logo Disk

Vybíráme poslechové monitory Nechte se inspirovat našimi články.

Reprobedny jsou jedna z nejdůležitějších částí studia. Není divu, že si je zvukař či muzikant pečlivě vybírá. Navíc rychle nezestárnou a vydrží řadu let. Co vše zvážit při jejich výběru? Podívejte na naše tipy s odkazy na podrobnější články.

Kategorie: Studio - Tipy & Triky
Ondřej Jirásek | 15. dubna 2022

Nejdražší neznamená nejkvalitnější

Každá reprobedna má své nesporné klady, ale také „mouchy“. A navíc si zvukař do určité míry uzpůsobuje poslech podle svého. Vyberte si proto ten pravý pár monitorů podle vašeho nejčastějšího poslechu a vaší nejčastější zvukařské či muzikantské činnosti.

Nepotřebujete ty největší, ani ty, které hrají líbivě. Potřebujete ty nejvhodnější pro daný prostor, nejpřesnější vůči žánru, který mícháte či posloucháte. A v případě míchání co nejvíce univerzální poslech. Ať doma, v domácím či profesionálním studiu.

Vlastnosti, podle kterých byste měli vybírat

Podívejme se na to, co byste měli při výběru měli zaručeně zvážit. Připojíme i odkazy na další články, kde je daná problematika probírána detailněji.

Podle základních parametrů

Zvážení základních technických vlastností je při výběru nejdůležitější, není však jediným kritériem. Jaké parametry bychom měli projít? Není jich až tak mnoho: výkon, impedance, citlivost, kmitočtový rozsah a pokud je v “techničáku“ uveden, tak i celkový činitel jakosti – Qts. Podívejme se letem na všechny.

Výkon

Výkon dle standardu RMS udává, jaký příkon může být do reproduktorů přiváděn, aniž by se i při delším hraní poškodily. Udává se v jednotce watt (W). Běžný výkon standardních reprobeden, monitorů se pohybuje mezi 20 W až 200 W. Samozřejmě čím výkon vyšší, tím hlasitější zatížení bedny snesou.

Reproduktory s větším průměrem mají více bočních laloků.

Citlivost

Citlivost reproduktoru nás informuje o tom, jak hlasitě hraje při výkonu 1 W, a to ve vzdálenosti 1 metr od zdroje. Jednotkou je decibel (dB). Čím je citlivost vyšší, tím bude při stejném příkonu hrát hlasitěji.

Impedance

 Při připojení k zesilovači se reproduktor chová se jako impedanční zátěž. Impedance reproduktoru pak označuje, kolik proudu musí reproduktorem proudit, aby podával optimální plný výkon. Protože jde o impedanci, jednotkou je ohm (Ω). Nejběžnější hodnoty jsou 4 a 8 Ω. Čím je impedance nižší, tím lépe elektřina skrze reproduktor proudí a potřebujeme méně energie k rozeznění reprobedny.

Kmitočtová charakteristika

Co zajímá hudebníka i zvukového inženýra u poslechových monitorů nejvíce, je kmitočtová charakteristika. Vlastně v jakém frekvenčním rozsahu reprobedna dokáže hrát a zda jsou vyrovnané basy, středy a výšky nebo monitor v některých kmitočtových pásmech přidává či ubírá. Jednotkami jsou hertz (Hz) a decibel dB. Kmitočtová charakteristika je pak znázorněna v grafu. Graf s rovností či křivostí frekvenční křivky by měl být u odpovědných výrobců přiložen v dokumentaci.

Graf zobrazující kmitočtovou charakteristiku.

Celkový činitel jakosti Qts

Qts parametr souvisí s kvalitou reprodukce signálu versus tlumení reproduktoru. Čím nižší hodnota je, tím přesnější reprodukce bude dosaženo.

Mimochodem důležitý je i průměr reproduktoru. Blány reproduktorů s vyšším průměrem nevytvářejí stejnorodé akustické pole, ale pole s lomy (více laloky). Ty se spojí do stejnorodého pole až v určité vzdálenosti. Vizte: Kam a jaký mikrofon před (a za?) kytarovým kombem?

Kytarové kombo můžeme snímat mikrofonem na různém místě blány.

Podle účelu

Jinou úroveň i jinou cenu budou mít poslechové monitory do profesionálního studia, jinou do domácího studia. Jiné to bude u hifi a zcela jiný účel pak plní přenosné monitory do terénu, na které můžete ovšem na cestách rovněž předmíchávat.

Do profesionálního studia: v tomto případě je samozřejmostí režie s vyladěnou akustikou, vizte: Kam a jaký mikrofon před (a za?) kytarovým kombem?, správnou symetrií a normalizovaným dozvukem, vizte: Tipy, jak na akustiku domácího studia: díl 3. Doba dozvuku. Od reprobeden budeme žádat co nejrovnější kmitočtovou charakteristiku a také vyšší výkon včetně širokého dynamického rozsahu. Počítejme i s tím, že v profesionálním studiu musí být kvůli objektivnímu poslechu více typů. Vizte: Monitoring ve studiu Biotech Jiřího Pašky.

Do domácího studia: to provozujeme často v pokoji, který nemusí být co do tvaru, kubatury i dozvuku stoprocentně vychytaný. Pomůže nám ale tzv. blízký poslech, který omezí rozeznění místnosti. Vizte: Vybíráme audio monitory: podle místnosti a vzdálenosti od posluchače.

A pokud mícháme např. elektronickou hudbu, nemusíme být „pinktlich“ a trvat na širokém dynamickém rozsahu a rovné frekvenční charakteristice. Opačně to bude ale u hudby akustické.

Organizace reprobeden v surroundovém rozestavení 5.1.

Hifi poslech: reprobedny v případě hifi často poslech vylepšují, abychom slyšeli mohutnější basy nebo ostřejší vyšší středy a nižší výšky. To je co do účelu v pořádku, počítejme ale s tím, že bedny jsou pro komerční poslech a také pro prostor pokoje. Vizte: Liší se reprobedny pro podcasting, video, mix hudby nebo Hifi poslech?

Do terénu: zvláštním případem jsou přenosné reprobedny s baterií, které můžeme vzít na ulici, do zahrady, do parku. Jsou ale určeny převážně pro poslech ne tolik mix, Vizte: https://shop.disk.cz/iloud--ik-multimedia-/.

Pozn. Pokud budete na přenosné reprobedny poslouchat ve volném prostoru bez odrazů, ještě více vynikne jejich „suchá“ kmitočtová“ charakteristika. A díky absenci odrazů potřebujete vyšší výkon reprobeden.

Podle pozice posluchače

Kubatura místnosti, půdorys a bokorys s kmitočtovou odezvou (dozvuk vážící se na barvu) definují, zda byste se měli rozhodnout pro blízký, střední poslech či vzdálený poslech. Klíčový je v tomto případě tzv. sweet spot, místo, ve kterém se patřičně sčítá a prolíná energie z levého a pravého monitoru a my máme vůči výkonu a kmitočtové charakteristice reprobeden nejpřesnější poslech.

U blízkého poslechu – nearfield počítáme se vzdáleností od 1 do 2 metrů od monitorů.

U středního poslechu – midfield už přepokládáme poslech ve vzdálenosti od 2 do 4 metrů.

Vzdálený poslech – farfield si žádá vzdálenost posluchače nad 4 metry. Vizte: Vybíráme audio monitory: podle místnosti a vzdálenosti od posluchače

Organizace reprobeden ve stereu.

Samozřejmě, že můžete míchat i na sluchátkách, ale oproti poslechu na reprobedny je to rozdíl. Vizte: Vybíráme poslechové monitory: mix hudby na sluchátkách ano či ne?

 I tak je poslech a na sluchátka jedním z důležitých kontrolních úkonů při mixu.

Důležité je, zdali plánujeme jen stereo poslech pomocí páru reprobeden a případně ještě subwooferu, anebo máme zálusk i na systémy jako 5.1 a 7.1 ad. Vizte: Zapomeňte na stereo: točte a poslouchejte v celém prostoru.

Podle sestavy

Stále nejčastějším zvukovým obrazcem zůstává stereo. V tom případě budeme míchat minimálně na dva monitory. Prostorové uspořádání i kalibrace reprobeden má svá pravidla, stejně jako umisťování a vyvážení nástrojů v rámci panorama. Vizte: Zapomeňte na stereo: točte a poslouchejte v celém prostoru nebo Mixujeme, mástrujeme: Rozložení nástrojů do sterea.

K páru reprobeden může přibýt basový subwoofer, který v nahrávce ještě více zpevní dolní pásma. Existuje ale více způsobů zapojení subwooferu do poslechového řetězce. Vizte: Jak pracovat se subwooferem.

Poslechové workshopy ve studiu 3 Bees.

O poslechovém prostoru v rámci 360 ° jsme se již zmiňovali výše. Může jít o jednodušší systémy 5.1 a 7.1, nebo dokonce o poslech ve dvou vrstvách, např. 10.4.2, kdy přibývá i rovina svislá (mediální). Vždy však platí, že přední polokouli vnímáme mnohem citlivěji i co do hustoty detailněji, proto je pokryta více reproduktory než polokoule zadní.

Podle počtu pásem

Reprobedny mohou obsahovat více reproduktorů pokrývajících vybraná kmitočtová pásma: nejčastěji najdeme v reprobedně dva, existují však i monitory s reproduktorem jedním, třemi, čtyřmi i více.

V případě jednoho reproduktoru nepokryjeme kompletně a rovnoměrně celé pole lidského sluchu. Monitory s jedním reproduktorem proto slouží jako varianta mezi více monitory.

Dvou, tří a více pásmové reprobedny jsou už ve spektru širší a plnější a také kmitočtově rovnější. Kritickým místem vícepásmových reprobeden je plynulý a rovný překryv sousedních pásem. Tak aby nevznikaly pootočené fáze, kdy se určité kmitočty zeslabují, anebo naopak nevznikaly příliš dynamicky vystupující sečtené fáze.

Podle napájení

Reprobedny, které jsou napájeny příkonem 220 V ze sítě, řadíme mezi aktivní. Pasivní reprobedny musíme napájet samostatným výstupem ze zesilovače. Výhodou kvalitních aktivních monitorů je, že každý reproduktor má uvnitř svůj nezávislý zesilovač, který jej separátně napájí. Signál je rozpojen rozdělen před těmito zesilovači do pásem tak, aby byla každá z cest adekvátně ošetřena.

V případě pasivních monitorů se stává, že uživatel použije na všechna pásma nesprávný zesilovač. Výsledkem jsou pásma srostlá a nečitelná.

Podle tradice a značky

Každá značka má vlastní technologické a kontrolní postupy a tím přece jen typický sound. A je zaměřena na odlišné uživatelské segmenty.

Poslechový monitor A14-M Studio Red od PSI Audio.

PSI patří mezi mercedesy v poslechových monitorech. Cenou i kvalitou jsou určeny pro profesionální studia. Vizte: PSI Audio: A17-M (new) Etalon studiového poslechu

Avantone Pro se řadí rovněž mezi špičku ve studiové technice. Nejen v reprobednách. Vizte: Avantone Pro: Gauss 7 – švýcarský nůž mezi monitory

Reprobedny Event si svou hbitostí a rychlým vykreslením transientů našly místo do řady profesionálních studií.

Značka KRK je určena jak pro profesionální, tak domácí studia. Reproduktory jsou typické žlutými membránami. Vizte: KRK: Rokit G4

Reprobedny Gibson.

Gibson monitory mají podobný design jako legendární kytary a hutný plný zvuk. Vizte: 5 OSOBNOSTÍ o monitorech GIBSON

Firma IK Multimedia je známá virtuálními nástroji a mobilní technikou pro hudebníky. Vyrábí i skvělé monitory vyšší a střední třídy. Vizte: iLoud Micro Monitor: „Posadily mě na zadek...už dnes jsou klasikou!“

iLoud Micro Monitory od IK Multimedia.

M-Audio je zaměřeno na domácí studia, hojně jej užívají hráči na klávesové nástroje. Vizte: M-Audio BX3 a BX4: Nové poslechové monitory

PreSonus kromě programu Studio One, mixážních pultů a zvukových karet doplňuje svůj sortiment i reprobednami střední třídy. Vizte: PreSonus: ERIS BT

Doplňkem cenově nízkých ale kvalitních zvukových karet ESI, jsou stejně kvalitní poslechové monitory určené hlavně pro domácí studia.

Monkey Banana hýří barvami, ale neslevují nic ze své kvality. Jsou určené pro domácí studia. Vizte: Poslechové monitory Monkey Banana

Pár reprobeden by měl být vycentrován na střední osu místnosti.

Přečtěte si také:

Vybíráme poslechové monitory: mix hudby na sluchátkách ano či ne?

Neušetřím tím, že budu míchat jen na sluchátka? Vždyť je tam zvuk mnohem čitelnější, detailnější a vlastně i pocitově silnější? Ale na reprobendnách už to tak pak nezní. Proč?…

Vybíráme audio monitory: podle místnosti a vzdálenosti od posluchače

Hledáte nejvhodnější poslechové monitory do svého studia? Jaké se hodí pro menší místnost, kde budete poslouchat blízko u počítače? A jaké byste měli vybrat do místnosti střední? A…

Produkty, o kterých se píše v tomto článku, najdete i v našem eshopu:
Líbí se Vám tento článek? Pošlete ho dál!
Přečtěte si také další související články:

Komentáře