlastním šumem a odstupem užitečného signálu od šumu. Bude-li mít mikrofon nízkou citlivost a vysoký vlastní šum, při zvýšení zisku na předzesilovači začne šumět a zastírat užitečný signál. Opačně, když bude mít nízkou citlivost i nízký vlastní šum, hodí se mikrofon pro snímání hlasitých nástrojů – při eventuálním zesílení sám tolik šumět nebude (dobré dynamické mikrofony).

6. Vlastní šum, self-noise

Každé elektronické zařízení má díky nelinearitě svých komponent tendenci více či méně šumět. Tato vlastnost je označována jako equivalent noise level nebo self-noise. Čím nižší je vlastní šum, tím lépe. Často však bývá nižší šum docílen na úkor jiných vlastností, např. kmitočtové odezvy ad.

USB mikrofony díky optimalizaci (zvuková karta a mikrofon v jednom) vynikají nízkým vlastním šumem. Mezi vynikající USB mikrofony patří i Revelator od PreSonus.

Tip6: U kvalitních studiových mikrofonů by měl být šumový ekvivalent nižší než 20 dB, obvykle se pohybuje mezi 10 - 20 dB. Vlastní šum 25 dB je již kritický.

7. Odstup signálu od šumu, SNR - signal to noise ratio

Odstup signálu od šumu je jiným způsobem, jak vyjádřit úroveň vlastního šumu mikrofonu. V tomto případě už existuje standardizované měření. Probíhá při referenční intenzitě 94 dB, která odpovídá tlaku 1 Pa. Vyšší vlastní šum pak odebírá z intervalu 94 dB větší díl čistého tichého dynamického pásma. Odstup se tak logicky uvádí v decibelech (dB) a čím je S/N větší, tím je zvuk čistší.

Tip7: SNR není jen parametrem užitečným jen pro výběr mikrofonů, ale třeba i poslechových monitorů či zesilovačů – např. hifi.

8. Maximální tlak, SPL - maximum sound pressure level

V mnoha případech při nahrávání je nutné znát, jakou maximální úroveň hlasitosti (akustického tlaku) je mikrofon schopen zpracovat při určitém minimálním zkreslení. Obvykle se toleruje hodnota 0,5 % nebo pro 1 %, kdy ještě není zkreslení sluchem patrné. Odečtením šumového ekvivalentu od této hodnoty pak získáme údaj o dynamickém rozsahu mikrofonu.

Dynamický mikrofon MONDO od Avantone slouží k snímání velkého bubnu, basových aparátů, tuby, tympánů, floor tomu, djembe a dalších hlasitých basových nástrojů. Zvládá to bravurně i díky tomu, že bez zkreslení snese vysoký maximální tlak (SPL) 145 dB.

Tip8:  Mikrofon s vysokým SPL je užitečným pomocníkem při snímání velmi hlasitých nástrojů – kick drum, žestě, kytarová komba apod.

9. Dynamický rozsah, dynamic range

Dynamický rozsah je poměr nejhlasitějšího zvuku, který lze bez zkreslení mikrofonem zpracovat k nejslabšímu, kdy mikrofon nemaskuje vlastním šumem užitečný signál. Poznáme tak vlastně hlasitostní interval, ve kterém je mikrofon schopen skutečně čistě pracovat.

V hlavě mikrofonu CK-40 od Avantone Pro jsou umístěny dvě membrány do těsného vertikálního pole. Horní kapsle je navíc otočná až o 90° vůči spodní kapsli a to umožní nastavit všechny techniky tzv. stereofonního nahrávání (XY-Coincident / Blumlein, MS).

Tip9: Vysoký dynamický rozsah mikrofonu oceníme zvláště u nástrojů, které rovněž hrají bohatě dynamicky (od ppp po fff).

10. Průměr kapsle

Průměr kapsle bývá udáván v palcích (1/2´´, 1´´, 2´´. 2,5´´ ad.). Kapsle s menším průměrem (1´´v tzv. tužkách, spotech) bývají kmitočtově rovnější, protože mechanicky udrží snadněji rovnou plochu kapsle. Naopak kapsle s průměrem širším se už tvarově „krabatí“, vytvářejí dílčí mechanické módy, jež jsou pak náchylné k tomu nabírat jim odpovídající frekvenční pásma silněji. Na druhé straně větší kapsle produkují teplejší (hutnější v basech) barvu.

UT FET47 je velkomembránový kondenzátorový FET mikrofon vyrobený po vzoru německé legendy. Má dvojitou mylarovou pozlacenou velkomembránu a díky ní i nezaměnitelný zvuk.  

Tip10: Jednopalcové tužky patří k kmitočtově nejpřesnějším mikrofonům.

Přečtěte si také:

Jak vybrat správný mikrofon do studia. Potřebuji drahý?

Za kolik koupit kvalitní mikrofon, aby zaznamenával plný, sytý signál? Mohu mikrofony střední třídy vyrobit nahrávku jako s těmi Hi End ? Které technické vlastnosti vzít v úvahu př…

Jak vybrat správný mikrofon do studia. Potřebuji citlivý?

Musím mít citlivý mikrofon, abych zaznamenal hutný signál? Mohu i se středně citlivými mikrofony vyrobit průraznou nahrávku? Jak? Podle jakých údajů mám vybrat citlivost mikrofonu?…

Proč si pořídit USB mikrofon?

Vysíláte na netu? Na facebooku? Anebo prostě pořizujete mobilní nahrávky v terénu? Nechce se vám tahat zvukovka nebo ji i složitě doma připojovat k počítači? Přemýšlíte, že si poří…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře